Математичний факультет

Сьогодні математичний факультет об'єднує 5 кафедр (кафедри алгебри, диференціальних рівнянь та математичної фізики, кібернетики і прикладної математики, теорії ймовірностей і математичного аналізу, системного аналізу і теорії оптимізації), на яких працюють 44 викладачів, з них - 5 докторів наук, професори (Головач Й.Г., Маринець В.В., Гече Ф.Е., Король І.І., Сливка-Тилищак Г.І.) та 31 кандидатів наук. Кафедру алгебри очолює доцент Шапочка І.В., кафедру теорії ймовірностей і математичного аналізу – професор Слюсарчук П.В., кафедру диференціальних рівнянь та математичної фізики - професор Маринець В.В., кафедру системного аналізу і теорії оптимізації - доцент Кузка О.І., кафедру кібернетики і прикладної математики – професор Гече Ф.Е. Більшість викладачів факультету є його вихованцями.

На математичному факультеті працюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, які створили свої наукові напрями, є належна навчально-методична база.

Починаючи з 1986 року, на факультеті ведеться підготовка з двох напрямків: педагогічному і науково-виробничому, а з 1989 року на базі науково-виробничого відділення розпочато підготовку спеціалістів з прикладної математики. З 2016 року на математичному факультеті проводиться підготовка за спеціальністю "середня освіта (математика)", випускники якої стануть кваліфікованими вчителями математики та інформатики. Випускники спеціальності "Математика" зможуть займатися фундаментальними дослідженнями в галузі математики. На спеціальності "Прикладна математика" підготовка проводиться за двома спеціалізаціями: прикладна математика і прикладна інформатика, випускники яких зможуть стати фахівцями з тестування та розробки програмного забезпечення та фахівцями з розробки комп'ютерних програм.

З 2017 року відкриті дві нові спеціальності: системний аналіз та статистика.

 

 Відомі особи – випускники факультету

Практично в усіх школах Закарпатської області математику викладають випускники математичного факультету УжНУ. Математичний факультет пишається своїми випускниками, заслуженими вчителями України, Соросівськими вчителями.

Високі посади в Закарпатській обласній держадміністрації та структурах влади м. Ужгорода і районних центрів Закарпаття обіймають, або обіймали випускники математичного факультету УжНУ (Гаваші О.О., Ващук Ф.Г., Герцог Ю.В., Балаж В.П., Кляп М,І., Сембер С.В., Маргіта В.М.). Більшість викладачів математичного факультету УжНУ є його випускниками. З семи деканів математичного факультету шестеро були його випускниками. Доктор педагогічних наук Щербан Т.Д. є ректором Мукачівського державного університету.

Серед викладачів-математиків УжНУ – заслужені працівники народної освіти України (лауреат державної премії України, Почесний громадянин м. Ужгорода Маринець В.В., відмінник освіти Поляк С.С.).

         Перспективи розвитку факультету

Починаючи з 2000 року, на математичному факультеті проводиться випуск магістрів. За останні роки математичний факультет підготував понад 160  магістрів математики та понад 120 – магістрів прикладної математики. Серед них 55 та 39, відповідно, отримали дипломи з відзнакою.

Здобутками математичного факультету за останні роки стали підручники, посібники та наукові монографії написані викладачами факультету. Серед них: Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики, 3-е вид. - Київ: Либідь, 2006., Гече Ф.Й., Моца А.І. Аналіз для статистиків. – Ужгород: Тов. "ВЕТА-Закарпаття", 2003., Слюсарчук П.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Ужгород Карпати, 2005., Червак Ю.Ю. Оптимізація. Непокращуваний вибір. – Ужгород: УжНУ, 2002., Гудивок П.М. Представления конечных групп над коммутативными локальными кольцами. – Ужгород, УжНУ: 2003., Гече Ф.Е. Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у нейробазисі. – Ужгород: В. Падяка, 2010; та інші.

Як і в попередні роки, викладачі математичного факультету були активними учасниками різноманітних наукових форумів, які відбувалися як в Україні, так і за її межами. Провідні вчені факультету входили до складу оргкомітетів міжнародних математичних конференцій. Математичний факультет УжНУ також був місцем проведення наукових зібрань математиків. В Ужгороді були проведені Міжнародна алгебраїчна конференція (серпень, 2001 р.), яка стала супутньою конференцією в рамках Українського математичного конгресу; Міжнародна школа-семінар "Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування" (серпень, 2002 р.); з 2002 року, один раз на два роки, проводяться Міжнародні школи-семінари "Теорія прийняття рішення"; Міжнародні наукові конференціі "Диференціальні рівняння та їх застосування" (вересень 2012 р., травень 2016 р.) та інші.

 

 

Відповідальний за інформацію: Повідайчик Михайло Михайлович
Дата оновлення сторінки: 06.06.2017