Кафедра диференціальних рівнянь та математичної фізики

Кафедра створена в 1967 році. Спочатку вона називалася кафедрою диференціальних рівнянь і теоретичної механіки, а в 1978 році одержала сучасну назву. Кафедра проводить підготовку математиків за спеціальностями: 6.014 і 8.014 – середня освіта, 6.111 і 8.111 – математика, 6.112 – статистика, 6.113 і 8.113 – прикладна математика, 6.124 – системний аналіз, 6.040201 – математика, і є випускаючою зі спеціалізації «Диференціальні рівняння та їх застосування» для студентів спеціальності «Математика».

Від початку створення кафедру очолювали доценти: Буледза А.В., Маркуш І.І., Маринець В.В., Савченко Л.І. З 1990 року кафедрою керує професор Маринець В.В.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують: професори, доктори ф.-м. н. Маринець В.В., Король І.І., доценти Рейтій О.К., Маринець К.В., Гецко О.М., ст.викладачі Рего В.Л.,  Гапак Т.С., Варга Я.В., Семчишин Г.Я.

У різні роки на кафедрі працювали проф. Маркуш І.І., Перестюк М.О., Ронто М.Й., доценти Галасі А.А., Буледза А.В., Ковач Ю.І., Савченко Л.І., Ливдар В.О., Гончарова С.Ф., Данканич В.А., ст. викладачі Брич І.В., Іваниця В.В., Лінтур Л.М., Яковенко В.Ф. та інші.

При кафедрі працює аспірантура. Основний науковий  напрямок кафедри: «Дослідження крайових задач теорії диференціальних рівнянь та побудова методів їх наближеного розв’язання». На кафедрі захищено 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій. Кафедра виконує держбюджетні та кафедральні наукові теми.

Кількість співробітників:

На кафедрі працює 9 осіб, з них 2 доктори  фізико-математичних наук, 4 кандидати фізико-математичних наук.

Кафедра диференціальних рівнянь та математичної фізики забезпечує читання 11 загальних дисциплін та 7 дисциплін спеціалізації.

Перспективи розвитку кафедри

В основу перспективного розвитку кафедри покладено подальше вдосконалення форм і методів навчально-методичної та наукової роботи, впровадження проблемних методів навчання, підвищення ефективності роботи у підготовці кадрів з науковими ступенями та званнями.

 

Відповідальний за інформацію: Маринець Василь Васильович
Дата оновлення сторінки: 12.03.2019р.