Навчально-наукова лабораторія рентгеноструктурного аналізу

Загальноуніверситетська лабораторія рентгеноструктурного аналізу - навчально-наукова лабораторія, є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет», забезпечує проведення навчальних занять та наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та співробітників університету.

 

 

В навчально-науковій лабораторії діє базова експериментальна установка – рентгенівський дифрактометр ДРОН-3.

Автоматичний рентгенівський дифрактометр ДРОН-3 призначений для широкої області рентгеноструктурних досліджень різних кристалічних матеріалів. 

Основні технічні характеристики:

- потужність рентгенівської трубки – 2 кВт

- прискорююча напруга – 20 - 50 кВ

- струм трубки – 5 - 40  мА

- діапазон кутів 2Ɵ: -100˚ до 167˚

Можливості рентгенівського дифрактометра ДРОН-3:

дослідження загального характеру структури кристалів; отримання повного набору інтегральних інтенсивностей відбивання від монокристалів; визначення орієнтації зрізів монокристалів; дослідження текстури кристалів.

 

Основними напрямами діяльності навчально-наукової лабораторії рентгеноструктурного аналізу є:

  • проведення фундаментальних наукових досліджень у галузі фізики твердого тіла;
  • орієнтація кристалів методом Лауе;
  • дослідження радіаційної стійкості кристалів;
  • дослідження впливу рентгенівського випромінювання на біологічні об’єкти;
  • оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;
  • кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчальних занять та наукових досліджень;
  • використання матеріально-технічних можливостей лабораторії для забезпечення навчального процесу;
  • впровадження наукових досліджень в навчальний процес.

 

 

Основними функціями навчально-наукової лабораторії рентгеноструктурного аналізу є:

- надання науковим співробітникам можливості проведення досліджень на науковому обладнанні;

- надання консультативних послуг щодо проведення наукових досліджень;

- організація та проведення лабораторних навчальних занять;

- підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, а також стажування студентів і наукових працівників на обладнанні лабораторії;

- залучення студентів, аспірантів та докторантів, науково-педагогічних працівників Університету до виконання науково-дослідних робіт з оплатою праці та на загальних засадах;

- виконання держбюджетних, госпдоговірних та міжнародних наукових договорів, а також робіт, які фінансуються за рахунок міжнародних наукових грантів;

- збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності лабораторії;

- організація ведення бази даних результатів наукових досліджень.