Математичний факультет

Починаючи з 1986 року, на факультеті ведеться підготовка з двох напрямків: педагогічному і науково-виробничому, а з 1989 року на базі науково-виробничого відділення розпочато підготовку спеціалістів з «Прикладної математики». З 2016 року на математичному факультеті проводиться підготовка за спеціальністю "Середня освіта  (математика)", випускники якої отримують фах вчителя математики та інформатики. Випускники спеціальності "Математика" зможуть здійснювати фундаментальні дослідження в галузі математики. На спеціальності "Прикладна математика" підготовка проводиться за двома спеціалізаціями: прикладна математика і прикладна інформатика, на яких акцентується увага на вивчення сучасного програмного забезпечення та розробку комп'ютерних програм. У 2017 році на факультеті відкриті дві нові спеціальності: «Системний аналіз» та «Статистика».

Відомі особи – випускники факультету. Математичний факультет пишається своїми випускниками, які досягли вагомих результатів у науці, є викладачами, заслуженими вчителями України, директорами шкіл, керівниками приватних та державних установ. Практично в усіх школах Закарпатської області математику та інформатику викладають випускники математичного факультету УжНУ. Високі посади в органах державної та регіональної влади обіймали ряд випускників математичного факультету Ужгородського університету (Гаваші О.О., Герцог Ю.В., Балаж В.П., Кляп М.І., Сембер С.В., Маргіта В.М., Грубіян О.Є. та ін.). Більшість викладачів математичного факультету УжНУ є його випускниками. З десяти деканів математичного факультету вісім є його випускниками. Доктор педагогічних наук Щербан Т.Д. є ректором Мукачівського державного університету. Серед викладачів-математиків УжНУ – заслужені працівники народної освіти України, лауреат державної премії України (проф. Маринець В.В.), відмінник освіти (доц. Поляк С.С.).

Перспективи розвитку факультету. За час існування на факультеті підготовлено біля 7 тис. фахівців. Починаючи з 2000 року на математичному факультеті здійснюється випуск магістрів.

Здобутками математичного факультету за останні роки стали підручники, посібники та наукові монографії написані викладачами факультету. Серед них: Гече Ф.Е. Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у нейробазисі. – Ужгород: В. Падяка, 2010;  Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики, 3-е вид. - Київ: Либідь, 2006; Гече Ф.Й., Моца А.І. Аналіз для статистиків. – Ужгород: Тов. "ВЕТА-Закарпаття", 2003; Слюсарчук П.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Ужгород Карпати, 2005; Червак Ю.Ю. Оптимізація. Непокращуваний вибір. – Ужгород: УжНУ, 2002; Гудивок П.М. Представления конечных групп над коммутативными локальными кольцами. – Ужгород, УжНУ, 2003 та інші.

Викладачі математичного факультету є активними учасниками різноманітних наукових форумів, які відбувалися як в Україні, так і за її межами. Провідні вчені факультету входили до складу оргкомітетів міжнародних математичних конференцій. Математичний факультет УжНУ також був місцем проведення наукових зібрань математиків. В Ужгороді були проведені Міжнародна алгебраїчна конференція (серпень 2001 р.), яка стала супутньою конференцією в рамках Українського математичного конгресу; Міжнародна школа-семінар "Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування" (серпень 2002 р.); Міжнародні наукові конференції "Диференціальні рівняння та їх застосування" (вересень 2012 р., травень 2016 р.) ; з 2002 року періодично проводиться Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень» та інші.

  

Відповідальний за інформацію: Повідайчик Михайло Михайлович
Дата оновлення сторінки: 11.03.2019