Інфо-центр

Одноразові спеціалізовані вчені ради

Адреси для зауважень: - f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua - yaroslav.lazur@uzhnu.edu.ua
Інформація про прийняття дисертації до розгляду Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Анісімов Олег Валерійович Спеціальність: 081 Право Тема дисертації: "Конституційні засади судової дискреції як гарантії самостійності та ефективності судової влади" Науковий керівник: Ленгер Яна Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Захист дисертації відбудеться: 20.08.2021, 10:00, м. Ужгород, пл. Народна, 3, Мала зала Вченої Ради УжНУ. Приєднатися на пряму трансляцію можна за посиланням: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/zahyst.htm
Адреси для зауважень: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua viktor.zaborovsky@uzhnu.edu.ua
Інформація про прийняття дисертації до розгляду Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Брезіна Тетяна Миколаївна Спеціальність: 081 Право Тема дисертації: " Конституційні межі реалізації права громадян на захист у суді: Україна та зарубіжний досвід" Науковий керівник: Ленгер Яна Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Захист дисертації відбудеться: 20.08.2021, 12:00, м. Ужгород, пл. Народна, 3, Мала зала Вченої Ради УжНУ. Приєднатися на пряму трансляцію можна за посиланням: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/zahyst.htm
Адреси для зауважень: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua dmitriy.belov@uzhnu.edu.ua
Інформування наукової громадськості про дату захисту дисертації. Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Волошенюк Галина Богданівна. Спеціальність: 081 Право. Тема дисертації: "Джерела виборчого права України: проблеми теорії та практики". Науковий керівник: Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться: 14.12.2021, о 10:00, на платформі Google Meet. Приєднатися на пряму трансляцію можна за посиланням: https://meet.google.com/sue-eayc-nbx
Адреси для зауважень: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua dmitriy.belov@uzhnu.edu.ua
Інформування наукової громадськості про дату захисту дисертації. Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Волошенюк Назарій Михайлович. Спеціальність: 081 Право. Тема дисертації: "Конституційно-правове регулювання передвиборної агітації під час виборів депутатів парламенту: зарубіжний досвід та українська практика". Науковий керівник: Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться: 14.12.2021, о 12:00,на платформі Google Meet за посиланням: https://meet.google.com/bnp-pgmz-atw
Адреси для зауважень: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua dmitriy.belov@uzhnu.edu.ua
Інформування наукової громадськості про дату захисту дисертації. Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Медвідь Олександра Олександрівна. Спеціальність: 081 Право. Тема дисертації: «Правова політика у сфері гендерної ідентичності в Україні». Науковий керівник: Берч Вероніка Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Захист дисертації відбудеться: 13.12.2021, о 10:00, з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу у системі Google Meet. Приєднатися на пряму трансляцію можна за посиланням: https://meet.google.com/ufa-jsuw-bxm
Адреси для зауважень: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua dmitriy.belov@uzhnu.edu.ua
Інформування наукової громадськості про дату захисту дисертації. Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Равлюк Андрій Григорович. Спеціальність: 081 Право. Тема дисертації: «Конституційно-правові засади проведення загальнодержавного референдуму: порівняльно-аналітичне дослідження». Науковий керівник: Піфко Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Захист дисертації відбудеться: 15.12.2021, о 12:00, з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу у системі Google Meet за посиланням: https://meet.google.com/nwg-qjov-fea
Адреси для зауважень: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua dmitriy.belov@uzhnu.edu.ua
Інформування наукової громадськості про дату захисту дисертації. Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Уваров Анатолій Олегович Спеціальність: 081 Право Тема дисертації: "Конституційне право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності" Науковий керівник: Манзюк Василь Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Захист дисертації відбудеться: 15.12.2021, о 14:00, з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу у системі Google Meet за посиланням: https://meet.google.com/asv-ahcd-qxk
Адреси для зауважень: f-jur-vstup@uzhnu.edu.ua yuri.bisaga@uzhnu.edu.ua
Інформування наукової громадськості про дату захисту дисертації. Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Хила Іван Юрійович. Спеціальність: 081 Право. Тема дисертації: «Конституційно-правові обмеження особистих прав і свобод людини: Україна та зарубіжний досвід». Науковий керівник: Ленгер Яна Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Захист дисертації відбудеться: 13.12.2021, о 12:00, на платформі Google Meet. Приєднатися на пряму трансляцію можна за посиланням: https://meet.google.com/kmz-qfxe-iyk