News

29.02.2016
2240

Нова спеціальність – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Нова спеціальність – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Кафедра приладобування з 2016 року розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Спеціальність орієнтована на проектування автоматизованих систем керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, здійснення яких неможливо без інтегрального застосування комп'ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації, а також на проектування і конструювання, оптимізацію схемо-технічних рішень сучасних оптико-електронних приладів і систем, в конструкцію яких входять елементи оптоелектроніки і волоконної оптики, мікроконтролери.

Фахівець з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій може проводити роботи по налагодженню систем автоматизації і регулюючих пристроїв, встановлювати та налагоджувати програмне забезпечення промислових мікроконтролерів, діагностувати системи програмного забезпечення засобів автоматизації, проводити метрологічну перевірку вимірювальних приладів і систем, вміє проектувати, конструювати, модернізувати інформаційно-вимірювальні прилади з використанням систем автоматизованого проектування і конструювання (САПР). Фахівці також підготовлені до роботи в галузі економіки приладобудування, управління виробництвом, метрології, логістики.

 Про умови вступу - у розділі Абітурієнту.

Categories: