Кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Корсак Роман Володимирович

Науковий ступінь, звання:доктор історичних наук (2015 р.), вчене звання: професор кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства (2019 р.)

Посада: професор, завідувач кафедри

Основні дисципліни: «Організація туристичних подорожей», «Організація міжнародної туристичної діяльності», «Організація екскурсійної діяльності»

Науково-методичні праці: Автор понад 80 наукових публікацій, з них 60 наукового та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 60 публікацій у фахових виданнях, 40 - у наукометричних виданнях, 6 монографій.

Наукові інтереси: інституційний розвиток туризму у країнах Центральної Європи, міждержавні відносини України з країнами «Вишеградської четвірки», зовнішня політика та трансформація посткомуністичних суспільств країн Центрально-Східної Європи, міждержавні відносини України та Чеської Республіки у галузі економіки, політики та туризму.

Контакти: електронна пошта  Korsakr@ i.ua

 

Гарагонич Василь Васильович 

Науковий ступінь, звання: доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Посада:  професор

Основні дисципліни: «Інноваційні технології в туризмі», «Міжнародна  готельна індустрія», «Вступ до спеціальності»

Наукові інтереси: транскордонне співробітництво України, історія і розвиток туризму

Науково-методичні праці: монографії – 5, підручники – 1, навчальні посібники -1, статті, тези – загалом понад 120 праць.

Контакти: електронна адреса vasyl.garagonych@gmail.com

 

Годя Іван Михайлович

Науковий ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент, доцент кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Основні дисципліни: «Проектний менеджмент», «Менеджмент якості туристичних послуг», «Маркетинг туризму», «Маркетинг ГРС»

Наукові інтереси: економіка та управління в діяльністю в галузі туризму.

Науково-методичні праці: Методичний рекомендації - 12; наукові статті – 29, із них 4 публікації у платформі Web of Science;  виступи на конференціях та круглих столах – 39.

Контакти, електронна пошта:dz2352@gmail.com,ivan.hodia@uzhnu.edu.ua

 

Кіш Галина Вікторівна 

Науковий ступінь:кандидат економічних наук

Посада: доцент

Основні дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка готельно-ресторанного господарства», «Менеджмент туризму», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства»,  «Бізнес-планування в туризмі»

Наукові інтереси: стратегічне управління в туризмі та готельно-ресторанному господарстві, інноваційні підходи до управління, геотуризм.

Науково-методичні праці: монографії - 3, наукові статті - 21, тези конференцій -  32, методичні рекомендації - 8

Контакти: galyna.kish@uzhnu.edu.ua

 

Коваль Олександр Дмитрович

Посада: Старший викладач

Основні дисципліни: «PR та брендинг в туризмі», «Туроперейтинг», «Реклама в готельно-ресторанному бізнесі».

Наукові інтереси: маркетинг та брендинг в туризмі та готельно-ресторанному господарстві, туроперейтинг.

Науково-методичні праці: наукові статті – 5; тези доповідей на конференціях - 2.

Контакти: електронна пошта: oleksandr.koval@gmail.com

 

Колісник Галина Миколаївна

Науковий ступінь: доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту.

Посада: професор

Основні дисципліни: «Управління корпораціями в готельно-ресторанній справі», «Бізнес-планування у туризмі», «Тренінгові технології в готельно-ресторанному бізнесі», «Коучінг у туризмі», «Креативне бізнес-мислення».

Наукові інтереси:Сучасні підходи до управління корпораціями в готельно-ресторанному бізнесі, стан та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні, кадровий бізнес-консалтинг: особливості застосування сучасних технологій підбору, відбору і найму персоналу.

Науково-методичні праці: 120 публікацій, з них 94 наукового та 26 навчально-методичного характеру, у тому числі 25 публікацій у фахових виданнях, 21 – у наукометричних виданнях, 3 монографії з них 2 (у співавторстві), 3 навчальних посібників. Після захисту докторської дисертації опубліковано 24 праці, з них 20 наукових, у тому числі 10 у фахових виданнях, 4 методичних.

 

Левкулич  Вікторія Вікторівна

Науковий ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

Основні дисципліни: «Управління якістю туристичних послуг», «Менеджмент якості туристичного обслуговування», «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві», «Статистика», «Аналіз діяльності підприємств туризму»

Наукові інтереси: управління якістю у туризмі, формування витрат у системі управління якістю, англійська мова.

Науково-методичні праці:  20 наукових праць

Контакти:  Victory_Ch@ukr.net , viktoria.levkulych@uzhnu.edu.ua

 

Арсиненко Наталія Олексіївна

Науковий ступінь, звання:  кандидат технічних наук.

 Посада: доцент

Основні дисципліни: «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Технології продукції ресторанного господарства»

Науково-методичні праці: монографії – 3, підручники – 1, навчальні посібники – 1, статті, тези – загалом понад 50 праць.

Наукові інтереси: стратегічне управління в туризмі та готельно-ресторанному господарстві, інноваційні підходи до управління, геотуризм.

Контакти: arsen.nat@gmail.com

 

Носа Богдана Михайлівна 

Науковий ступінь, звання: аспірантка кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ»

Посада: ст. викладач

Основні дисципліни: «Організація анімаційної діяльності», «Технологія туристичної діяльності», «Діловий етикет в туризмі»

Наукові інтереси: історичні аспекти розвитку туризму, у т.ч. на Закарпатті; ділова комунікація.

Науково-методичні праці: методичні рекомендації - 5; наукові статті – 4; тези доповідей на конференціях - 8.

Контакти: електронна пошта: bohvul@gmail.com, bohdana.nosa@uzhnu.edu.ua

  

Поліщук Володимир Володимирович

 Науковий ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення систем.

Посада: доцент

Основні дисципліни: «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», «Інноваційні технології в туризмі», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства»

Наукові інтереси: проблеми прийняття рішень у нечітких умовах; методи нечіткої логіки; задачі багатокритеріального вибору; нейро-нечіткі мережі; експертні моделі; моделювання соціально-економічних процесів і систем; оцінювання інноваційних та стартап проектів; визначення рівня безпеки фінансування проектів у боротьбі з фінансовим шахрайством. 

Науково-методичні праці: автор понад 80 наукових праць, з них 9 у базах WoS/Scopus, 10 методичних видань та 2 монографій. 

 

Попик Мар’яна Михайлівна

Посада: Доцент кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Основні дисципліни: «Планування та організація туристичного бізнесу»; «Менеджмент організацій»; «Управління  персоналом»; «Менеджмент у туризмі»; «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг»; «Управління бізнес процесами в готельно-ресторанній справі» 

Науково-методичні праці: Методичні рекомендації – 6; наукові статті – 21; виступи на конференціях – 13.

Наукові інтереси: Менеджмент в індустрії туризму; Управлінські аспекти в готельно-ресторанному бізнесі; Менеджмент сфери гостинності

Контакти:mariana.popyk@uzhnu.edu.ua

 

Сабадош Ганна Олександрівна

Науковий ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцент

Основні дисципліни: «Організація послуг харчування»; «Технологія продукції ресторанного господарства»

Науково-методичні праці: наукові статті – 39, монографії – 2; заявки на винахід – 2; патент – 2 

Наукові інтереси:Розробка і освоєння прогресивної виробничої технології та проектування продукції ресторанного господарства та послуг; Наукові та методологічні основи використання дикорослих рослин Закарпатського регіону  в технології продукції ресторанного господарства; Інноваційні технології в закладах ресторанного господарства.

 

Сіра Евеліна Олександрівна 

Науковий ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Основні дисципліни: «Організація ресторанного господарства», «Кулінарна етнологія».

Наукові інтереси: Гастрономія, культура харчування, еногастрономія, екофуд, інновації в ресторанному бізнесі, менеджмент ресторанної сфери.

Науково-методичні праці: методичні рекомендації – 5.

Контакти: електронна адреса: eve.sira@gmail.com

 

Січка Іван Іванович 

Науковий ступінь, звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Основні дисципліни: «Проектний менеджмент», «Логістика в туризмі», «Страхування в туризмі та готельно-ресторанній справі», «Технологія продукції ресторанного господарства».

Наукові інтереси: «Страхування в туризмі», «Інвестиції , регулювання інвестиційних процесів у туристичній галузі, інвестиційна привабливість туристичної галузі », «Логістика в туризмі».

Науково-методичні праці: Монографії – 1, методичні рекомендації – 4, статті  - 18.

Контакти: електронна пошта  I.Sichka@i.ua

 

Фуртій Володимир Володимирович

Посада: асистент кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Науково-методичні праці: наукові статті -7; виступи на конференціях – 2.

Основні дисципліни: «Організація готельного господарства», «Організація

ресторанного господарства».

Наукові інтереси: Історія розвитку туризму в посткомуністичних країнах, розвиток

готельно-ресторанного господарства на Закарпатті.

Контакти: furtiy@gmail.com

  

Реблян Антоніна Муратівна

Посада: ст. лаборант кафедри ТІГРГ

Контакти: antoninareblian@gmail.com

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Корсак Роман Володимирович
Дата оновлення сторінки: 05.03.2020