НДНЦ молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок

 

Сухарев Сергій Миколайович – доктор хімічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Сфера наукових інтересів:

∙ спектроскопічні методи аналізу;

∙ використання комплексів в аналітичній хімії;

∙ радіологічні методи аналізу;

∙ моніторинг об’єктів довкілля;

∙ оцінка екологічного стану об’єктів навколишнього природного середовища.

 Тема докторської дисертації «Комплекси металів з органічними похідними гідразину в спектроскопічних методах аналізу природних і технічних об’єктів» (спеціальність 02.00.02 – аналітична хімія, 2012 рік, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України).

Має 195 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 73 статті у фахових виданнях, 24 публікації у виданнях , що входять до міжнародних наукометричних баз, співавтор 3 монографій, 5 патентів України, 2 навчальних посібників з Грифом МОН України.

Приймав участь у роботі 3 міжнародних грантів, був співкерівником 3 Держбюджетних наукових тем. Під керівництвом Сухарева С.М. захищено 1 кандидатську дисертацію (Делеган-Кокайко С.В., 2013 рік).

 

Паллаг (Сарваш) Олександра Володимирівна – працює над розробкою сучасних (альтернативних) методів, на основі екстрактів їстівних рослин, для попередження формування біоплівок умовно-патогенними мікроорганізмами на біотичних поверхнях, з метою впровадження їх у харчову промисловість.

Аспірант 2-го року навчання спеціальність «Мікробіологія» Ужгородського національного університету.

 Приймала участь у:

«ХІІІ з'їзд товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського». Ялта, 01-06 жовтня, 2013 року.

Міжнародна наукова конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті». Тези доповідей – Київ, 10-11 квітня 2014 року

Міжнародному симпозіумі «Current Situation in the Agri–Food Sector Related to Microbial Risk of Fresh Produce and Process Water» 24 вересня, Мурсія Іспанія, 2014 рік.

Міжнародній науковій конференції «2nd Polish-Czech Probiotics Conference: Microbiology, Immunology & Allergy» 24 – 26 May 2015 Bielawa, Poland.

 

 

Ляшина (Очеретна) Катерина Віталіївна – проводить роботи з дослідження, виділення, тестування, ідентифікації та збереження нових клінічних патогенних, умовно-патогенних та корисних штамів мікроорганізмів, відповідальна за музей культур. Займається прикладними медичними і клінічними дослідженнями.

Аспірант 1-го року навчання відділу загальної та прикладної ентомології Інституту зоології ім. Шмальгаузена (м. Київ)

Тема дисертаційного дослідження: Жуки-пліснявики (Coleoptera, Cryptophagidae) Українських Карпат

 Приймала участь у:

 Міжнародна наукова конференція «Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття», Присвячена 200-річчю від дня народження Л. Вагнера – Стаття – Берегово, 14-16 травня 2015 року.

 

 

Мелешко Тамара Вадимівна – працює над створенням персоніфікованих дієт в залежності від специфічності захворювань. Досліджує вплив епігенетичних факторів в тому числі і функціональних продуктів на мікробіом людини. Приймає участь у клінічних випробовуваннях із застосуванням персоніфікованих дієт і вивчає їх вплив на мікробіом людини, імунну відповідь та біохімічний статус у пацієнтів з діабетом II типу.

Аспірант 1-го року навчання спеціальність «Мікробіологія» Ужгородського національного університету.

 Приймала участь у:

Міжнародна наукова конференція «2nd Polish-Czech Probiotics Conference: Microbiology, Immunology & Allergy» 24 – 26 May 2015. - Bielawa, Poland.

«Інновації у харчовій галузі та участь у міжнародних проектах ( на прикладі CAPINFOOD), 7 липня 2014 року, Ужгород;

«Національна конференція проекту CAPINFOOD в Україні», 7 серпня 2014 року в Ужгороді.

  

 

C:\Users\Дом\Pictures\Вікторія 5png.pngБаті Вікторі Віталіївна – проводить дослідження впливу на організм людини не лише представників коменсальної мікробіоти, як потенційних пробіотичних препаратів, а й різних типів дієт і їх компонентів. Разом із колективом авторів провела відбір і запропонувала ряд пребіотичних сполук, що будуть після їх патентування включені до складу нових композиційних біопрепаратів, які в наступному впроваджуватимуться в харчову промисловість, медичну та ветеринарну практику.

 Аспірант 3-го року навчання за спеціальністю «Мікробіологія» Ужгородського національного університету. Тема дисертаційної роботи: «Мікроорганізми оригінальних ферментованих продуктів харчування рослинного походження у виробництві новітньої функціональної їжі».

Приймала участь у:

 пройшла навчальний курс «Методи досліджень біоплівки для продуктів харчування», який проходив в Данії, в місті Копенгаген на базі Технічного університету, 23-30 серпня 2013 року.

пройшла навчання на базі Вегенінського Університету «12-тих Міжнародних Курсів для аспірантів із створення та використання даних про склад продуктів у галузі харчування» (Композиційна база даних харчових продуктів). Навчальний курс проходив з 13 по 25 жовтня 2013 року в місті Вегенінген, Нідерланди.

прийняла участь у навчальному курсі Літньої школи «Дослідження повного раціону харчування для оцінки впливу» на базі університету TUBITAK, в межах проекту FP 7 «TDS - exposure». Навчальний курс проходив з 22 по 27 червня 2014 року в місті Стамбул, Туреччина.

Конференції:

«Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения». Новий Світ, АР Крим, Україна, 27 травня - 01 червня 2013 року.

«ХІІІ з'їзд товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського». Ялта, 01-06 жовтня, 2013 року.

Міжнародна наукова конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті»,Київ, 10 – 11 квітня 2014.

 «Інновації у харчовій галузі та участь у міжнародних проектах ( на прикладі CAPINFOOD), 7 липня 2014 року, Ужгород;

«Національна конференція проекту CAPINFOOD в Україні», 7 серпня 2014 року в Ужгороді.

2014 ENGIHR Conference: «The Gut Microbiota Throughout Life». Karlsruhe, Germany, 24th-26th September, 2014.

Міжнародна наукова конференція «2nd Polish-Czech Probiotics Conference: Microbiology, Immunology & Allergy» 24 – 26 May 2015. - Bielawa, Poland.

 

  

P9010644Маркуш Наталія Василівна - проводить роботи з дослідження, виділення, тестування, ідентифікації та збереження нових клінічних патогенних, умовно-патогенних та корисних штамів мікроорганізмів, відповідальна за музей культур. Займається прикладними медичними і клінічними дослідженнями.

Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні методологічні підходи до клінічних випробовувань ефективності нових біологічних препаратів (мікробного і рослинного походження) »

 

Приймала участь:

Міжнародна наукова конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті». Тези доповідей – Київ, 10-11 квітня 2014 року.

 

 

Симочко Людмила Юріївна – кандидат біологічних наук, доцент, фахівець у галузі енвайронментальної мікробіології. Проводить аутекологічні та синекологічні дослідження мікробіоти наземних та водних екосистем. Здійснює мікробіологічний моніторинг ґрунтів різних типів екосистем Карпатського регіону. Займається розробкою нових і вдосконаленням існуючих методів біоіндикації та біотестування едафотопів різних біогеоценозів, а також пошуком мікроорганізмів, продуцентів метаболітів фітостимулюючої та фітоінгібуючої дії. Досліджує роль природних та трансформованих екосистем, як резерваторів антибіотикорезистентних мікроорганізмів. Проводить визначення чутливості біоконтамінантів до широкого спектру антибіотиків з метою виявлення антибіотикорезистентних умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів та оцінки ризику потрапляння їх в організм людини з харчовими продуктами.

Автор понад 90 наукових публікацій, 44 з яких у фахових виданнях.

Учасник та співорганізатор численних міжнародних з’їздів та конференцій. За останні три роки виступила з доповідями на 9 міжнародних конференціях.

Офіційний рецензент міжнародних наукометричних видань: «Journal of Earth Science and Engineering»; «Journal of the Science of Food and Agriculture» «Biological and Chemical Research»; «International Academy of Arts, Science & Technology (IAAST).

Голова Закарпатського осередку Міжнародної Асоціації Екологів Університетів.

 Приймала участь у:

1. International Ecological Forum: oral presentation «Рlant - soil microbial interactions in ecosystems of the Тranscarpathia» 12-13 February 2015, Kyiv, Ukraine.

2. 7th National congress with international participation and 33rd Annual scientific session of the Romanian society for cell biology: oral presentation «Ecology of soil microbial coenosis in agroecosystems of medicinal plants» 11-14 June 2015, Baia Mare, Romania.

 

 

Левчук Ольга Богданівна – проводить дослідження впливу речовин різного походження на мікробний баланс організмів. Займається клінічними випробуваннями персоніфікованих дієт.

к.б.н., старший науковий співробітник Ужгородського національного університету.

Завідуюча лабораторією МЦ ПП «АСТРА-ДІА», лікар – лаборант.

 Список статтей:

Spivak N.Ya. Sensibility to phytorhabdoviruses of transgenic tobacco plants / N. Ya. Spivak, A. V. Kochetov, O. I. Lozova, B. A. Levenko, L. V. Yuzvenko, O. B. Levchuk, L. F. Didenko, E.A. Trifonova, S. S. Sangaev // Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія Біологія,-2010.- № 27.- ст. 37-39.

Spivak N.Ya. Induction of apoptosis of malignant cells of the sarcoma 37 by phytorhabdovirus VBB / N. Ya. Spivak, L. V. Yuzvenko, O. J. Lozova, O. B. Levchuk, L. F. Didenko, G. P. Potebnya, O. A. Tanasienko, M. P. Rudik, O. A. Shepel, R. P. Yanchiy, T. Yu. Voznesenskaya // Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія Біологія,--2010.- № 27.-ст. 40-41.

Моргун Б. В. Клонування та аналіз послідовностей геномної РНК вірусу опіку гречки. / Б. В. Моргун, О. Б. Левчук, А. Є. Румянцева, О. Й. Лозова, Л. Ф. Діденко, М. В. Кучук, М. Я. Співак // Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів»,- 2010.- ст. 55-59.

Spivak M. Viral burn of buckwheat of burn./ M. Spivak, L. Yuzvenko, V. Shevchuk, L. Didenko, O. Levchuk, A.Demchenko.// 11th International Symposium on buckwheat “Advances in buckwheat research” Orel, Russia, July 19-23,-2010.-p.410-418.

Левчук О. Б. Аналіз послідовностей геномної РНК вірусу плямистості аїру / О. Б. Левчук, Б. В. Моргун, А. Є. Румянцева, О. Й. Лозова, Л. Ф. Діденко, М. В. Кучук, В. І. Ніколайчук, М. Я. Співак // Міжнародна конференція «Біоресурси і віруси», 14-17 вересня 2010, Київ, Україна.-ст. 223-224.

Спивак Н. Я. Восприимчивость трансгенных растений табака, експрессирующих ген панкреатической рибонуклеазы быка к вирусу ожога гречки / Н. Я. Спивак, А. В. Кочетов, О. И. Лозовая, Б. А. Левенко, Л. В. Юзвенко, О. Б. Левчук, Л. Ф. Диденко, Е. А. Трифонова, С. С. Сангаев, А. А. Демченко // Міжнародна конференція «Біоресурси і віруси», 14-17 вересня 2010, Київ, Україна.-ст.244-245.

Левчук О. Б. Початковий моніторинг вірусної інфекції в рослин у примагістральних екосистемах/ О. Б. Левчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету, , серія Біологія,-2011, -№ 30,-ст.. 149-151.

Мудрик М. Р. Рослинні компоненти традиційних страв як потенційне джерело патогенних та умовно патогенних бактерій / М. Р. Мудрик, І. І. Кутчак, О. Б. Левчук, Й.Алексієва, О. Гайран, Н. В. Бойко Матеріали наук.-практ. конф. Фітотерапія: здобутки і перспективи. – Ужгород, 2012 – С. 205 – 209.

Брехлічук П. П. Біологічна деконтамінація відбитків виготовлених із різних стоматологічних матеріалів. / П. П. Брехлічук, В. О. Петров, В. В. Баті, О. Б. Левчук, Н. В. Бойко// Мікробіологіний журнал 2013р, №2 (том 75), стор. 72-79.

Мудрик М. Р. Особливості мікробної безпеки традиційних страв із рослин / М. Р. Мудрик, І. І. Кутчак, В. О. Петров, В. В. Баті, Н. В. Маркуш, О. Б. Левчук, Н. В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2013; 1 (46). – С. 157-161.

 

 

Петров доктор Петров Віктор Олександрович -  проводить вивчення феномену оральної толерантності та використання наявних знань для формування персоніфікованих рекомендацій щодо покращення та збереження здоров’я та природного захисту організму (в тому числі від інфекційних агентів). Вивчення впливу деяких перспективних для біотехнологічного виробництва екстрактів їстівних рослин, мікроорганізмів та їх метаболітів, для широкого застосування лікувального функціонального харчування.

Встановлення ключових змін мікробіому (різних біотопів людини) при більшості поширених хронічних не інфекційних соматичних захворюваннях.

 Дворазовий стипендіат Фонду Віктора Пінчука, Фонду Гісема, нагороджений грамотами мера міста Ужгорода, КМУ, переможець конкурсу «Кращий молодий науковець УжНУ».

Лауреат премії Кабінету Міністрів України 2013 року.

2014 року, захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук.

Автор та співавтор 2 патентів на винахід та 2 на корисну модель.

Приймав участь роботі над такими науково дослідними проектами та темами:

1) 2006-2008 рр., “Бактерії-коменсали для профілактики і терапії нозокоміальної інфекції людини”, номер державної реєстрації роботи 0105U009079;

2) 2007 р., господарський договір № 1-2004 “Організація виробництва і авторський контроль за напрацюванням біопрепарату “Моноспорин-ПК”, номер державної реєстрації роботи 0104U010121;

3) 2007 р., ДФФД “Взаємодія організму людини і бактерій – механізми регуляції мукозної імунної відповіді коменсалами слизових оболонок”, номер державної реєстрації роботи 0107U008933;

4) 2007-2008 рр., урядовий українсько-угорський проект “Нозокоміальні інфекції населення в українсько-угорських прикордонних територіях: сучасний стан і ефективні шляхи їх профілактики”, М 220, реєстраційний номер проекту 0107U007971;

5) 2009-2010 рр., “Біологічно активні компоненти традиційного харчування”, ДБ 740П, номер державної реєстрації роботи 0109U000894;

 6) 2009-2010 рр., урядовий українсько-угорський проект, М 27/2009 “Імуномодуляторна роль коменсальної мікробіоти: нові механізми, потенційні клітини-мішені та перспективи використання”, реєстраційний номер проекту 0109U005071;

7) 2009-2012 рр., міжнародний науково-дослідний проект, фінансований РП7 ЄС “Біологічно активні компоненти традиційного харчування країн регіону Чорного моря”, “BaSeFood” міжнародний реєстраційний номер № 227118 (2201020 – фундаментальна НДР, KBBE-2008-2-2-02), номер державної реєстрації роботи 0109U005547;

8) 2010-2012 рр., ДБ 785П “Визначальні харчові і бактеріальні антигени у попередженні захворювань, зумовлених порушеннями імунно-метаболічних процесів організму”, номер державної реєстрації роботи 0111U001663.