Факультет інформаційних технологій

Факультет інформаційних технологій існує з 1 вересня 1996 року, коли почала заняття група студентів з 20 чоловік за напрямом «Комп’ютерні науки». Перший випуск бакалаврів за вказаним напрямом факультет здійснив у 2000 році, перший випуск спеціалістів зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» - 2001 році, а перший випуск магістрів -  у 2004 році.

На даний момент факультет інформаційних технологій забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями:

 • 121 “Інженерія програмного забезпечення” (бакалавр, магістр);
 • 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (бакалавр, магістр та доктор філософії).

В рамках спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (бакалавр) готуються фахівці за двома спеціалізаціями:

 • “Комп’ютерні науки”;
 • “Інформатика”.

Конкурсні предмети – українська мова та література (25%), математика (40%) та на вибір (іноземна мова, фізика – 25%), а також середній бал атестата та бали за особливі успіхи.

Поряд із основними спеціальностями випускник отримує додаткову кваліфікацію “викладач інформатики”. Подвійні спеціальності випускників надають їм можливість успішно конкурувати на ринку праці.

Факультет інформаційних технологій динамічно розвивається. Вже в 2005 році було відкрито новий напрям підготовки «Програмна інженерія» та проведено перший набір студентів. А через п’ять років факультет вже випускав магістрів зі спеціальності «Програмне забезпечення систем». У 2018 році планується ліцензування та відкриття нової спеціальності – «Інформаційні системи та технології». Відповідно зростає і кількість студентів факультету.  Якщо в далекому 1996 році на факультеті навчалося 20 студентів, то в 2005 році – вже 212 студентів, а зараз  на факультеті інформаційних технологій на денній та заочній формах навчання нараховується понад 500 студентів. Якщо у 2015-2016 н.р на перший курс факультету було набрано 62 студентів, то на перший курс в 2016-2017 н.р. – 74 студенти, а у 2017-2018 н.р. – вже 82 студенти.

Навчальний процес на факультеті інформаційних технологій ДВНЗ “УжНУ” забезпечують три кафедри:

 • інформаційних управляючих систем і технологій (ІУСТ) − випускова кафедра, завідувач кафедри – доц. Міца О.В., відмінник освіти України;
 • програмного забезпечення систем (ПЗС) − випускова кафедра, в.о. завідувача кафедри – проф. Головач Й.Г.;
 • інформатики та фізико-математичних дисциплін (ІФМД), завідувач кафедри – доц. Лавер О.Г., відмінник освіти України.

Кількість комп’ютеризованих робочих місць перевищує 100.

Фахову підготовку на факультеті інформаційних технологій забезпечують 35 викладачів. Науковий ступінь та вчене звання мають 28 викладачів (80%), а звання доктора наук, професора – 6 осіб (17,1 %).

 Професорсько-викладацький склад факультету інформаційних технологій активно займається науковою та методичною роботою. За час існування факультету, його викладачами випущено, як самостійно, так і в співавторстві 21 монографію, у тому числі дві з них за кордоном, 10 посібників з грифом МОН України, та 85 методичних та навчально-методичних посібників.

Також на факультеті функціонує аспірантура зі стаціонарною та заочною формами навчання зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". Аспіранти та здобувачі факультету під керівництвом наукових керівників проводять наукові дослідження і працюють над написанням кандидатських дисертацій.

Наукові дослідження, які проводяться на факультеті інформаційних технологій слугують базою для захисту наукових дисертацій. Так, за останні роки захистили кандидатські дисертації викладачі Кляп М.М., Лавер В.О., Поліщук В.В., Пригара М.П., Пецко В.І. Теперішній декан факультету інформаційних технологій, кандидат тех.наук, доц. Повхан І.Ф. – випускник факультету.

 

Факультет має широкі наукові зв'язки з провідними науковими організаціями та вищими навчальними закладами, зокрема з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, з Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут", Ужгородським інститутом електронної фізики НАН України, Харківським державним технічним університетом радіоелектроніки, Білоруським державним університетом, Академією транспорту, інформатики і комунікацій (Молдова), Словацьким технічним університетом та іншими установами. 

Перспективною є співпраця факультету інформаційних технологій (відповідальні декан факультету доц. Повхан І.Ф. та доценти кафедри програмного забезпечення систем Білак Ю.Ю. та Кут В.І.) з міжнародною компанією ІВМ, яка почалась в 2017 – 2018 н.р. Великий інтерес викликають дослідження завідувача кафедри ІУСТ доц. Міци О.В. та ст. викладача кафедри ІФМД Матяшовської Б.О. з розробки програмного забезпечення, для створення інтерактивної мапи говорів української мови.

Під керівництвом доц. кафедри ІУСТ Левчука О.М. студенти факультету виграли «срібло» на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності (робототехніка) WorldSkills Ukraine, який відбувся у лютому 2017 року.

На базі факультету інформаційних технологій з 2012 року проходить ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, а також І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики, де змагаються кращі студентські команди з програмування Закарпатської області.

Студенти факультету інформаційних технологій, тренером яких є завідувач кафедри ІУСТ, доц. Міца О.В. беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіадах з програмування, де регулярно займають призові місця. Свідченням високої фахової підготовки студентів факультету є участь наших студентів у  світовій першості з програмування у США у 2017 році. Серед студентських команд ACM-ICPC World Finals 2017, у якій взяли участь 128 студентських команд з усього світу, команда УжНУ «Magical pony» у складі Сергія Нагіна, Єгора Бобика та Тараса Новохатського зайняла 34 місце, обігнавши команду КНУ ім. Т.Г. Шевченка, яка зайняла 56 місце.

 Факультет гордиться своїми призерами-олімпіадниками – Романом Рубаненком, Сергієм Оришичем, Сергієм Нагіним, Євгеном Задорожнім, Андрієм Мостовим, Романом Безменом, Анатолієм Потапчуком, Владиславом Єрмаковим, Тарасом Новохацьким, Єгором Бобиком, Денисом Стратоновим та багатьма іншими. Олімпіадний рух, який набув широкого поширення на факультеті, стимулює якісну підготовку фахівців-інформатиків. Під керівництвом доц. Міци О.В. студенти-олімпіадники нашого факультету вибороли 1, 2, 5 місця на чемпіонаті Угорщини з програмування (жовтень 2017 року), перше місце з 281 команд на всеукраїнській олімпіаді з програмування ACM ICPC ’2017, що відбулася в Сумах. Наші олімпіадники також вибороли ІІІ місце (ІV абсолютне) на Дванадцятій відкритій міжнародній студентській олімпіаді з програмування імені С.А. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI Open – 2017». У цьому змаганні взяли участь 106 команд із 9 країн світу. У той же час на міжнародному змаганні VK Cup – 2017 команда факультету у складі студента 4-го курсу Романа Рубаненка та аспіранта 1-го року навчання Євгена Задорожнього виборола ІІІ місце.

 

Студенти факультету беруть активну участь у галузевих вітчизняних та міжнародних конференціях, виставках-конкурсах, на яких вони здобули більше десятка золотих та срібних медалей.

З 2016 року, у серпні, на базі факультету інформаційних технологій проходить Літня школа з програмування, яка з 2017 року набула статусу міжнародної (Голова оргкомітету доц. Міца О.В.). Слухачі школи мають можливість не тільки прослухати лекції та прийняти участь у майстер-класах найкращих фахівців з програмування не тільки України та зарубіжжя, але й прийняти активну участь у розв’язуванні запропонованих ними задач. Родзинкою школи є щоденна газета, яка висвітлює діяльність школи.

Плідна співпраця встановилась між факультетом інформаційних технологій та Природничо-гуманітарним коледжом ДВНЗ «УжНУ», випускники якого зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення» приймаються одразу на 3 курс денної та 4 курс заочної форми навчання зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», де вони навчаються за скороченим терміном навчання, причому, для певної кількості випускників колледжу, як на денній, так і на заочній формі навчання передбачені місця державного замовлення. Гордістю факультету інформаційних технологій стали такі випускники Природничо-гуманітарного колледжу, як Храпко, Долгушев, Фомін, та інші,  які займають високі посади в ІТ-компаніях, як України так і зарубіжжя. Користуючись нагодою, запрошуємо на навчання на факультеті інформаційних технологій випускників інших коледжів спорідненої спеціальності, як з нашого краю, так із України в цілому. 

Регулярно для студентів факультету інформаційних технологій запрошуються читати лекції провідні фахівці в галузі інформаційних технологій: декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" д.т.н., проф. Павлов О.А.; завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України д.ф.-м.н., проф.. Стецюк П.І.; професори Харківського національного університету радіоелектроніки Машталір В.П. та Бодянський Є.В., та багато інших.

 

Після завершення навчання випускники нашого факультету можуть працювати:

 • · web-програмістом;
 • · прикладним програмістом;
 • · системним програмістом;
 • · фахівцем з інформаційних технологій;
 • · адміністратором баз даних;
 • · інженером з програмного забезпечення комп'ютерів;
 • · інженером з комп'ютерних систем;
 • · інженером-системотехніком;
 • · викладачем інформатики.

Фахівці, яких готує факультет інформаційних технологій користуються великим попитом на ринку праці, а, отже, запрошуємо на навчання абітурієнтів, які планують зв'язати своє майбутнє з сучасними комп'ютерними та інформаційними технологіями.

 

Відповідальний за інформацію: Повхан Ігор Федорович
Дата оновлення сторінки: 23.11.2017