News

18.06.2019
14838

Випускникам бакалаврату - про вступ до магістратури: ЗНО, вступні випробування, конкурсний відбір

Випускникам бакалаврату - про вступ до магістратури: ЗНО, вступні випробування, конкурсний відбір

Для здобуття ступеня магістра до ДВНЗ «УжНУ» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) спеціаліста).

Особа може вступити до ДВНЗ “УжНУ” для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. ДВНЗ “УжНУ” може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра (ОКР спеціаліста), для здобуття ступеня магістра

Обсяг прийому за державним замовленням для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника (МОН України), окремо за формами здобуття освіти, а його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням адресного розміщення державного замовлення (відкритий або широкий конкурс). В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним замовленням між закладами вищої освіти здійснюється державними замовни­ками за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами навчання, а його розподіл між фіксованими конкурсними пропозиціями ДВНЗ “УжНУ” здійснює самостійно (закритий конкурс).

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

За спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»)

1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови*: з 13 травня до 18:00 3 червня. Реєстрація буде проводитися безпосередньо на факультеті або у приймальній комісії відповідно до затвердженого МОН України Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

2. Додаткові фахові вступні випробування: з 13 по 31 травня

3. Прийом заяв та документів: з 10 по 23 липня (з 17 по 25 червня для осіб, які мають право складати іспит з іноземної мови у ДВНЗ "УжНУ"). Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у ДВНЗ "УжНУ"

4. Основна сесія єдиного вступного іспиту: 2 липня

5. Фахові вступні випробування: з 5 по 26 липня

6. Надання рекомендацій для зарахування за держзамовленням: не пізніше 5 серпня

7. Виконання вимог для зарахування: до 18:00 10 серпня

8. Наказ про зарахування за державним замовленням: до 12:00 11 серпня.

За спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови* та єдиного фахового вступного випробування**: з 13 травня до 18:00 3 червня. Реєстрація буде проводитися безпосередньо на факультеті або у приймальній комісії відповідно до затвердженого МОН України Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

2. Додаткові фахові вступні випробування: з 13 по 31 травня

3. Прийом заяв та документів: з 10 по 23 липня (з 17 по 25 червня для осіб, які мають право складати фахове випробування та іспит з іноземної мови у ДВНЗ "УжНУ"). Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у відкритому конкурсі

4. Основна сесія єдиного вступного іспиту: 02 липня

5. Основна сесія єдиного фахового вступного випробування: 04 липня

6. Надання рекомендацій для зарахування за держзамовленням: не пізніше 5 серпня

7. Виконання вимог для зарахування: до 18:00 10 серпня

8. Наказ про зарахування за державним замовленням: до 12:00 11 серпня.

Інші спеціальності 

1. Прийом заяв та документів: з 10 по 23 липня. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у ДВНЗ "УжНУ"

2. Вступний іспит з іноземної мови, фахові вступні випробування, додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): з 24 липня по 03 серпня

3. Надання рекомендацій для зарахування за держзамовленням: не пізніше 5 серпня

4. Виконання вимог для зарахування: до 18:00 10 серпня

5. Наказ про зарахування за державним замовленням: до 12:00 11 серпня.

Обчислення конкурсного бала (КБ)

Спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

КБ = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права,

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (всі оцінки за шкалою 100 - 200).

Спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»):

КБ = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою 100 - 200),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою 100 - 200),

П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (за шкалою 1 - 20),

П3 = С + Д,

де С = СБ / 4 (з точністю до сотих), СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою 1 - 40),

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки (до 10 балів).

Спеціальності 014.02 «Середня освіта. Мова і література (англійська)», 014.02 «Середня освіта. Мова і література (німецька)», 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», 035.043 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька», 035.10 «Філологія. Прикладна лінгвістика»:

КБ = П1 + П2 + СБ + Д,

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 1 до 30 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 1 до 30 балів),

СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 1 до 40 балів),

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки (до 10 балів).

Інші спеціальності:

КБ = П1 + П2 + СБ + Д,

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 1 до 10 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 1 до 50 балів),

СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 1 до 40 балів),

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки (до 10 балів).

Примітки:

* Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
** Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про ЄФВВ / ЄВІ у 2019 році - матеріали сайту УЦОЯО

Про вступні випробування у формі ЗНО (ЄФВВ, ЄВІ)

З усіх питань щодо вступу звертайтеся до Приймальної комісії ДВНЗ "УжНУ":
        м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімната 228
        +38-0312-643084, 066-5716240, 096-1238967
        admission@uzhnu.edu.ua
Categories: