Новини

02.03.2017
1606

На факультеті післядипломної освіти відбувся захист дисертацій

На факультеті післядипломної освіти відбувся захист дисертацій

03 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 61.051.06, що діє при факультеті післядипломної освіти Ужгородського національного університету , відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних  наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Дисертації представили і захистили:

Буженко Алла Іванівна («Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг »). Науковий керівник – Мороз Галина Зотівна, доктор медичних наук, професор кафедри військової загальної практики – сімейної медицини (Українська військово- медична академія Міністерства оборони України). Офіційними опонентами виступили доктор медичних наук, професор Гребеник Мар’ян Васильович, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти  (Тернопільській державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України) та доктор медичних наук, професор Хіміон Людмила Вікторівна, завідувач кафедри сімейної медицини (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України).

Івачевська Віталіна Володимирівна («Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування неалкогольного стеатозу та стеатогепатиту у пацієнтів з предіабетом та цукровим діабетом 2 типу»). Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Чопей Іван Васильович, професор кафедри терапії та сімейної медицини, декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Заслужений лікар України (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). У захисті також взяли участь офіційні опоненти доктор медичних наук, професор Федів Олександр Іванович, завідувач кафедри внутрішньої медицини доктор медичних наук (ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України) та професор Бабінець Лілія Степанівна, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського» МОЗ України)

Щиро вітаємо здобувачів Буженко Аллу Іванівну та Івачевську Віталіну Володимирівну із захистом дисертації і присвоєнням наукового ступеня. Бажаємо нових наукових досягнень і звершень.

Категорії: