Відділ аспірантури та докторантури

ДВНЗ "УжНУ" оголошує прийом до клінічної ординатури

 

Підготовка в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва. Тривалість навчання для громадян України становить два роки.

Для іноземних громадян час навчання в клінічній ординатурі може бути продовжено за дозволом Міністерства охорони здоров’я України ще на 1–2 роки. Початок занять обумовлюється контрактом про навчання в клінічній ординатурі іноземного громадянина.

До клінічної ординатури приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж практичної роботи не менше трьох років за фахом після закінчення інтернатури або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру і рекомендовані вченою радою вищого закладу освіти, закладу післядипломної освіти до навчання в клінічній ординатурі.

Право позаконкурсного зарахування до клінічної ординатури мають лікарі, які працюють у районних та дільничних лікарнях сільської місцевості та в контрольованих регіонах, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до таких згідно з чинним законодавством.

Лікарі, які бажають вступити до клінічної ординатури, подають на ім’я ректора заяву, до якої додають:

  • особистий листок з обліку кадрів;
  • копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста «лікар»;
  • копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;
  • копію трудової книжки;
  • список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських пропозицій (за наявності);
  • виписку з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу освіти чи закладу післядипломної освіти з рекомендацією лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю).