Кафедра міжнародних студій та суспільних комунікацій

Науково-дослідна діяльність є важливим напрямком роботи кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій. Протягом звітного періоду – 2017 рік - працівниками  кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій досліджувалася проблема «Геополітичний та безпековий вимір європейської і євроатлантичної інтеграції України».

Керівником НДР є Ігор Ярославович Тодоров.

Терміни виконання: початок – 01.01.2015 р., закінчення – 31 грудня 2017р

Проаналізовано сучасний стан та спрогнозовано розвиток безпекового середовища України, зокрема в контексті регіонального виміру. Визначене основне коло питань міжнародної та регіональної європейської безпеки у вимрі зовнішньополітичних пріоритетів України. Авторським колективом виявлені і проаналізовані нові джерела, що дозволило сформулювати оновлене бачення безпекових проблем. Відстежені основні етапи європейської та євроатлантичної інтеграції України, діяльнiсть міжнародних організацій з колективної безпеки. Здійснювалася організаційна, методична та практична підтримка тематичних заходів з питань міжнародної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції. Доведено, що подальша європейська та євроатлантична інтеграція України та ефективна діяльность міжнародних організацій з колективної безпеки вимагає  багатовимірного врахування динаміки сучасних міжнародних процесів та місця в них України. Творчий колектив працював в галузі дослідження європейської та євроатлантичної інтеграції України та міжнародних безпекових відносин протягом тривалого часу. На основі аналізу достовірних правових, періодичних й статистичних та інших джерел з врахуванням досягнень вітчизняної і світової історичної та політичної науки, велося комплексне міждисциплінарне дослідження політичних, економічних, ідеологічних засад європейської та євроатлантичної інтеграції України та її відносин з провідними міжнародними організаціями з колективної безпеки. Робота сприяла розробці та вдосконаленню рекомендацій щодо провідних тенденцій в Закарпатському регіоні України стосовно її зовнішньополітичного курсу, інформуванню громадськості, зокрема молоді щодо актуальних питань міжнародної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Поширювалася інформаціїя про стан і перспективи міжнародної та європейської безпеки, надавалася відповідна методична допомога викладачам та студентам УжНУ та іншим вишам Закарпаття. Проводилося інформування регіональної громадськісті про свою діяльність шляхом проведення брифінгів та прес-конференцій для представників засобів масової інформації. Надана пропозиція  обласній державній телерадіокомпанії підготувати цикл програм з питань міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції. Організовано викладання циклу лекцій для слухачів Закарпатського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вся робота з наукової теми велася в контексті діяльності Інформаційного центру ЄС УжНУ та навчально-дослідницького Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції УжНУ.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ( на 0,5 с.).

Кафедра міжнародних студій та суспільних комунікацій тісно співпрацює з багатьма зарубіжними навчальними та науковими закладами Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, в тому числі з факультетом соціальних наук Карлового університету, Інститутом суспільних наук Чеської АН (м.Прага, Чехія), Інститутом суспільних наук Словацької АН (м. Кошице, Словаччина), Західним університетом „Васіле Голдіш” (м.Арад, Румунія), Університетом м.Орадея (Румунія), Науковим музеєм м. Сату-Маре (Румунія), де студенти мають можливість навчатись, проходити практику та відпочивати.

Кафедра бере участь у грантових програмах що фінансуються Норвезьким фінансовим механізмом, Вишеградським фондом,  ENPІ, HUSKROUA.

 

Конференції, семінари, виставки (стислий звіт про проведення ( на 0,5 с.);

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього, з них:

всеукраїнських - 0;

міжнародних - 14

 • The international scientific-practical conference «Innovative security of present cross-bordercooperation between Slovakia and Ukraine», Stara Lesna, 16-th – 17-th March 2017. Vitaliy Andreyko «The role of Euroregions in the Czech and Slovak cross-border cooperation».
 • Medzinarodna vedecka konferencia studentov a mladych vedeckych pracobnikov «Aktualne otazky teorie a praxe politiky a medzinarodnych vzt`ahov», 11. -12. Maj 2017. Univerzita P.J. Safarika v Kosiciach, Moyzesova 9, Kosice. Vitaliy Ivanovych Andreyko «The migration crisis and the solution to the problems of refugees in the EU countries».
 • Іnternational conference «regional sustainable development – through competitiveness, innovation and human capital», fourth edition, 12-13 october 2017, satu mare,  romania / Andreyko Vitaliy «Building a Stable System of Foreign Economic Relations between the Czech Republic and Slovakia: Experience for Romania and Ukraine"
 • Simpozion internațional „relaţii româno-ucrainene: istorie şi contemporaneitate” – ediția a viiі-a. tășnad, 26-28 octombrie 2017 / Andreyko Vitaliy «Building a Stable System of Foreign Economic Relations between the Czech Republic and Slovakia: Experience for Romania and Ukraine"
 • Міжнародна наукова конференція «Інноваційне забезпечення сучасного транскордонного співробітництва  Словаччини і України».
 • Місце та час проведення конференції – 16-17 березня 2017 р., м. Стара Лесна, Словацька Республіка.
 • Міжнародна науково-практична конференція, 16-17.03.2017р.:  K inovacii slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce.- Centrum spolocenskych a psychologickych vied SAV, Stara Lesna, 2017.
 • Міжнародна конференція «Regional sustainable development-through competitiveness, innovation and human capital»  12-13 жовтня м. Сату-Маре (Румунія).
 • VIIІ міжнародний симпозіум «Румунсько-українські відносини: історія та сучасність» Сату Маре. Західний університет «Васіле Голдіш». 26-28 жовтня 2017 р. Сату-Маре.
 • «Академічна мобільність студентів: нормативно-правове забезпечення». Варшава, Республіка Польща. 17-18 березня, 2017 р.
 • «Міжнародне співробітництво через програми студентського обміну та подвійні дипломи». Слупськ, Республіка Польща. 23-25 травня, 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційне забезпечення сучасного транскордонного співробітництва Словаччини і України», 16-17. 03.2017 р., Стара Лєсна, конгрес-центр Словацької академії наук.
 • VI Конгресі Ініціатив Східної Європи в Любліні. Панельна дискусія «Німеччина-Польща-Україна – безпека». 25-26.09.2017 р. Люблін
 • VIII Міжнародний симпозіум «Румунсько-українські відносини: Історія та сучасність», 26-28.10. 2017 р., Сату-Маре

 

Взято участь у виставках, всього:

з них:  у національних - 0;

 у міжнародних - 0.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях – 12.

 1.  Andreyko Vitaliy «Building a Stable System of Foreign Economic Relations between the Czech Republic and Slovakia: Experience for Romania and Ukraine" / INTERNATIONAL CONFERENCE «REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT – THROUGH COMPETITIVENESS, INNOVATION AND HUMAN CAPITAL», FOURTH EDITION, 12-13 OCTOBER 2017, SATU MARE,  ROMANIA.
 2. Vitalii Andreyko «Transformările politicii regionale ale Cehiei și Slovaciei în contextul integrării europene: experiență pentru România și Ucraina» / SIMPOZION INTERNAȚIONAL „RELAŢII ROMÂNO-UCRAINENE: ISTORIE ŞI CONTEMPORANEITATE” – EDIȚIA A VIIІ-A. TĂȘNAD, 26-28 OCTOMBRIE 2017.
 3. Артьомов Іван. Транскордонна статистика як інструмент управління регіональним розвитком / Іван Артьомов // K inovácii slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Čiastkove  výstupy z riešenia projektu CBC 01030 prezentované na sretnutí riešiteľov a expertov v Starej Lesnej 16-17 marca 2017. – Košice, 2017. − P. 97-106.
 4. Артьомов І.В. Роль і місце університетів інноваційного типу в сучасному глобалізованому суспільстві / Іван Артьомов // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти», Ужгород, 18 жовтня 2017 року − Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. − Вип. 1-2(14-15).− ПОДАНО ДО ДРУКУ.
 5. Бенчак О. Практичні рекомендації суб’єктам як компонент реалізації проекту транскордонного співробітництва. (За результатами проведення міжнародної науково-практичній конференції « Інноваційна підтримка сучасної транскордонної співпраці між Словаччиною та Україною» ( «Snnovative Support to Contemporary cross-border cooperation of Slovakia and Ukraine» ). − Стара Лесна, Словацька Республіка, 16-17 березня 2017 року) ст.171-182.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційне забезпечення сучасного транскордонного співробітництва Словаччини і України», Стара Лесна, Словацька Республіка, 16-17 березня 2017 р., тема доповіді: «Оцінка діяльності Баренцової Євро-Арктичної ради в російському інформаційному просторі».
 7. Мелеганич Г. Роль  і значення українсько-словацького транскордонного співробітництва для сталого розвитку прикордонних громад Закарпатської області / Ганна Мелеганич // K inovacii  slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce.- Centrum spolocenskych a psychologickych vied SAV, Kosice, 2017. - C.210-217.
 8. Свєженцева О.І. «Співпраця  ДВНЗ «УжНУ» з Університетом   прикладних наук Фрезеніус (м. Мюнхен ФРН)»;
 9. Свєженцева О.І. «Актуальні питання реалізації програм подвійних дипломів, семестрового навчання та інших видів академічної мобільності студентів»\
 10. Шелемба М.М. «Соціологічний портрет власників автомобілів із іноземною реєстрацією» / Михайло Шелемба // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міграція між Словаччиною і Україною: сучасний стан, ризики та прогнози»» (2-3 березня 2017 р., м.Ужгород).
 11. Шелемба М.М. «Соціологічний аналіз особливостей роботи українських митників та прикордонників» / Михайло Шелемба // Матеріали Міжнародної конференції «Підвищення рівня управління словацько-українським кордоном» (29-30 березня 2017 р., м.Ужгород)
 12. Шелемба М.М. «Стан забезпечення умов перетину українського кордону на контрольно-пропускних пунктах між Україною та Словаччиною: аналіз соціологічного дослідження » / Михайло Шелемба // Матеріали Міжнародної конференції «Обмін ноу-хау в управлінні шенгенським кордоном між Словаччиною та Україною» (20 квітня 2017 р., м.Прешов)

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях - 5.

 1. Артьомов Іван. Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4: досвід для України / Іван Артьомов // Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 1 (18). / ред. кол.: І.В. Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 88-120.
 2. Копинець Ю.Ю. Сучасні проблеми українського націотворення // Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри», 12-13 жовтня 2017 року, м. Івано-Франківськ.
 3. Мателешко Ю.П. Brexit: можливі наслідки для України / Мателешко Ю.П. // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2 червня 2017 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції; Терен, 2017. – С. 211-216.
 4. Мелеганич Г.І. Внутрішня міграція в умовах збройного конфлікту на Сході України / Г.І. Мелеганич // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб :Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2017 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. О.Я. Рогача, Я.В. Лазура., М.В. Менджул. – Ужгород: ТОВ «РІК-У» , 2017. – С.92-96.

 

Перелік наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2017 році.

Праці, що вийшли з друку (вказати бібліографічний опис згідно з державним стандартом):

Монографій (всього обліково-видавничих аркушів монографій):

виданих в Україні – 4 (16,5 д.а.);

 1. Мелеганич Г.І. Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспект / [С.Б. Булеца, О.І. Котляр, Я.В. Лазур, Г.І. Мелеганич та ін.]; за заг. ред.: д-ра юрид. наук, проф. О.Я. Рогача; д-ра юрид. наук, проф. М.В. Савчина; к.ю.н., доц. М.В. Менджул. – Ужгород: РІК-У, 2017. – 352 с. (14,5 д.а.)
 2. І.Тодоров. Російська інвазія в Україну: зовнішній і внутрішній виміри // Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор. Колективна монографія / Відп. ред. М. Литвин. НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. ‒ Львів, 2017. С. 186-193. (1 д.а.)
 3. INTERNATIONAL AND REGIONAL SECURITY COOPERATION BETWEEN  LITHUANIA, POLAND AND UKRAINE. Lublin: Instytut Sądecko-Lubelski, 2017. – 79 р. ISBN: 978-83-939966-3-6  (колективна монографія зі співавторами - Wojciech Gizicki, Ieva Karpavičiūtė, Mindaugas Norkevičius, Ihor Todorov, Nataliya Todorova). (1 д.а.)

 

виданих за кордоном – 1 (1,5 д.а.)

Myroslava Lendiel, Nataliya Maradyk, Hanna Melehanych Migration processes in Ukraine as a factor of Ukrainian-Slovak borderland development in 2014-2016. - Bratislava 2017. 32 р. (1,5 д.а.)

 

Підручники (всього обліково-видавничих аркушів підручників): 1 (9,3 д.а.)

 

 1. Артьомов І.В.  А 86      Видання підручників та навчальних посібників нового покоління: практичний посібник / І.В. Артьомов. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. - 224 с. (9,3 д.а.)ISBN 978-617-7333-38-7
 2. Презентаційні матеріали з тематичної номінації «НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ», − 32-а Міжнародна cпеціалізована виставка «ОСВІТА ТА КАР'ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА 2017». Автори: Студеняк І.П., Грабова І.А., Артьомов І.В., Фречка Н.І., Штейфан А.Я., Середа Л.І., Зуб С.В., Хохол Т.І.

 

Навчальні посібники (всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників):

Статті (перелік):

- опублікованих в Україні – 37 (63,6 д.а.);

 1. Російська інвазія в Україну: громадсько-політичний та юридичний виміри // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 2017. Випуск 41. C. 32–42.  (Сп. Тодорова Н.Ю.). (0,8 д.а.)
 2. РОСІЙСЬКА ІНВАЗІЯ В УКРАЇНУ: ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ ВИМІРИ // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 2017. Випуск 41. C. 32–42. (зі співавтором) (0,8 д.а.)
 3. КОНТЕКСТУАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЗНАЧЕННЯ ФОРМ ІМПЛІЦИТНОЇ ДЕНОТАТИВНОЇ НОМІНАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ) // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 15. Відп. Ред., Фабіан М.П. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2017. – 312 с. (зі співавтором) С. 70-75. (0,2 д.а.)
 4. Віталій Андрейко "Проблеми та перспективи військового співробітництва у форматі V-4 і Україна" / Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип.1(18). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 45-57. (0,5 д.а.)
 5. Артьомов Іван. Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4: досвід для України / Іван Артьомов // Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 1 (18). / ред. кол.: І.В. Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 88-120. (1,3 д.а.)
 6. Benchak O. (co-authorship). Concept of empirical sociological research of Slovak-Ukrainian Cross-Border Cooperation. – Uzhgorod: ITC, 2017. – 131 p. (5,5 д.а.)
 7. Benčak O. (co-authorship). Koncepcia empirického socilogického výskumu slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. - Uzhgorod: ITC, 2017. – 135 s. (5,6 д.а)
 8. Бенчак О. (у співавторстві). Концепція емпіричного соціологічного дослідження словацько-українського транскордонного співробітництва. – Ужгород: ІТС, 2017. – 137 с. (5,7 д.а.)
 9. Бенчак О. (у співавторстві). Посібник з емпіричного соціологічного дослідження словацько-українського транскордонного співробітництва. – Ужгород: ІТС, 2017. – 88 с. (3,6 д.а.)
 10. Benchak O. (co-authorship). Manual of transborder cooperation empirical sociological research. – Uzhgorod: ITC, 2017. – 131 p. (5,5 д.а.)
 11. Benčak O. (co-authorship). Príručka pre realizáciu empirického sociologického výskumu slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. - Uzhgorod: ITC, 2017. – 87 s. (3,6 д.а.)
 12. Бенчак О. (у співавторстві). Практичні рекомендації вищим керівним інституціям Європейського Союзу, органам державного управління та місцевого самоврядування, громадським організаціям щодо ефективної імплементації північного досвіду транскордонного співробітництва. – Ужгород: ІТС, 2017. – 8 с. (0,3 д.а.)
 13. Benchak O. (co-authorship). Practical recommendations for the supreme institutions of the European Union, the government and local authorities, non – governmental organizations on the effective implementation of the northern cross – border cooperation experience . – Uzhgorod: ITC, 2017. – 8 p. (0,3 д.а.)
 14. Мателешко Ю.П. Вихід Британії з ЄС: політичні та економічні наслідки для України / Юрій Мателешко // Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – Вип. 1 (18). – С. 134-142. (0,3 д.а.)
 15. Забезпечення національної безпеки України в контексті російської агресії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 43. – Донецьк, 2017. – (Серія. ІСТОРІЯ. МУЗЕЙНА СПРАВА. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. ЛІТЕРАТУРО- ЗНАВСТВО. ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ДОНБАСУ). – С. 65-78.  (0,5)
 16. Сучасні українсько-польські відносини в контексті російської агресії  //  Україна - Польща :  стратегічне партнерство в системі геополітичних координат:  Зб. наукових праць міжнар. наук. - практ. конф., Київ, 16 - 17 березня 2017 р. - К. : "Міленіум", 2017. -  С. 27 – 29.(0,1 д.а.)
 17. Євроатлантичне покликання України як чинник укріплення державності // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – 150-154.  (0,2 д.а.)
 18. Річні національні програми в контексті євроатлантичної інтеграції України // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015-2016 рр., [S.l.], may 2017. Доступно за адресою: <http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/3629/3662. (1д.а.)
 19. Українсько-словацьке транскордонне співробітництво в контексті сучасних безпекових викликів // Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально- економічний, гуманітарний та екологічний вимір. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 21 квітня 2017 року / Упорядники: М. З. Мальський, О. С. Кучик, Р. В. Вовк. – Львів: Факультет міжнародних відносин, 2017. – С. 7-10. (0,1 д.а.)
 20. Російська інвазія – провідний чинник суспільно-політичної кризи на південному сході України // Роль зовнішнього чинника у суспільно-політичній кризі на Південному Сході України: збірник матеріалів круглого столу / За ред. К. В. Балабанова. ― Маріуполь : МДУ, 2017. ― С. 18-24. (0,2 д.а.)
 21. Втілення євроатлантичного покликання через поглиблення співпраці з НАТО // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 23–24 травня 2017 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 32-36. (0,2 д.а.)
 22. Трансформації зовнішньої політики країн ЄС та країн Вишеградської групи в умова російського виклику міжнародній безпеці // Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 1 (18). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 16-30. (Сп. Тодорова Н.Ю.). (0,6 д.а.)
 23. Виклики російсько-української війни // Тисячоліття – Millennia: Науковий щорічник. Випуск 4. 2017 / Редколегія: Жулканич Н.М., Задорожний В.Є., Капітан Л.І., Офіцинський Р.А. (головний редактор), Скиба І.І., Сухий О.М., Федака С.Д. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. – С. 119-122. (Сп. Тодорова Н.Ю.). (0,1 д.а.)
 24. Трансформації зовнішньої політики Європейського Союзу в  умовах російської агресії в Україні // Україна-ЄС: можливості та перспективи співпраці: збірник матеріалів, доповідей інтернет-конференції в рамках проекту «кафедра Жана Моне» «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – С. 81-84.  (0,1 д.а.)
 25. Українсько-словацьке транскордонне співробітництво у вимірі геополітичних викликів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 44. – Донецьк, 2017. – (Серія. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО. ІСТОРИЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. ІСТОРІЯ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. ФІЛОСОФІЯ. УКРАЇНА І СВІТ). – С. 290-302.  (0,5 д.а.)
 26. 466. Russia’s challenges to the transatlantic unity // UA: UKRAINE ANALYTICA / Transatlantic Unity. Issue 2 (8), 2017. – Р. 26-33.  (0,3 д.а.)
 27. Транскордонне співробітництво Румунії і України в контексті сучасних геополітичних викликів // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. Вип. 6 / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 346-353. (0,3 д.а.)
 28. ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС ТА КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ВИКЛИКУ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ // Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 1 (18). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 16-30. (зі співавтором) (0,6 д.а.)
 29. ВИКЛИКИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ // Тисячоліття – Millennia: Науковий щорічник. Випуск 4. 2017 / Редколегія: Жулканич Н.М., Задорожний В.Є., Капітан Л.І., Офіцинський Р.А. (головний редактор), Скиба І.І., Сухий О.М., Федака С.Д. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. – С. 119-122. (зі співавтором) (0,1 д.а.)
 30. Устич С. (у співавторстві). Концепція емпіричного соціологічного дослідження словацько-українського транскордонного співробітництва. – Ужгород: ІТС, 2017. – 137 с. (5,7 д.а.)
 31. Ustych S. (co-authorship). Concept of empirical sociological research of Slovak-Ukrainian Cross-Border Cooperation. – Uzhgorod: ITC, 2017. – 131 p. (5,7 д.а.)
 32. Ustyč S. (co-authorship). Koncepcia empirického socilogického výskumu slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. - Uzhgorod: ITC, 2017. – 135 s. (5,6 д.а.)
 33. Устич С. (у співавторстві). Посібник з емпіричного соціологічного дослідження словацько-українського транскордонного співробітництва. – Ужгород: ІТС, 2017. – 88 с. (3,7 д.а.)
 34. Ustych S. (co-authorship). Manual of transborder cooperation empirical sociological research. – Uzhgorod: ITC, 2017. – 131 p. (5,5 д.а.)
 35. Ustyč S. (co-authorship). Príručka pre realizáciu empirického sociologického výskumu slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. - Uzhgorod: ITC, 2017. – 87 s. (3,6 д.а.)
 36. Устич С. (у співавторстві). Практичні рекомендації вищим керівним інституціям Європейського Союзу, органам державного управління та місцевого самоврядування, громадським організаціям щодо ефективної імплементації північного досвіду транскордонного співробітництва. – Ужгород: ІТС, 2017. – 8 с. (0,3 д.а.)
 37. Ustych S. (co-authorship). Practical recommendations for the supreme institutions of the European Union, the government and local authorities, non – governmental organizations on the effective implementation of the northern cross – border cooperation experience . – Uzhgorod: ITC, 2017. – 8 p. (0,3 д.а.)

 

- опублікованих у виданнях, які мають імпакт-фактор ( з веб- посиланням) -;

- опублікованих за кордоном – 23 (47,6 д.а.);

 1. Віталій Андрейко «Роль діяльності єврорегіонів у чесько-словацькому транскордонному співробітництві» /  Vitaliy Andreyko «The role of Euroregions in the Czech and Slovak cross-border cooperation» // K inovacii Slovensko-Ukrajinskej cezhranicnej spoluprace. Ciastkove vystupy z riesenia proektu CBC 01030 prezentovane na stretnuti riesitelov a expertov v Starej Lesnej 16.-17. Marca 2017. – S. 49-64. – Kosice. -2017. (0,6 д.а.)
 2. Артьомов Іван. Транскордонна статистика як інструмент управління регіональним розвитком / Іван Артьомов // K inovácii slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Čiastkove  výstupy z riešenia projektu CBC 01030 prezentované na sretnutí riešiteľov a expertov v Starej Lesnej 16-17 marca 2017. – Košice, 2017. − P. 97-106. (0,4 д.а.)
 3. Benčak Olesia (co-authorship). Od analýz k intervenciám: Inovatívne pristupy k podpore cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. – Bratislava: Ultra Print, 2017. – 57 s. (2,4 д.а.)
 4. Benčak Olesia (co-authorship). Praktické odporúčania a návrhy. – Bratislava: Ultra Print, 2017. – 10 s. (0,4 д.а.)
 5. Olesia Benchak (co-authorship). Recommendations and proposals. - Bratislava: Ultra Print, 2017. – 10 p. (0,4 д.а.)
 6. Бенчак О.  Через інновації – до ефективного співробітництва (Through innovations towards effective cooperation) / K inovácii slovensko-ukrainskej cezhraničnej spolupráce – Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.). – Bratislava: Ultra Print, 2017. – S.11-20. (0,4 д.а.)
 7. Бенчак О. (у співавторстві) Від аналізу до конкретних дій: інноваційні підходи до зміцнення транскордонного співробітництва між Україною та Словаччиною. – м. Кошице: Центр суспільних і психологічних наук  Словацької академії наук, 2017. – 62 с. ISBN 987-80-972693 (2,6 д.а.)
 8. Benchak O. (co-authorship).  From analyses to interventions: Innovative approach to fostering cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine. – Kosice (Slovak Republic): Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Science, 2017. – 62 с.  ISBN 978-80-972693-0-2. (2,6 д.а.)
 9. Benčak O. (co-authorship). ODPORÚČANIA A NÁVRHYna zvýšenie efektívnosti cezhraničnej slovensko-ukrajinsko spoluprácea projekt modelu jej inštitucionalizácie. Kosice (Slovak republic): Cetrum  oločenských    chologických vied  Slovenskej  akadémie  vied,  2017. – 12 с. (0,5 д.а.)
 10. Бенчак О. (у співавторстві) Рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності транскордонного українсько-словацького співробітництва і проект моделі його інституціоналізації. – м. Кошице: Центр суспільних і психологічних наук  Словацької академії наук, - Bratislava: Ultra Print, 2017. – 12 с. (0,5 д.а.)
 11. Benčak O. (co-authorship). ŠTÚDIE O SKÚSENOSTIACH Z NÓRSKO-RUSKEJ A SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE. Kosice (Slovak republic): Cetrum  oločenských    chologických vied  Slovenskej  akadémie  vied,  2017. – 364 с. ISBN 978-80-970850-9-4. (15,2 д.а.)
 12. Benchak O. (co-authorship). THE STUDY OF THE EXPERIENCE OF THE NORWEGIAN-RUSSIAN AND SLOVAK-UKRAINIAN CROSS-BORDER COOPERATION. Kosice (Slovak republic): Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Science, 2017. – 364 с.  ISBN 978-80-972693-0-2. (15,2 д.а.)
 13. Hanna Melehanych, Josef Smolík. Občanská výchova na Ukrajině. Problémy a perspektivy. 14. ročník 3/2017 Media4u Magazine. - S.38-42 (0,2 д.а.)
 14. Dimensiunea cooperarii in domeniul seciritatii intre Romania, Ucraina si Polonia in contextulagresiunii ruse / Безпековий вимір співпраці Румунії, України та Польщі в контексті російської агресії // Relatii romansko-ukrainene. Isttorie si contemporanaitate / Румунсько-українські відносини. Історія і сучасність. Satu Mare, 2016. P. 419-427. (0,3д.а)
 15. Транскордонне співробітництво Словаччини і України в контексті сучасних геополітичних викликів // K inovacii slovensko-ukrajinskej cezhranicnej spoluprace / MarianGajdos, Serhij Ustyc. – Kosice, 2017. – S. 29-39.  (0,4 д.а.)
 16. Ustych S., Rovt A., Piasetska-Ustych S. A System Approach  to Quantify Development of Modern Transborder Processes. / Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics. – 2016. - Volume 1, Number 2. -  P. 117-127. (0,4 д.а.)
 17. Serhij Ustyč (co-authorship). Od analýz k intervenciám: Inovatívne pristupy k podpore cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. – Bratislava: Ultra Print, 2017. – 57 s. (2,4 д.а.)
 18. Serhij Ustyč (co-authorship). Praktické odporúčania a návrhy. – Bratislava: Ultra Print, 2017. – 10 s. (0,4 д.а.)
 19. Serhii Ustych (co-authorship). Recommendations and proposals. - Bratislava: Ultra Print, 2017. – 10 p. (0,4 д.а.)
 20. Устич С. (у співавторстві). Рекомендації та пропозиції. - Bratislava: Ultra Print, 2017. – 10 с. (0,4 д.а.)
 21. Устич С. Через інновації – до ефективного співробітництва (Through innovations towards effective cooperation) / K inovácii slovensko-ukrainskej cezhraničnej spolupráce – Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.). – Bratislava: Ultra Print, 2017. – S.11-20. (0,4 д.а.)
 22. Шелемба М.М. Ефективність роботи українських контрольно-пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною // K inovacii slovensko-ukrainskej cezhranicnej spoluprace. – Kosice, 2017., - С.187-198. (0,5 д.а.)
 23. Шелемба  М.М. Основні документи стратегічного розвитку державного управління для національного та регіонального рівнів: оцінка та порівняння з країнами ЄС  / М.М. Шелемба // Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017., - С. 143-159. (0,6 д.а.)

 

-  опублікованих у наукометричних базах даних (крім РИНЦ).

- Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of science для соціогуманітарних Copernicus);

 

Відповідальний за інформацію: Устич Сергій Іванович
Дата оновлення сторінки: 18.09.2018