Новини

01.06.2019
6970

Випускникам коледжів - про вступ до УжНУ: терміни, програми вступних випробувань, конкурсний відбір

Випускникам коледжів - про вступ до УжНУ: терміни, програми вступних випробувань, конкурсний відбір

ДВНЗ "УжНУ" запрошує випускників коледжів продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавр (магістр медичного або фармацевтичного спрямувань). Відповідно до Умов прийому у 2019 році для здобуття ступенів вищої освіти до ДВНЗ «УжНУ» приймаються:

1) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності, для здобуття ступеня бакалавра:

– на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу;

2) особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста із спорідненої спеціальності, для здобуття ступеня бакалавра:

– на перший курс (зі скороченим терміном навчання – 1 рік 10 місяців або 20роки 10 місяців);

– на третій (або другий) курс на вакантні місця ліцензованого обсягу;

3) особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного (фармацевтичного) спрямування, для здобуття ступеня магістра медичного (фармацевтичного) спрямування:

– на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу.

Перелік спеціальностей, вступних випробувань та терміни навчання подано у Додатку 2 до Правил прийому. Кількість вакантних місць буде оприлюднена до початку вступної кампанії (після завершення навчального року), обсяги державного замовлення – після затвердження відповідного рішення Конкурсною комісією МОН України.

Фінансування підготовки

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.

Терміни вступної кампанії

Прийом заяв та документів – з 10 липня до 18:00 22 липня

Вступні випробування – 23 – 30 липня

Оприлюднення рейтингового списку – не пізніше 31 липня

Виконання вимог до зарахування за державним замовленням – не пізніше 6 серпня

Зарахування за державним замовленням – не пізніше 7 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

Для вступу за заочною формою здобуття освіти рішенням Приймальної комісії можуть визначатися додаткові сесії сесії прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування. При цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше 15 вересня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2019 року.

Подання заяв і документів

Заява подається вступником особисто до Приймальної комісії тільки в паперовій формі. Факт подання кожної заяви реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документа державного зразка (диплома) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу;

– копію диплома молодшого спеціаліста і копію додатка до нього;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Конкурсний відбір

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться фахове вступне випробування. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі ОКР молодшого спеціаліста необхідний також сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 або 2019 років з результатом не менше 100 балів.

Обчислення конкурсного бала (КБ)

Для спеціальності 051 «Економіка» та спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування»:

КБ = П1 + П2,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та літератури, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Для всіх інших спеціальностей:

КБ = П1 + СБ + Д,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 1 до 60 балів),

СБ – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 1 до 40 балів). Середній бал диплома молодшого спеціаліста обчислюється за п’ятибальною шкалою з округленням до сотих частин бала та переводиться у 40-бальну шкалу за таблицею, наведеною у Додатку 7 до Правил прийому;

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки вступника (до 10 балів).

Програми вступних випробувань:

вступникам на медичні та фармацевтичні спеціальності;

для вступників на інші спеціальності;

- програма ЗНО з української мови та літератури

З усіх питань щодо вступу звертайтеся до Приймальної комісії ДВНЗ "УжНУ":
        м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімната 228
        +38-0312-643084, 066-5716240, 096-1238967
        admission@uzhnu.edu.ua
Категорії: