Інфо-центр

Робочі програми навчальних дисциплін та практик

Війни та військові конфлікти ІІ половини ХХ ст.
2
Всесвітня історія (новий час)
4
Всесвітня історія (новітній час)
2
Всесвітня історія (ранньомодерний час)
2
Всесвітня історія (сучасність)
2
Вступ до спеціальності
2
Держави ЦЄ в системі євроінтеграційних та євроатлантичних процесів
4
Джерелознавство історії України
2
Економічна історія України
2
Іст. України (новітній час)
2
Історична інформатика
2
Історична періодика
2
Історіографія центральноєвропейської історії
2
Історія країн ЦЄ (новітній час)
2
Історія країн Азії та Африки новітнього часу
2
Історія країн ЦЄ (сучасна)
2
Історія освіти та педагогіки ХVІ-ХХ століть
2
Історія СРСР та сучасної Росії
2
Історія та культура Азії та Африки нового часу
2
Історія та культура країн Західної Європи та Америки новітнього часу
2
Історія та культура країн Західної Європи та Америки нового часу
2
Історія та культура країн ЦСЄ доби нового часу
2
Історія та культура країн ЦСЄ новітнього часу
2
Історія та культура ранньомодерної України
2
Історія та культура ранньомодерної України
2
Історія та культура сучасного світу
2
Історія та культура сучасної України
2
Історія та культура України
2
Історія та культура України новітнього часу
2
Історія та культура України нового часу
2
Історія України (новий час)
4
Історія України (ранньомодерний час)
2
Історія України (сучасна)
4
Історія ЦЄ (новий час)
4
Історія ЦЄ (ранньомодерна)
2
Культура народів ЦЄ (новий час)
2
Культура народів ЦЄ (новітній час)
2
Методика викл. історії в школі
2
Методика викладання істор.дисциплін у вищій школі
2
Методика виконання наукових робіт
2
Міжнародні відносини новітнього часу
2
Міжнародні відносини нового часу
2
Націон. проблеми та конфлікти в країнах ЦСЄ у новітній час
2
Перша та друга радянізація західноукраїнських земель
2
Радянський фактор в історії ЦЄ (1945-1991 рр.)
2
Росія і народи ЦЄ
2
Сучасна американістика та європеїстика
2
Типологія та шляхи формування націй в ЦЄ
2
Туристичне країнознавство регіону ЦЄ
2
Україна і народи ЦЄ
2
ЦЄ в системі міжнародних.відносин нового часу
2