Кафедра стоматології дитячого віку

Як окремий підрозділ Ужгородського національного університету кафедра стоматології дитячого віку функціонує із 2013 року(Наказ №297/01-03 від 5 липня 2013 року).

Очолює кафедру доктор медичних наук, професор О.В. Клітинська.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 11 осіб,  які є випускниками Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Ужгородського національного університету та Буковинської державної медичної академії (м. Чернівці).

Кафедра є структурно-функціональним підрозділом стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Основною метою створення кафедри є забезпечення високоякісного і безперервного післядипломного навчання лікарів-стоматологів та лікарів інших спеціальностей в таких галузях медичної науки як “Дитяча стоматологія” та “Профілактика стоматологічних захворювань”, а також з питань організації науково-дослідної роботи, організації надання стоматологічної медичної допомоги дітям, проведення наукових досліджень, присвячених поширеності, діагностиці, вивчення закономірностей перебігу, лікування та профілактики найбільш поширених стоматологічних захворювань.

Всі співробітники кафедри стоматології дитячого віку стоматологічного факультету Ужгородського національного університету є практичними лікарями високої кваліфікації, які пройшли тривалу підготовку.

Завідувач кафедрою д.мед.н., професор О.В. Клітинська є Головним позаштатним спеціалістом Управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА за фахом "Дитяча стоматологія".

Кафедра стоматології дитячого віку стоматологічного факультету Ужгородського національного університету працює на 7 клінічних базах, зокрема:

  • Університетській стоматологічній поліклініці, вул. Університетська;
  • Обласній клінічній стоматологічній поліклініці, набережна Незалежності, 8;
  • Ужгородській міській дитячій поліклініці, вул.Боженко, 4;
  • Ужгородській міській поліклініці, вул. Минайська, 71; де проводяться заняття із лікарями-стоматологами-інтернами та слухачами циклів, а також надається лікувально-консультативна допомога дітям.

Відремонтовано, оснащено та введено в експлуатацію стоматологічні кабінети в загально-освітніх школах:

  • ЗОШ №10, Православна набережна, 24;
  • ЗОШ №20, вул. Сільвая, 3, де лікарями-стоматологами-інтернами

проводяться диспансерні огляди учнів відповідних шкіл та навчання їх навикам  догляду за порожниною рота.

На базі Обласної дитячої лікарні (м.Мукачево) д.мед.н, професор Клітинська О.В. проводить лікувально-консультативну роботу.

Наукова діяльність кафедри: виконується затверджена наукова тема: «Вдосконалення надання стоматологічної допомоги дітям, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду». Шифр теми – прикладна 351.77:616.314-053.2+577.118 № держреєстрації 0114 U004123. Керівник НДР – професор Клітинська О.В.

 Співробітниками кафедри виконуються 1 докторська робота та 7 кандидатських дисертаційних досліджень.

Співробітники кафедри активно публікуються у фахових наукових та спеціалізованих друкованих виданнях, опубліковано понад 100 статей, приймають участь в науково-практичних конференціях, кафедра представлена в соціальних мережах.

Співробітниками кафедри підготовно та видано навчальний посібник «Будова та функція жувального апарату людини» для студентів стоматологічних факультетів, зубних техніків та зубних гігієністів у співавторстві з проректором з наукової роботи НМАПО імені П.Л. Шупика д.мед.н., професором Савичук Н.О.

Співробітники кафедри активно приймають участь у виконанні заходів регіональних програм профілактики та зменшення стоматологічної захворюваності серед дитячого населення Закарпатської області.

Д.мед.н., проф. Клітинська О.В. є автором та координатором програми «Здорова усмішка дітей Закарпаття». Основною метою програми є зниження інтенсивності та поширеності основних стоматологічних захворювань серед дитячого населення області. Етапи програми: визначення проблеми – встановлення факторів ризику виникнення та прогресування захворювань та проведення епідеміологічних досліджень; забезпечення екзогенної немедикаментозної профілактики, тобто гігієнічне навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; екзогенна медикаментозна профілактика – ремінералізуюча терапія твердих тканин зубів та герметизація фісур у віковому аспекті.

Проведено дослідження інтенсивності та поширеності карієсу зубів у дітей, що проживають в умовах біогеохімічного дефіциту. Досліджено мікроелементний склад організму дітей, що проживають у гірському районі Закарпаття. Встановлено взаємозвязок між мікроелементним складом  організму і карієсом зубів у даної групи дітей. Розроблено схеми корекції харчування, як ендогенної немедикаментозної профілактики карієсу у дітей, які проживають у гірських районах Закарпаття. Проведено епідеміологічне дослідження розвитку та поширення каріозного процесу у школярів міста Ужгород. Зроблено порівняльну характеристику результатів дослідження для школярів-мешканців різних географічних зон Закарпатської області. Визначено наявність факторів ризику виникнення та прогресування карієсу у вищевказаної категорії пацієнтів. З’ясовано особливості стану твердих тканин зубів, тканин пародонта і гігієни порожнини рота у дітей з вадами слуху. Вивчено особливості будови зубо-щелепної системи у дітей з вадами слуху.  На основі отриманих даних розроблено патогенетично обґрунтовані методи профілактики, спрямовані на підвищення рівня стоматологічного здоров’я дітей з вадами слуху. Визначено схеми проведення ремінералізуючої терапії у дітей різних клінічних груп. Впроваджено в практику та визначено ефективність  профілактики і лікування стоматологічних захворювань у дітей з вадами слуху залежно від віку та стану стоматологічного здоров’я. Проводиться аналіз наукової, навчальної літератури, законодавства та нормативно-розпорядчої документації з питань організації стоматологічної допомоги дітям та її вдосконалення на  географічно неоднорідних територіях.            

На кафедрі стоматології дитячого віку стоматологічного факультету Ужгородського національного університету викладаються наступні дисципліни: для інтернатури за спеціальністю Стоматологія - «Дитяча стоматологія», «Профілактика стоматологічних захворювань»; спеціалізація за фахом «Дитяча стоматологія»;  для магістратури за спеціальністю Стоматологія - «Основи науково-дослідної роботи», «Дитяча стоматологія», «Правові питання наукової і науково-технічної діяльності», «Методика викладання у вищій школі»; клінічна ординатура, аспірантура; цикли тематичних удосконалень для лікарів-стоматологів - «Вдосконалення методів лікування запальних захворювань пародонта», «Сучасні методи профілактики стоматологічних захворювань», «Сучасні методи діагностики стоматологічних захворювань» та передатестаційні цикли для лікарів-стоматологів, цикли стажування ін.

Відповідальний за інформацію: Клітинська Оксана Василівна
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017