Інфо-центр

Спеціальності 014 «Середня освіта. Фізика», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»