Кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

 

  КОРСАК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, професор кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Посада: завідувач кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства.

Коротка біографічна довідка, наукові інтереси: народився у м. Ужгороді (Закарпатська область). Закінчив факультет міжнародних відносин і факультет здоров'я та фізичного виховання ДВНЗ «УжНУ». Перший досвід роботи у сфері гостинності та туризму  пов’язаний із роботою на посаді організатора екскурсій в Ужгородському замку (Закарпатському краєзнавчому музеї).

Докторська дисертація «Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи: торговельно-економічний контекст співпраці (2000-2012 рр.)» успішно захищена у 2015 році. Вчене звання професора кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства отримав у 2019 році. Сферою наукови хінтересів є дослідження сфери гостинності та туризму країн Центральної Європи, можливості застосування європейського досвіду реформування готельно-ресторанної та туристичної індустрії Україною. 

Науковий доробок: автор 70 наукових праць, з них: 50 статей у фахових виданнях; автор 4 монографій;  5 статей у журналах, що  індексується уплатформі Web of Scienceта 15 статей, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах Core Collection,   Index Copernicus; одного посібника; 7 науково-методичних рекомендацій для студентів. Член спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «УжНУ» із захисту кандидатських та докторських дисертацій.Член редакційної колегії трьох наукових журналів, з них один індексується  у міжнародній науково-метричній платформі Web of Science.  

Дисципліни, які викладає: Організація екскурсійної діяльності, організація туристичних подорожей, спортивний туризм.

Контакти:roman.korsak@uzhnu.edu.ua

D:\ФОТОАПАРАТ\150___05\IMG_2515.JPG

КОЛІСНИК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Посада: професор кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Коротка біографічна довідка, наукові інтересиНародилася 22 травня 1974 року на Хмельниччині.

У 1992 році закінчила Заліщицький сільськогосподарський технікум, за спеціальністю «контроль і ревізія господарської діяльності», кваліфікація - молодший спеціаліст.

У 2001 році Закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «облік і аудит»,кваліфікація –  бакалавр.

У 2002 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «менеджмент організацій», кваліфікація –магістра.

У 2011 році закінчила Закарпатський державний університет за спеціальністю «облік і аудит», кваліфікація –спеціаліста.

Кандидат економічних наукз 2008 року. Дисертацію захищено «04» грудня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вчене звання доцента присвоєно 14 квітня 2011року. 

Доктор економічних наук з 2017 року. Дисертацію захищено «28» березня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Вищий навчальний заклад «Національна академія управління».

Вчене звання професора присвоєно 23 квітня 2019 року. 

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах –16,2 років, у тому числі у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» - 8 років.

Працювала на посаді бухгалтера у Брокерсько-інвестиційній фірмі «Каменяр», м. Львів (1992р- 1996р.). З 2000 року працювала на посадах головного бухгалтера на підприємствах різних галузей економіки м. Львова, а саме: торгівля – оптова та роздрібна (ТОВ «Лаванда-Континент», ТОВ «Веста», ТОВ «УкрРесурс»), сфера послуг (Інститут підприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка»), зовнішньоекономічна діяльність (ТОВ «Інтрон»), туризм (ТОВ «Іверна»). 

У 2004 році розпочала викладацьку діяльність: працювала на посаді викладача кафедри обліку, аудиту та фінансів Львівського інституту економіки та туризму, з 2006 року – у Львівському національному лісотехнічному університеті на посаді викладача кафедри обліку і аудиту.

Завідувач кафедри обліку і аудиту у Закарпатському державному університеті (2008 р.-2013 р.). 

 01.07.2013 р. – призначена на посаду доцента кафедри обліку і аудиту в порядку переведення із Закарпатського державного університету;

01.09.2018 – професор кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» до цього часу.

Науковий доробок: Автор більше 130 публікацій, з них 100 наукового та 28 навчально-методичного характеру, у тому числі: 3 монографії, 3 навчальні посібники. 

Дисципліни, які викладає: Управління корпораціями в готельно-ресторанній справі; Тренінгові технології в готельно-ресторанному бізнесі; Коучинг в туризмі; Корпоративне бізнес-мислення; Бізнес планування в туризмі.

Контакти:halyna.kolisnyk@uzhnu.edu.ua

C:\Users\USER24\Desktop\ВІКА\веб-сайт\заг інформація про фак-т\СІРА.jpg СІРА ЕВЕЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри

Коротка біографічна довідка: 2015р. Львівська Комерційна Академія Центральної спілки споживчих товариств України. Спеціальність Економіка та управління національним господарством 08.00.03.

Стажування:

 1. 2013 по теперішній час- виконавчий директор ресторану в м.Ужгород.
 2. 20.03.2019 HACCP: Міжнародні стандарти харчової безпеки в закладах ресторанного господарства, Ужгород, 2019
 3. 01.11.2018-15.01.2019 курс SocialMediaMarketingManagerProgramfromtheDigitalMarketingInstitute (Ireland)
 4. 15.02.2016−21.02.2016 Technische Universität Darmstadt та Hochschule Darmstadt, Дармштадт, Німеччина.
 5. 18−22.04.2016 School of Hospitality Leadership College of Business East Carolina University. Greenville, North Carolina, USA
 6. 26.04.−15.05.2016 Recreational Therapy department at Georgia Southern University, Statesboro, Georgia, USA
 7. 25.08−29.08.2016р. AcademicTeachingExcellence- English As The Medium Of Instructions- British Council in Ukraine in the framework of the English for Universities project (35-hour course). Одеса, 2016р.
 8. 2011−26.04.2015р. Програма післядипломної освіти «Майстер-курс із Позитивної психотерапії» (540 год.) Всесвітня Асоціація Позитивної психотерапії (WAPP), Український інститут Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (УІПП), Київ, 2015р.

Наукові інтереси:

Гастрономія, культура харчування, еногастрономія, корпоративна культура в закладах ресторанного господарства; інновації в ресторанному бізнесі, менеджмент ресторанної сфери.

Автор/співавтор:

25 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 7 праць у фахових наукових виданнях.

Дисципліни, які викладає: «Організація ресторанного господарства»,«Ресторанний креатив».

Контакти: evelina.sira@uzhnu.edu.ua

C:\Users\Vika\Desktop\робота\на сайт\кіш.jpg

КІШ ГАЛИНА ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри

Коротка біографічна довідка: 2000-2002 рр. -  Ужгородський політехнічний ліцей-інтернат Закарпатської області, атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою 2002 – 2006 рр. – Київський національний торговельно-економічний університет, Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, напрям підготовки «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент організацій», диплом бакалавра з відзнакою.

2003 – 2007рр. – Київський національний торговельно-економічний університет, напрям підготовки «Філологія (англійська мова)», диплом бакалавра. 

2006 – 2007рр. – Київський національний торговельно-економічний університет, Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій, менеджер-економіст, диплом магістра.

2010 – 2014 рр. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», науковий ступінь – к.е.н., спеціальність «Економіка та управління національним господарством», диплом кандидата наук .

Стажування:

15.03 – 5.04. 2011 – USAID Community Connections Program, Sustainable Tourism Development, University of Nevada, Reno, USA

16.11.-15.12.2015 стажування н акафедрі економіки підприємства, економічного факультету ДВНЗ «УжНУ»

16-19.05.2016 International Workshop «Vysočina and Zakarpattia Regions: Cultural and Historical Potentials of  Tourism” Vysoká škola polytechnická Jihlava, Czhech Republic

6-7.10.2016 – Всеукраїнський готельний форум «Стратегія управління готелем: продажі, маркетинг, сервіс, персонал», м.Київ

1.02.2017 – British Council.Aptis – Forward thinking English testing.Overall CEFR Grade – C.

13-17.05.2018 - International workshop “Vysocina and Zakarpattia Regions – Differences and Simmilarities”, College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic

13.04.2020 – курс «Фінансовий менеджмент», Києво-Могилянська бізнес-школа, Олексій Геращенко через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

24.08.2020 – курс «Система Менеджменту Ситуацій»/ опанування программного забезпечення «Harmony», ген.директор Apple Consulting Юлія Плієва через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

Наукові інтереси: фінансовий менеджмент готельно-ресторанних підприємств, антикризове управління, стратегічне управління, геотуризм

Автор/співавтор:

3 монографій, 1 посібника, 20 наукових статей, 23 тез доповідей наукових конференцій

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент в туризмі», « Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Економіка готельно-ресторанного господарства», «Міжнародна готельна індустрія».

Контакти: galyna.kish@uzhnu.edu.ua

C:\Users\Vika\Desktop\робота\на сайт\попик.jpg      ПОПИК МАР’ЯНА МИХАЙЛІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент кафедри

Посада: доцент кафедри, заступник декана з виховної роботи факультету туризму та МК

Коротка біографічна довідка: 2000–2010 – Лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка, атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

2010–2014 – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», економічний факультет, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація –  бакалавр з економіки підприємства, диплом бакалавра з відзнакою .

2014–2015 – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», економічний факультет, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – магістр з економіки підприємства, диплом магістра з відзнакою 

2015–2018 – ДВНЗ «Ужгородський Національний Університет», навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, диплом кандидата наук 

Стажування:

 1. May 14–18, 2017 – International Workshop «Forms of Tourism in the Vysočina Region and Transcarpathia». Vysoká Škola Polytechnická, Jihlava, Czech Republic.
 2. May 13–17, 2018 – International workshop «Vysočina and Zakarpattia Regions – Differences and Similarities», Vysoká Škola Polytechnická, Jihlava, Czech Republic.
 3. 16.07.2020 – курс «Менеджмент» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 4. 16.07.2020 –  курс «Бізнес-англійська» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 5. 21.07.2020 – курс «Юридичні аспекти створення та ведення бізнесу в Україні» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 6. July 31, 2020 – August 14, 2020 – Internship Program, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola,Republic of Poland.

Сертифікат, який засвідчує знання іноземної мови:

British Council Aptis English Test. Certificate «C» Grade (dated of October 6, 2018).

Автор/співавтор:

Понад 60 наукових праць та методичних розробок, з яких: 25 статей у фахових виданнях та таких, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, 3 статті в зарубіжних виданнях, 20 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, 8 методичних рекомендацій. Співавтор 2 колективних монографій. 

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент організацій», «Управління  персоналом», «Планування та організація туристичного бізнесу», «Управління бізнеспроцесами в готельно-ресторанній справі».

Контакти: mariana.popyk@uzhnu.edu.ua

C:\Users\Vika\Desktop\робота\на сайт\годя.jpg          ГОДЯ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри

Коротка біографічна довідка: народився 23.07.1985 року в с. Заріччя, Іршавського району, Закарпатської обл.

У 1992р. вступив до ЗОШ №1 у м.Ужгород, яку закінчив у 2002 р. Цього ж року вступив до Ужгородського національного університету на економічний факультет, спеціальність економіка підприємства. У 2007 р. здобув ступінь магістра з економіки підприємства та вступив до аспірантури у Закарпатський інститут АПВ.У 2009 р. мав публічний захист кандидатської дисертації, а у 2019 р. отримав атестат доцента кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства.

Наукові інтереси: ведення господарської діяльності та її особливості у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туристичної галузі.

Автор та співавтор: більше 30 наукових праць, серед яких 4 статті входять науко метричної бази даних Web of Science, та 4 публікації у виданнях що входять науко метричної бази даних Index Copernicus. Також є автором 15 навчально-методичних посібників для здобувачів вищої освіти, та співавтором практичного посібника ресторатора «Ресторанний сервіс: стандарти».

Дисципліни, які викладає: «Організація готельного господарства», «Маркетинг готельного і ресторанного господарства», «Психологія управління», «Маркетинг у туризмі», «Готельна індустрія України», «Іміджелогія та PR-технології в готельно-ресторанній справі».

Контакти: ivan.hodia@uzhnu.edu.ua

ЛЕВКУЛИЧ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук,доцент

Посада: доцент кафедри

Коротка біографічна довідка: вищу освіту здобула в Ужгородському національному університеті, який закінчила  у 2009 році з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. З  2009 по 2012 р. – аспірант кафедри обліку і аудиту УжНУ з відривом від виробництва. 

25 червня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Ужгородському національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування та оцінка витрат у системі управління якістю продукції» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

З 2019 року докторант економічного факультету ДВНЗ «УжНУ» за спеціальністю 051 Економіка.

Напрям наукової діяльності – управління якістю та інноваційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства, формування витрат у системі управління якістю продукції та послуг.

Основні наукові публікації:

1. Левкулич В.В. Витрати у системі управління якістю продукції: монографія / В.В.Левкулич. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – 206с.

2. Левкулич В.В. «Agile» як основа реалізації інновацій в готельно-ресторанному бізнесі / В. В. Левкулич // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020.

3. Левкулич В.В. Професійна підготовка фахівців готельно-ресторанної індустрії: виклики сьогодення / В.В. Левкулич // Сучасні методи організації освітнього процесу для студентів економічних спеціальностей в Україні та країнах ЄС (м. Стальова Воля, Республіка Польща, 31-10 серпня).

4. Левкулич В.В. Особливості впровадження системи управління витратами на якість продукції на підприємствах з виробництва одягу// Вісник Донецького національного університету. Серія «Економіка і право». – №1. – 2015р. – С.203-208.

5. Levkulych V. V. Prístupyk hodnoteniun á kladov spojených so zabezpečením a zlepšením kvality výroby/ V.V. Levkulych//Kľúčové kompetencie v oblasti podnikania. Recenzovaný zborník vedecký chprác - výstupz úlohy KEGA č. 035TUKE/2012. –  Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2012. – S.165-175.

6. Левкулич В.В. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на забезпечення та покращення якості продукції / В.В. Левкулич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород, 2012. – Вип. 2 (36). – С. 187-193.

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент якості туристичного обслуговування», «Управління якістю продукції та послуг підприємств готельно-ресторанного господарства», «Управління якістю туристичних послуг».

Контакти: viktoria.levkulych@uzhnu.edu.ua

C:\Users\Vika\Desktop\робота\на сайт\csxrf.jpg

СІЧКА ІВАН ІВАНОВИЧ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент  кафедри

Коротка біографічна довідка, наукові інтереси: народився в м. Ужгород Закарпатської області.  У 1999 році закінчив економічний  факультет Ужгородського державного університету. З 2012 року працює у вищих навчальних закладах міста Ужгорода.

У 2014 році успішно захищена кандидатська дисертація на тему «Регулювання інвестиційних процесів в туристично-рекреаційній галузі в Україні» . Вивчає питання пов’язані з туризмом та готельним і ресторанним бізнесом , а саме: принципи управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі; роль логістики в  підвищенні конкурентоспроможності підприємств в сфері туризму та в готельно-ресторанному бізнесі; проблеми, недоліки та переваги страхування в туризмі та готельно-ресторанній сфері.

Науковий доробок: автор 37 наукових праць, з них: 13 статей у фахових виданнях; співавтор 1 монографії;  1 стаття у журналі, що  індексується в міжнародній наукометричній базі Web of Science; 3 статті у журналах, що  індексуються в міжнародній наукометричній базі  Index Copernicus;10 тез доповідей на конференціях; 9 праць навчально-методичного спрямування.

Дисципліни, які викладає: «Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі», «Страхування в туризмі та готельно-ресторанній сфері», «Технологія продукції ресторанного господарства»,  «Логістика в готельно-ресторанному господарстві », «Проектний менеджмент».

Контакти:Ivan.Sichka@uzhnu.edu.ua

C:\Users\Vika\Desktop\робота\на сайт\носа.jpg

НОСА БОГДАНА МИХАЙЛІВНА

Посада: старший викладач кафедри

Коротка біографічна довідка: народилась 11 лютого 1988 року в смт. Дубове  Тячівського району Закарпатської області. У 2010 році здобула вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» в ДВНЗ «УжНУ», у 2018 році – другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізація «Готельний та ресторанний менеджмент») в УТЕІ КНТЕУ. З грудня 2015р.– по грудень 2019 рр. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «УжНУ» за спеціальністю «Історія Україна».

Трудову діяльність розпочала у вересні 2010 р. на посаді провідного спеціаліста кафедри туризму ДВНЗ «УжНУ». Протягом 2013-2015 навчальних років паралельно працювала на посаді викладача української мови та літератури у Природничо-гуманітарному коледжі ДВНЗ «УжНУ». З 2016 р. прийнята на посаду викладача кафедри туристичної інфраструктури та сервісу як основне місце роботи. 

Протягом 2016-2018 рр. виконувала обов`язки секретаря Бюро Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ». Є одним із організаторів щорічних воркшопів в Ужгороді та м. Їглава (Чеська Республіка) у рамках міжнародної співпраці з Політехнічною школою Їглави. Двічі (у 2017 та 2018 рр.) входила до топ-10% науково-педагогічних працівників ДВНЗ «УжНУ». 

Наукові інтереси: історичні аспекти розвитку сфери туризму та гостинності на Закарпатті; менеджмент готельно-ресторанної справи; ділові комунікації. Працює над дисертацією на тему «Історичні місця та розвиток туризму на Закарпатті (1945-2016 рр.)». Засновник та автор краєзнавчого онлайн-проекту «Turystyka Zakarpattia / Туристика Закарпаття» про історію розвитку туризму та рекреації краю ХІХ-ХХ ст.

Науковий доробок: 6 наукових статей (серед них фахові, включені до міжнародних наукометричних баз даних, у т. ч. 1 – до Web of Science); 10 тез доповідей на конференціях; 6 праць навчально-методичного спрямування.

Дисципліни, які викладає: Технологія туристичної діяльності, Кулінарна етнологія, Організація анімаційної діяльності, Діловий етикет готельно-ресторанного обслуговування

Контакти: bohdana.nosa@uzhnu.edu.ua

C:\Users\Пользователь\Desktop\IMG_6309.JPG ФУРТІЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри

Коротка біографічна довідка: народився 10 квітня 1993 року в м. Ужгороді. 2010 – 2016 Ужгородський національний університет, факультет туризму та міжнародних  комунікацій, спеціальність – Туризмознавство.2010–2014 Ужгородський національний університет, факультет міжнародного права, спеціальність – Міжнародне право.  

Наукові інтереси: технічні характеристики, принципи дії та функціональнепризначенняустаткуваннязакладівготельно-ресторанного господарства, історія розвитку готельно- ресторанних закладів.

Автор та співавтор статей:

1. Фуртій В. Розвиток туризму на Закарпатті у період Чехословаччини 1918 – 1938 рр. / В. Фуртій // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 114–117.

2.Фуртій В. Туристика Підкарпатської Русі 1918 – 1938 рр. / В. Фуртій // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 5. – С. 65–69. 

Дисципліни, які викладає: «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства».

Контакти: volodymyrfurtiy@uzhnu.edu.ua

 

 

Відповідальний за інформацію: Корсак Роман Володимирович
Дата оновлення сторінки: 19.10.2020