Новини

25.06.2020
214

Молоді науковці хімфаку УжНУ здобули стипендії Кабінету Міністрів України

Молоді науковці хімфаку УжНУ здобули стипендії Кабінету Міністрів України

Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (ПОСТАНОВА№ 4 від 10 червня 2020 року). Серед стипендіатів двоє представників хімічного факультету УжНУ – Артем Погодін та Максим Фізер.

 

К.х.н. ПОГОДІН Артем Ігорович, старший науковий співробітник НДІ ФХТТ УжНУ, автор 111 друкованих праць.

Опубліковані результати експериментальних досліджень стипендіата відзначаються багатогранним підходом та систематичним аналізом, що є важливим з точки зору неорганічної хімії та матеріалознавства. Важливість та новизна експериментальних підходів підтверджується, як значною кількістю наукових статей, що індексуються в міжнародних базах даних (Scopus, Web of Science) ‒ 23, так і наявністю патентів України на винаходи та корисні моделі ‒ 21.

 

К.х.н. ФІЗЕР Максим Михайлович, доцент кафедри органічної хімії, автор 68 друкованих праць.

Наукова діяльність к.х.н. Фізер Максима Михайловича, пов’язана з дослідженнями в області хімії нових поверхнево-активних речовин. Актуальність таких досліджень, у першу чергу, обумовлена можливістю використання нових гетероциклічних катіонних поверхнево-активних речовин в якості антибактеріальних та дезинфікуючих матеріалів.

Про актуальність також свідчить велика кількість публікацій у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science) ‒ 16 і викликають зацікавленість міжнародної наукової спільноти (h-індекс=7).

 

Щиро вітаємо стипендіатів і бажаємо їм нових наукових звершень!  

 

З додатковими відомостями можна ознайомитись за посиланнями: 

http://kdpu-nt.gov.ua/uk/content/spisok-molodih-vchenih-yakim-priznacheno-stipendiyi-ta-podovzheno-viplatu-stipendiy-0

 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/semero-molodyh-naukovciv-uzhnu-otrymuut-stypendiu-kabinetu-minist.htm

 

 За інформацією к.х.н. Тетяни Малаховської, голови Ради молодих вчених ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

Категорії: