Новини

24.06.2020
2231

До уваги вступників! Роз’яснення щодо середнього бала документа про ПЗСО

До уваги вступників! Роз’яснення щодо середнього бала документа про ПЗСО

На підставі листа МОН України та інших нормативних документів інформуємо вступників на основі повної загальної середньої освіти:

Відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 501/34784 середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту, обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/«зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Таким чином, у разі надання вступником документа про повну загальну середню освіту, у якому замість оцінок державної підсумкової атестації зроблений запис «звільнений(а)», середній бал обчислюється без врахування державної підсумкової атестації з відповідного(их) предмета(ів) у загальну кількість предметів у відповідному додатку.

Приймальна комісія

Категорії: