Факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціальність

Спеціалізація

Бакалавр

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Країнознавство

Міжнародні відносини

Міжнародна інформація

Бакалавр

073 Менеджмент

Менеджмент

Бакалавр

075 Маркетинг

Маркетинг

Бакалавр

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Прикладна лінгвістика

Спеціаліст, магістр

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Країнознавство

Спеціаліст, магістр

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Прикладна лінгвістика

Магістр

073 Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Відповідальний за інформацію: Вовканич Іван Іванович
Дата оновлення сторінки: 26.07.2016