Анонси подій

23
травня
09:00
134

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Стан і перспективи природокористування в сучасних умовах”, яка відбудеться 23-24 травня 2019 р. у м. Ужгород.

Основні напрямки роботи конференції:
1. Облік та використання природних ресурсів.
2. Раціональне рекреаційне лісокористування.
3. Перспективи лісовідновлення за сучасних економічних умов.
4. Охорона і захист лісів.
5. Збереження біорізноманіття та безпека довкілля в контексті антропогенних і кліматичних
змін.

 Вимоги до оформлення матеріалів для публікації
Матеріали доповідей необхідно надсилати до 10 травня 2019 року електронною поштою,
окремим файлом в форматі doc. Назва файлу – прізвище першого автора англійськими
літерами (до 10 символів). Якщо за авторством однієї особи матеріалів декілька, після прізвища
автора вказується номер матеріалів.
До друку приймаються матеріали обсягом до 5 сторінок формату А4, орієнтація –
книжна. Текстовий редактор Word for Windows. Гарнітура Times New Roman; інтервал 1,5;
поля: зліва – 2,5 см, справа – 1,0 см, зверху і знизу – 2 см.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська
Приклад оформлення:
УДК
Назва статті (українська, англійська) – прописними літерами, кегль – 12, напівжирний,
вирівнювання по центру.
Прізвище, ім’я, по-батькові автора (ів) – кегль 12, вирівнювання по центру, напівжирний шрифт.
Назва установи, місто, е-mail – кегль 12, курсивом, вирівнювання по центру. Анотація 2-3 рядки українською мовою.
До основного тексту відступ 1 пробіл.
Основний текст матеріалів – кегль 12: абзац: перша сторінка – відступ 1,25 см;
міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання – по широті. Рисунки – у форматі jpg, вставлені в
текст.
Прийом заявок. Заявки на участь в конференції та матеріали прохання надсилати
електронною поштою до 10 травня 2019 року.
Публікація. Матеріали будуть розміщені в електронному збірнику. Електронна версія
збірника матеріалів конференції буде доступна онлайн на сайті електронного репозитарію ДВНЗ
«Ужгородський національний університет». Передбачається друк паперової версії збірника.
Організаційний внесок – 300 грн.
Учасники конференції розміщуються в готелях м. Ужгорода. Оплата проживання за
власний рахунок учасників.

Контактна інформація:
Матеріали тез та оргвнесок необхідно надіслати Чепур Світлані Степанівні (e-mail: svchepur@ukr.net, тел. +380505908055)
Інформація щодо можливостей проживання у готелях м. Ужгорода - Кічура Анастасія
Володимирівна (e-mail: kichura_a@ukr.net, тел. +380979514944)

Категорії: