ННЦ суспільно-політичних досліджень

Науково-навчальний центр суспільно-політичних досліджень

Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення її якості на інноваційній основі – стратегічний напрям державної політики у сфері освіти. На цьому наголошується в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженій Указом Президента України від 21 червня 2013 року.  Створення дослідницьких університетів, розширення автономії вищих навчальних закладів у цьому документі названо важливим завданням, яке слід вирішити для нового якісного прориву в національній системі освіти.

Необхідністю активізації наукових досліджень та розробок, конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних результатів, провадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі поглибленої наукової підготовки фахівців, перспективою набуття статусу дослідницького вишу і викликано створення в Ужгородському національному університеті за рішенням вченої ради від 02 квітня 2013 р. Науково-навчального центру суспільно-політичних досліджень (ННЦ).

Основне завдання ННЦ – об’єднання зусиль, координація науково-дослідних та навчально-наукових інститутів для виконання конкурентоспроможних наукових розробок з актуальних проблем суспільно-політичного розвитку та європейської інтеграції України, що відповідають сучасним вимогам.

ННЦ утворили 7 науково-дослідних та 2 навчально-наукових інститути університету:

 

Структура науково-навчального центру суспільно-політичних досліджень (ННЦ) ДВНЗ «УжНУ»

Метою створення ННЦ, як зазначено в Установчому договорі, є :

  • координація спільної діяльності його членів для ефективного використання наявного педагогічного, науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази;
  • проведення спільних фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому рівню;
  • організація спільних комунікативних заходів, у т. ч. за міжнародної участі;
  • організація творчих авторських колективів для підготовки підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури для спеціальностей гуманітарного напряму;
  • координація планомірного оснащення матеріальної бази членів ННЦ сучасним устаткуванням, комп’ютерною технікою тощо;
  • спільна видавнича діяльність та ін.

На загальних зборах керівників інститутів, центрів та студій УжНУ, що утворили ННЦ, прийнято Положення про науково-навчальний центр суспільно-політичних досліджень, визначено кандидатуру його керівника.

Сьогодні в підрозділах створеного ННЦ працює 54 співробітника. Чисельність штатних наукових, інженерно-технічних і допоміжних працівників становить 20 одиниць. Науково-дослідні та навчально-наукові інститути, що входять до ННЦ, мають потужну матеріальну базу в приміщеннях відповідних факультетів університету. Поряд з цим використовується базове приміщення ННЦ в центрі м. Ужгорода (пл. Корятовича, 5) з надсучасним технічним обладнанням та інформаційним забезпеченням, яке дає змогу працювати в режимі он-лайн.

Колективним дорадчим органом ННЦ відповідно до Положення про нього є наукова рада, яку очолює директор.

На перших засіданнях наукової ради було заслухано питання про участь НДІ та ННІ університету у підготовці проектів фундаментальних і прикладних НДР та інші важливі питання. Характерно, що попри те, що учасники ННЦ зберігають автономію і фінансову самостійність, а членство в ньому не є перешкодою для укладання угод з іншими організаціями, установами тощо, члени наукової ради ННЦ знаходяться у пошуку форм співпраці, які б об’єднували і допомагали взаємодіяти. Зокрема запропоновано заснувати веб-сторінку ННЦ суспільно-політичних досліджень, на якій розміщувати інформацію про наукові розвідки кожного з інститутів, а також власне друковане видання – науковий вісник, бюлетень, дайджест тощо.  

Відповідальний за інформацію: к.і.н., проф. Артьомов Іван Володимирович
Дата оновлення сторінки: 19.09.2013