Планово-фінансовий відділ

Планово-фінансовий відділ – структурний підрозділ, що створений для організації планування фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Ужгородський національний університет» по  основній програмній діяльності «Підготовка кадрів закладами  вищої  освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» у відповідності з вимогами та керівними засадами чинного законодавства України.

Завдання відділу: 

  • Планування та організація фінансування основної діяльності університету «Підготовка кадрів закладами  вищої  освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» 
  • Складання перспективних  проектів  кошторисів,  щорічних кошторисів доходів та видатків, розрахунків до кошторисів, штатних розписів  по  відкритих напрямах фінансування, крім КПКВК 2201420.
  •  Щорічне подання на затвердження,  в Міністерство освіти і науки України,  кошторису  та штатного  розпису.
  • Складання бюджетних запитів,  розрахунків щодо стипендіального фонду за результатами семестрового контролю,  розрахунків щодо потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв .
  • Розробка та затвердження розрахунків, калькуляцій вартості освітніх та інших платних послуг, що надаються університетом (крім договорів по науковим дослідженням, грантам та угодам).
  • Складання та подання у відповідні відомства та організації окремої статистичної звітності.
  • Представлення інтересів Університету по всіх планово-економічних питаннях.
  • Аналіз фінансово-господарської діяльності університету за даними бухгалтерської та статистичної звітності.

 

Відповідальний за інформацію: Чурей Марія Павлівна
Дата оновлення: 10.11.2022