Відділ моніторингу якості освіти, методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу

Відділ є структурним підрозділом ДВНЗ «УжНУ», що створений з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі напрями підготовки й спеціальності, а також інших заходів, розроблених у відповідності до концепції розвитку ДВНЗ «УжНУ».

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом «Ужгородського Національного Університету» , наказами ректора та розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи Університету.

Відділ співпрацює з державними органами управління, науковими та громадськими організаціями, що займаються питаннями моніторингу якості освіти, прийому до вищих навчальних закладів, із всіма структурними підрозділами університету.

Метою відділу є вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань моніторингу якості освіти та систематичний збір, обробка, аналіз результатів навчального та   соціально-психологічного моніторингу діяльності студентів і викладачів ДВНЗ «УжНУ».

Положення про відділ моніторингу якості освіти ДВНЗ "УжНУ".

 

 

Відповідальний за інформацію: Товт Крістіна Робертівна
Дата оновлення сторінки: 29.04.2016