Математичний факультет

Cпеціальності освітнього рівня «бакалавр»:

 • Математика – класична наукоємна спеціальність, випускники якої можуть працювати у наукових закладах та науково-дослідних центрах, у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації, розробляти математичне забезпечення для комп’ютерних систем;
 • Прикладна математика (спеціалізації: прикладна математика та прикладна інформатика) – виробнича спеціальність, навчання на якій передбачає підготовку фахівців до розв’язання прикладних задач (побудова математичних моделей і розробка алгоритмів розв’язання інженерно-технічних, соціально-економічних задач) з використанням сучасних комп’ютерних систем;
 • Середня освіта (спеціалізація: математика; додаткова кваліфікація: інформатика) – педагогічна спеціальність, випускники якої можуть працювати вчителями математики та інформатики;
 • Системний аналіз. Спеціалісти у сфері системного аналізу здатні розробляти комп’ютеризовані системи для управління динамічними процесами в економічних, технічних та інших галузях;
 • Статистика – спеціальність, на якій готують студентів досліджувати різноманітні фізичні, суспільні, економічні процеси методами математичної статистики.

 Cпеціальності освітнього рівня «магістр»:

 • Математика;
 • Прикладна математика;
 • Середня освіта (математика).

 Що ми пропонуємо:

 • Теоретичну та практичну підготовку фахівців високої кваліфікації;
 • Навчання на денній та заочній формах;
 • Можливість навчатися на безоплатній основі або за контрактом;
 • Диплом державного зразка, який дозволяє працювати як у державних установах, так і приватних підприємствах;
 • Додаток до диплому європейського зразка;
 • Можливість продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі.

 Де проходять практику наші студенти

 • Загальноосвітні школи Закарпатської області;
 • ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК»;
 • Головне управління статистики в Закарпатській області;
 • Jabil Circuit Ukraine Ltd, Eurocar, Yazaki;
 • Комп’ютерні фірми (СМОК, ІнфоСфера, Інтелект, ThinkMobiles, Jaspersoft та ін.).

 Математичний факультет сьогодні це:

 • висококваліфіковані викладачі, серед яких 5 докторів та 31 кандидат наук;
 • міжнародні наукові конференції і семінари, які проводяться на базі факультету;
 • понад 6800 випускників-математиків;
 • можливість навчатися у європейських вишах та здобувати освіту за програмою подвійних дипломів;
 • участь студентів у різноманітних конкурсах інноваційних ідей, міжнародних турнірах та олімпіадах, літніх школах;
 • можливість розвивати творчі здібності при організації днів Піфагора та першокурсника, різноманітних творчих вечорів;
 • можливість досліджувати визначні місця у багаточисленних екскурсіях, у тому числі і закордонних;
 • багато різноманітних спортивні заходів та турнірів.

Відповідальний за інформацію: Повідайчик Михайло Михайлович
Дата оновлення сторінки: 11.03.2019