Студентський відділ

У своїй роботі працівники студентського відділу університету керуються Законом України “Про вищу освіту”, “Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, “Положенням про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти” та іншими нормативними документами.

Студентський відділ координує перебування студента в університеті із дня вступу і до закінчення.

Одразу після зарахування студента працівники приймальної комісії передають його особову справу у студентський відділ, де вона зберігається протягом усього періоду навчання студента. До неї заносяться всі відомості про переміщення студента, про його успіхи у навчанні, заохочення та стягнення.

Працівники студентського відділу готують накази ректора щодо контингенту студентів, вносять зміни у базу даних контингенту студентів, складають списки, реєструють перевід студентів з курсу на курс, формують базу даних щодо студентів, які мають певний статус (соціально незахищені, сироти, інваліди тощо); разом з працівниками деканатів оформлюють та видають студентські квитки, готують до видачі дипломи бакалаврів, спеціалістів та магістрів тощо.

Якщо на час вступу до університету студент має трудову книжку, він також може зареєструвати її у студентському відділі.

Студентам-юнакам, який перебувають на обліку у військкоматі, студентський відділ видає довідку відповідної форми і щорічно підтверджує факт його навчання в університеті.

Крім того, працівники відділу здійснюють контроль за відвідуванням студентами занять, а також за дотриманням ними статутних вимог.

У студентський відділ університету студент може звернутися, якщо йому потрібно вирішити такі питання:

  • про порядок переведення з одного вищого закладу освіти до іншого;
  • про порядок переведення з однієї форми навчання на іншу;
  • про порядок відрахування з вищого закладу освіти;
  • про порядок поновлення до складу студентів;
  • про порядок надання академічної відпустки;
  • про порядок проходження студентами повторного курсу навчання;
  • про порядок оформлення трудової книжки;
  • про порядок надання студентам-призовникам денної форми навчання відстрочки від призову на строкову військову службу;
  • про внесення змін у документацію університету у зв'язку зі зміною прізвища;
  • про порядок видачі документів з особової справи тощо.

Положення про студентський відділ ДВНЗ "УжНУ".

 

Відповідальний за інформацію: Начальник студентського відділу УжНУ - Ганна Василівна Логойда.
Дата оновлення сторінки: 07.07.2015