НДІ Центральної Європи

Наукові публікації:

 За сприяння Інституту Центральної Європи чи безпосередньо його науковими співробітниками було опубліковано ряд наукових видань чи публікацій:

 • Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Куди прямуєш, Центральна Європо?», 21 березня 2013 року, м. Ужгород / Ред.: В.П. Приходько, М.О. Лендьел, М.М. Палінчак. – Ужгород: «Ліра», 2013. –  232 с.
 • Ромологія: історія та сучасність: Матеріали Міжнародних наукових читань / Упор. Є.М. Навроцька. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2013. – 144 с.
 • Ужгородські польські наукові читання: історія, культура, політика, право: Наук. зб. / Ред. Лендьел М., Палінчак М., Стряпко А. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 256 с.
 • Ужгородські чеські наукові читання: історія, культура, політика, право: Наук. зб. / Ред. Лендьел М., Ліхтей І., Стряпко А.  Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2013. –  272 с.
 • Ужгородські cловацькі наукові читання: історія, культура, політика, право: Наук. зб. / Ред. Лендьел М., Мітряєва С, Стряпко А. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 192 с.
 • Лендьел М.О. Внутрішні та зовнішні фактори міграції з України у 2014-2015 роках / М.О. Лендьел // Політика і державне управління: Тези доповідей 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ; [Упоряд. : М. Токар, К. Червеняк ; Відп. за вип. : Б. Досяк] ; ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т» ;Каф. політол. І держ. управ. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – С. 103-109.
 • Лендьел М.О., Мітряєва С.І. Українське питання у порядку денному політики Вишеградських країн у 2014-2015 роках: аналітична доповідь / М.О. Лендьел, С.І. Мітряєва. – К.: НІСД, 2016. – 39 с. ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vishegrad-50c59.pdf
 • Марадик Н. Місце та роль політичної еліти в процесі демократизації суспільства: досвід країн ЦСЄ / Наталія Марадик // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2016р.) – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 98-101.
 • Марадик Н. Особливості становлення політичної еліти в Словацькій Республіці / Наталія Марадик // Трансформаційні суспільства: між новою свободою та старою освітою» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19-20 березня 2016р.) – Київ : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 148-153.
 • Lendel M. Migration to V4 Countries: A Ukrainian Perspective / Myroslava Lendel //Current Migration Trends in V4 Countries: Focus on         Migration From Ukraine / Ed. V. Benc. – Presov: Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2015. – P. 9-19.
 • Lendel M. Political, social and economic contexts of Ukrainian migration to Central Europe during the armed conflict with Russia // Center of Migration Research Working Papers Warsaw University, 2016, # 92 (150), forthcoming.
 • Lendel M. Migration of Ukrainians to Central European countries in the context of Postmaidan internal and international crisis // Public Policy and Administration, Vol. 15, # 4 (2016), forthcoming.

 Публіцистичні статті:

 У рамках спільних проектів з редакціями засобів масової інформації, індивідуальних ініціатив ужгородські «центральноєвропейці» оприлюднили резонансні статті, що стали предметом громадського обговорення:        

 • Лендьел М.  Досвід регулювання подвійного громадянства у країнах Європи: український контекст / М. Лендьел, С. Мітряєва. – Срібна земля – Фест. – 2013. – 1-21 лютого.– № 6 (859). – С. 5.
 • Лендьел М. Загрози біпатризму: нівелювання спільних цінностей та поява передумов для виникнення міжнародних конфліктів / М. Лендьел, С. Мітряєва // Український тиждень. – 2013.- № 13 (282). – 29 березня – 4 квітня.
 • Лендьел М. Місцеве самоврядування по різний бік Карпат: об’єднане чи роз’єднане? / М. Лендьєл., М. Нагорна // Карпатія Цивілізаційний поступ: просвітницький і науково-популярний журнал. – 2013. – № 1. – С. 16-19.
 • Лендьел М. Місцеве самоврядування по різний бік Карпат: об’єднане чи роз’єднане? / М. Лендьєл., М. Нагорна // Карпатія Цивілізаційний поступ: просвітницький і науково-популярний журнал. – 2013. – № 1. – С. 16-19.
 • Дроздовський Я. Московські угоди: владі – рятівна соломинка, народу – камінь на шию / Ярослав Дроздовський // Фест. – 2014. – № 45 (898). – 27 грудня-2 січня 2014. – С. 5.
 • Лендьел М. 2014: час для інтелігенції / Мирослава Лендьел, Антоніна Стряпко // Фест. – 2014.– № 1 (899). – 10-16 січня. – С. 5.
 • Лендьел М. (Не)модифікована політика Угорщини щодо (не)нової України / М. Лендьел, В. Гомонай // Фест. – 2014. – № 14 (912). – С.4.
 • Лендьел М. Угорщина: ставка на Росію [ Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 2014. – 23 жовтня 2014. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/international/ugorschina-stavka-na-rosiyu-_.html
 • Лендьел М. Подвійне громадянство: реальні чи вдавані загрози для безпеки України? [Електронний ресурс] / М. Лендьел, С. Мітряєва // Дзеркало тижня. – 2014. – 28 листопада  2014. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/podviyne-gromadyanstvo-realni-chi-vdavani-zagrozi-dlya-bezpeki-ukrayini-_.html.
 • Lendel M.  Trouble with Ukraine? Future of the neighbour relations with Central European countries? / Myroslava Lendel // Enhansing cross-border cooperation between the European Union and Ukraine with regard to regional development, investments and social capital development in the cross-border region /Ed. V. Benc. – Presov : Slovak Foreign Policy Association, 2014. – P. 25-30.
 • Лендьел М. V-4 і Україна: пошук нового формату співробітництва в умовах конфлікту з Росією [Електронний ресурс] / М. Лендьел, С. Мітряєва // Дзеркало тижня. – 2015. – 13 березня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/international/v-4-i-ukrayina-poshuk-novogo-formatu-spivrobitnictva-v-umovah-konfliktu-z-rosiyeyu-_.html

Відповідальний за інформацію: Лендьел М.О.
Дата оновлення сторінки: 13.10.2017