Новини

21.05.2020
85

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ: ВІДКРИТА ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ: ВІДКРИТА ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

21 травня 2020 року на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук відбулася відкрита онлайн-лекція. Відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, проведення відкритої лекції є однією з вимог для здобуття наукового ступеня доцента. Для факультету це перша подія такого формату.

Лекцію з теоретичного курсу «Психологічні особливості дітей дошкільного віку» для студентів магістрів 1 курсу на тему «Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку» прочитала доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, кандидат психологічних наук Л. М. Марчук – здобувач наукового ступеня доцента. Проведення лекції було організовано в режимі веб-конференції на платформі Zoom.

На лекції, крім студентів, були «присутні» професорсько-викладацький склад кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (завідувачка кафедри, доктор пед. наук, професор І.В.Козубовська, професор кафедри, доктор пед. наук, професор В.І.Староста, професор кафедри, доктор пед. наук Г.М.Розлуцька, доценти кафедри, кандидати пед. наук, доценти М.І.Кухта, О.О.Попадич, О.С.Товканець, доцент кафедри, кандидат пед. наук З.М.Ваколя, ст. викладач, кандидат пед. наук Г.М.Шикітка), доценти кафедри психології (доктор псих. наук О.Ф. Яцина, кандидат псих. наук Е.Т. Соломка) та представники інших структурних підрозділів університету.

Під час лекції доцентка розповіла про теоретичні основи гри як провідної діяльності, ознайомила слухачів з класифікаціїєю та видами дитячих ігор та поінформувала присутніх із грою у структурі діяльності дитини-дошкільника. Надзвичайно цікаво для студентів було почути про особливості дитячої гри у сучасному світі.

Пояснення основних положень теми супроводжувалося мультимедійною презентацією, що значно підвищило ефективність сприйняття матеріалу студентами. Це забезпечило можливість реалізації у змісті заняття важливих закономірностей навчання: вплив на мотиваційну сферу особистості студента шляхом встановлення зв’язку того, що вивчається, з практикою (у процесі спілкування зі студентами розглядались ситуації, що моделювали професійну діяльність фахівців із дошкільної освіти); підвищення продуктивності навчання забезпеченням інтенсивності зворотніх зв’язків (підводячи підсумки, після кожного питання теми лектор зверталася до аудиторії з питаннями, що спонукали студентів до діалогу, обговорення) та ін.

Важливо, що авторка лекції показала методику і засоби практичного використання студентами розглянутих у лекції теоретичних положень, їх значення для правильної орієнтації при здійсненні практичної діяльності. Студенти жваво відгукувались на питання, активно включалися у діалогову взаємодію. Заняття було насичене практичними прикладами, активною роботою з аудиторією та професійною спрямованістю навчання. Наприкінці заняття Лариса Миколаївна відповіла на питання студентів, які стосувалися актуальних проблем виховання дітей - дошкільників та ролі гри у цьому процесі.

Як зазначили присутні, мета лекції була досягнута, завдання виконані, заняття було цікавим та змістовним, а акценти теми були чітко розставлені.

Проведення подібних заходів дає змогу реалізовувати на практиці одну з важливих форм роботи кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук ДВНЗ «УжНУ» через взаємовідвідування викладачів з метою забезпечення обміну досвідом, вдосконалення методики проведення занять, підвищення кваліфікації та професійної самореалізації її науково-педагогічних працівників.

Бажаємо викладачам університету успіхів в опануванні нових інноваційних форм та методів дистанційного навчання!

 

 За інформацією кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи

Категорії: