Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Кафедра теорії і методики фізичного виховання створена 9 вересня 2004 рокуяк навчально-науковий підрозділ факультету фізичного виховання і спорту. Професорсько-викладацький склад кафедри приймав активну участь у створенні і розбудові факультету, підготовці фахівців фізичного виховання і спорту, реабілітологів. Викладачі кафедри активно займалися науковою і методичною  роботою, долучалися до підготовки та проведення акредитації зі спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр», вдосконалювали навчальну й спортивну базу факультету. Разом з кафедрою фізичного виховання організовували і проводили спортивні змагання, приймали участь у підготовці спортивних команд.

В березні 2013 року у зв’язку з реорганізацію факультету кафедра увійшла до складу факультету здоров’я людини. Професорсько-викладацький склад кафедри продовжив освітню діяльність з підготовки студентів за спеціальністю «фізична реабілітація». Практичні заняття та тренування зі студентами проводяться на спортивній базі факультету, а саме в двох спортивних залах, плавальному басейні, на футбольному полі, бігових доріжках і легкоатлетичних секторах, орендованій гімнастичній залі. Колективом кафедри публікуються щорічно навчальні та  методичні посібники, розробляються навчальні програми. Викладачі залучаються до організації та проведення конференцій, приймають участь у вузівських та факультетських конкурсах молодих вчених.

Кафедра має досвід роботи з Канадським бюро міжнародної освіти, приймала участь у складанні угод про співпрацю з університетами європейських країн. Завідувач кафедри пройшов трьохрічну підготовку в Канадському університеті «Конкордія» в м. Монреаль і отримав міжнародний сертифікат.

Перспективними напрямами роботи кафедри є підвищення наукової кваліфікації та професійної майстерності викладачів, подальше вдосконалення програмних документів та методичного забезпечення навчального процесу, розширення зв’язків з національними вишами та навчальними закладами інших країн, участь у розбудові факультету.

Відповідальний за інформацію: Товт Валерій Адальбертович
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017