News

07.05.2021
2598

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

У ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вперше оголошено набір за спеціальністю (012) дошкільна освіта галузі знань  01 освіта/педагогіка.

Як первинна ланка єдиної системи виховання та навчання, дошкільна освіта є справжнім фундаментом формування і становлення особистості. Саме на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук відтепер можна отримати престижну освіту, глибокі теоретичні знання, оволодіти практичними вміннями і навичками, необхідними для організації сприятливого освітнього простору для розвитку особистості дитини в дошкільних закладах. Доценти та професори кафедри в процесі навчальної та виховної діяльності підготують висококваліфікованих, конкурентоспроможних педагогічних працівників, готових до навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку в закладах системи освіти.

Прийом здійснюється за денною формою навчання (термін навчання: 01.09.2021 – 30.06.2025 (3р 10м), термін подачі заяв: 14.07.2021 – 23.07.2021, ліцензійний обсяг: 25 місць та заочною формою навчання (термін навчання: 01.09.2021 – 30.06.2026 (4р 10м), термін подачі заяв: 14.07.2021 – 12.08.2021, ліцензійний обсяг: 15 місць.

 1

ЗНО

Українська мова і література

(k=0.3, min=100)

2

ЗНО

Історія України

(k=0.3, min=100)

3

ЗНО

Іноземна мова

(k=0.3, min=100)

ЗНО

Математика

(k=0.3, min=100)

ЗНО

Біологія

(k=0.3, min=100)

ЗНО

Географія

(k=0.3, min=100)

ЗНО

Фізика

(k=0.3, min=100)

ЗНО

Хімія

(k=0.3, min=100)

Середній бал документа про освіту

(k=0.1, min=100)

Бал за мотиваційний лист

(k=0, min=100)

 

Випускники спеціальності «Дошкільна освіта» отримають кваліфікацію «Бакалавр дошкільної освіти» та зможуть обіймати такі посади: вихователь дошкільного навчального закладу; вихователь-соціальний робітник у роботі з дітьми з особливими потребами; методист з фізичної культури; методист-валеолог; гувернер; вихователь-методист; практичний психолог; методист з дошкiльного виховання; фахівці з дошкільного виховання; організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.

Ознайомитися з освітньо-професійною програмою можна на сайтьі УжНУ за посиланням: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/33629

Випускники спеціальності «Дошкільна освіта» мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук УжНУ, яка здійснює підготовку другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 01 – Освіта. Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (Організація дошкільної освіти).

Чекаємо на Вас!

 Власна інформація

Categories: