Новини

15.03.2019
736

Захисти кандидатських дисертацій на хімічному факультеті

Захисти кандидатських дисертацій на хімічному факультеті

14 та 15 березня 2019 року у спеціалізованій вченій раді К 61.051.03 при хімічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відбулися захисти кандидатських дисертацій зі спеціальності 02.00.02 – аналітична хімія дисертантами кафедри аналітичної хімії.

Дисертаційна робота Фізер Оксани Іванівни на тему «Потенціометричні титриметричні системи на основі аналітичних форм цетилпіридинію» (науковий керівник к.х.н., доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії Студеняк Я.І.) присвячена дослідженню та використанню реакцій іонної асоціації цетилпіридинію для визначення ліпофільних сполук аніонного характеру методами потенціометричного титрування. У роботі Сухаревої Тетяни Сергіївни на тему «Застосування окисно-відновних реакцій за участі форм йоду (I, V, VII) у спектрофотометричному аналізі» (науковий керівник д.х.н., професор Базель Я.Р.) представлені результати дослідження щодо розширення аналітичних можливостей спектрофотометрії з використанням окисно-відновних реакцій за участю форм йоду. Предметом наукового дослідження Жукової Юлії Павлівни  на тему «Спектрофотометричні, протолітичні, сольватохромні властивості 4-гідроксистирилових барвників та їх аналітичне застосування» (науковий керівник к.х.н., доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії Студеняк Я.І.). було вивчення протолітичних, сольватохромних властивостей та поведінки різних форм (катіонних та мероціанінових) 4-гідроксистирилових барвників, як індикаторів неводного кислотно-основного титрування та хемосенсорів у тест-методах хімічного аналізу ліпофільних природних і трансформованих продуктів та водно-органічних систем при визначенні кислотних чисел та складу водно-органічних розчинів.

Актуальність, новизна та практична значимість одержаних вагомих результатів дисертантами підтверджується позитивними відгуками провідних фахівців в області аналітичної хімії, які виступили в якості офіційних опонентів на захисті дисертаційних робіт (д.х.н., професор Вишнікін Андрій Борисович, завідувач кафедри аналітичної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро; к.х.н., доцент Тананайко Оксана Юріївна доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ; д.х.н., професор Бакланов Олександр Миколайович, завідувач кафедри охорони праці та екологічної безпеки Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків; к.х.н., доцент Зуй Марина Федорівна, доцент кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ; д.х.н., професор Блажеєвський Микола Євстахійович, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету, м. Харків; к.х.н., доцент Дубенська Лілія Осипівна, завідувач кафедри аналітичної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів), а також багаточисельними відгуками, які надійшли на автореферати дисертацій.

Щиро вітаємо Фізер О.І., Сухареву Т.С., Жукову Ю.П. із успішним захистом дисертаційних робіт та бажаємо нових наукових здобутків.

 

 

Спеціалізована вчена рада К 61.051.03 п

 

Категорії: