News

26.05.2023
614

Здобуваємо освіту для відбудови України в УжНУ: географічний факультет, біологічний факультет та навчально-науковий інститут хімії та екології

Здобуваємо освіту для відбудови України в УжНУ: географічний  факультет, біологічний факультет та навчально-науковий інститут хімії та екології

Ми продовжуємо цикл наших матеріалів, в яких знайомимо абітурієнтів із структурними підрозділами Ужгородського національного університету. Сьогодні ми розповімо про три потужні природничі підрозділи нашого вишу - географічний  факультет, біологічний факультет та навчально-науковий інститут хімії та екології.

  

Географічний  факультет

 

Декан географічного  факультету УжНУ, кандидат технічних наук, доц. Іван Калинич:

 На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Історія географічного  факультету бере початок з 2005 року. За цей час факультет став потужним підрозділом, який здійснює підготовку за різними спеціальностями та освітніми програмами природничого напрямку. Ми готуємо студентів на рівнях бакалавра та магістра за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

Бакалаврів за спеціальностями:

- 014 «Середня освіта - Географія». Освітня програма - «Географія»;

- 106 «Географія». Освітня програма - «Географія»;

- 193 «Геодезія та землеустрій». Освітня програма -«Геодезія та землеустрій»;

- 205 «Лісове господарство». Освітня програма -«Лісове господарство».

Магістрів за спеціальностями:

- 014 “Середня освіта (Географія)”. Освітня програма -«Географія»;

- 193 «Геодезія та землеустрій». Освітня програма -«Геодезія та землеустрій»;

-  205 «Лісове господарство». Освітня програма - «Лісове господарство».

У складі факультету діють 3 кафедри: геодезії, землеустрою та геоінформатики фізичної географії та раціонального природокористування та лісівництва.

Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч (протягом останніх років)?

Кафедри нашого факультету постійно працюють над удосконаленням освітніх програм, у відповідності до потреб сучасного ринку праці. Сьогодні актуальним є питання поліпшення якості освіти, яке неможливе без створення інноваційного простору. Особливістю роботи викладача  в нових умовах є вивчення та активне впровадження в практику роботи інноваційних технологій, що робить наших випускників  конкурентоспроможними  на ринку праці.

За останні роки (пандемія, а зараз війна) багато чого прийшлось змінити в методах підготовки наших студентів. Роботу нашу полегшило технічне оснащення факультету. За цей період нам вдалося значно покращити матеріально технічну базу факультету за рахунок грантових та університетських коштів. Було закуплено найсучасніше обладнання, а саме: 3D сканер, два квадрокоптери з камерами для аерофотознімання, двох частотні GPS приймачі, цифровий нівелір,  електронні тахеометри та встановлено встановлено постійно діючу GPS- станцію.   Завдяки технічному оснащенню ми змогли комфортно для викладачів і студентів поєднувати дистанційне навчання на старших курсах із офлайн заняттями для  1-3  курсів. Четверті курси та студенти магістратури навчаються дистанційно. Ми використовуємо сучасні методи та платформи дистанційного навчання. Але, разом з тим, скажу, що «живе» навчання, при всьому розмаїтті сучасних технологій дистанційного навчання, є ефективнішим і студенти, які навчаються офлайн, мають бажання продовжувати саме таке навчання.

З наступного навчального  року плануємо повернути до офлайн навчання не тільки 1-3, але і, як мінімум, також 4 курс бакалаврату. Звичайно, якщо для цього будуть вс умови.

Географічний  факультет приділяє значну увагу міжнародній співпраці з іноземними університетами, зокрема за програмою академічного обміну ERASMUS+ та програмою транскордонного  співробітництва. В цьому році нам вдалося підписати дві міжнародні угоди, це з Варшавською політехнікою та Варшавським лісотехнічним інститутом.  Так за програмою ERASMUS+ в цьому році 6 студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» приймуть участь в Літній геодезичній практиці в м. Варшава.

За останній час  наші студенти приймають участь в всеукраїнських конгресах  молодих географів 2022 -2023рр. як слухачі і як учасники круглих столів. Подібне навчання є одним з прикладів неформальної освіти.

Студенти всіх спеціальностей регулярно  залучаються до наукової роботи та співпраці з молодими науковцями географічного факультету, результатом якого є проведення Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.

Студенти слухають онлайн курси з певної проблематики, отримують сертифікати і за їх результатами їм зараховуються практичні з відповідних предметів, а також студенти старших курсів приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедр.

На факультеті започатковано Раду роботодавців, в яку входять спеціалісти провідних організацій та установ, а також спеціалісти з ОТГ, за участі якої проводяться круглі столи та семінари для ознайомлення з практичною стороною реального функціонування галузей економіки регіону.

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Випускники всіх наших кафедр мають великий попит на працевлаштування, як  в нашому регіоні так і за його межами.

Випускники кафедри фізичної географії та раціонального працевлаштування  працюють вчителями географії у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, у наукових установах, відомчих структурах, в органах державного управління (статистики, економіки, водних і земельних ресурсів, екології і природних ресурсів тощо).

Випускники спеціальності “геодезія та землеустрій” плідно працюють над проведенням земельної реформи на підприємствах та установах всіх форм власності Закарпаття, виконують роботи з обліку грошової оцінки земель та нерухомості, займаються розробленням проєктів територіального землеустрою, ведуть збір даних для просторового планування територій, проводять геодезичний супровід будівництва та займаються вивченням сучасних екзогенних та техногенних процесів. Після війни потреба на таких фахівців буде дуже велика, адже прийдеться все відновлювати.

Після закінчення навчання випускники кафедри лісівництва затребувані  в лісовій та природоохоронній галузі краю. Адже 50-70 спеціалістів з вищою освітою щорічно потребують потужна в області лісогосподарська галузь та природоохоронні установи.

 

 

Біологічний факультет

Декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук, доцент Ярослава Гасинець

 На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

На біологічному факультеті студенти здобувають освіту за трьома спеціальностями: 091 Біологія та біохімія; 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство. На всіх трьох спеціальностях проводиться підготовказа двома освітніми ступенями – Бакалавр та Магістр. Окрім цього, за спеціальністю 091 Біологія здійснюється підготовка фахівців ступеня вищої освіти – доктор філософії.

 

Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч (протягом останніх років)?

Основними нашими досягненнями останнього десятиліття є розширення лабораторного фонду на факультеті. Завдяки новому обладнанню, яке ми отримали в межах виконання міжнародних проектів, маємо можливість розширити спектр умінь та навичок, які здобуває наш студент. Відкрили нову лабораторію молекулярної біології та генетики, поповнились обладнанням мікробіологічна, цитоембріологічна лабораторії, лабораторія природних екосистем, облаштована лабораторія з виноробства. На базі кафедри плодоовочівництва і виноградарства створено навчально-науково-виробничий центр «Деренівка», основою якого є закладений сучасний виробничий виноградник з інтенсивною технологією вирощування, що нараховує близько 1000 кущів технічного винограду, традиційних для Закарпаття сортів.

Крім того, ми широко залучаємо студентську молодь до інноваційної діяльності в межах міжнародних проектів – це і воркшопи, семінари, літні школи, конференції, виконання курсових та дипломних робіт.

Розширили й коло неформальних засобів освіти – майстер-класи, тренінги, на яких студенти можуть відпрацювати актуальні методи лабораторних та наукових досліджень. Серед основних хочу відмітити виділення ДНК, імуноферментний аналіз, мікроклональне розмноження, ембріологічні технології.

Також розширили співпрацю з лабораторіями та клініками міста, залучаємо їх до проведення заходів, вивчаємо потреби ринку та попит.

Збільшили й кількість студентів, які здобувають освіту за програмою подвійних дипломів, беруть участь у академічній мобільність у ЗВО Європейських країн.

Хочу відзначити, що в межах спеціальності 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство ми започатковуємо підготовку за новою освітньою програмою «Експертиза та технології вирощування екологічною чистої продукції», яка охоплює новий сегмент органічного вирощування сільськогосподарської продукції та екологізації процесів виробництва, що є одним із перспективних напрямів розвитку аграрного сектору у Європейському союзі та розвинених країнах світу.

 

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Випускники за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) працевлаштовуються у закладах середньої освіти як загального, так і професійного спрямування. В останні роки збільшилася кількість приватних освітніх закладів, що потребують сучасних, креативних та енергійних фахівців.

091 Біологія та біохімія – спеціальність науково-прикладного напряму. Випускники з цього фаху є затребуваними у науково-дослідних установах, клінічно-діагностичних лабораторіях, установах природно-заповідного фонду України, відділах фітосанітарної, гідрометеорологічної служби, лабораторіях харчової промисловості та ін.

Підготовлені фахівці за спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство, в першу чергу, працевлаштовуються на приватних господарствах та підприємствах, які спеціалізуються на виробництві плодоовочевої продукції та її переробки. Значна кількість випускників цього фаху сама започатковує власну справу та займається вирощуванням продукції рослинництва, яка є актуальною для регіону. Крім цього, випускники затребувані в установах Держпродспоживслужби України, відділах стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, приватних підприємствах оптової та роздрібної торгівлі в якості експертів з дотримання якості продукції аграрного сектору.

 

Навчально-науковий інститут хімії та екології

 

Декан факультету, доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії Василь Лендєл:

 

 

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

 Студенти Навчально-наукового інституту хімії та екології навчаються на наступних спеціальностях:

Спеціальність 014.06. Середня освіта. Хімія: Хімія та екологія

Спеціальність 102 Хімія: Хімія

Спеціальність 101 Екологія: екологія та охорона навколишнього середовища.

 

Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч (протягом останніх років)?

Наш інститут постійно упроваджує нові технології та методи навчання, щоб залишатися актуальним в  сучасному освітньому процесі. Зокрема, ми:

 - розробили близько 10 програм нових курсів для студентів різних спеціальностей, дві з яких включені в загально університетський каталог вибіркових дисциплін.

- розробили більше 5 нових лабораторних робіт, в тому числі з використанням сучасного спектрофотометричного обладнання (Shimadzu-UV-2600).

- використовуємо метод домашнього експерименту з проведення лабораторних робіт в умовах дистанційного навчання з курсів аналізу лікувально-косметичних засобів, контролю якості лікарських засобів.

- удосконалили низку лекційних та лабораторних курсів.

 

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Випускники нашого інституту можуть працювати на наступних посадах:

 • викладачами закладів вищої освіти;

інженерами-дослідниками; інженерами-лаборантами; інженерами-хіміками;

• фахівцями з хімічної освіти;

• фахівцями з екологічної освіти;

• асистентами, консультантами; фахівцями державної служби;

• інспекторами з охорони природи;

• вчителями освіти закладів загальної середньої освіти

• інженерами з природокористування.

  Загалом випускниками нашого підрозділу  є 2 академіки НАН України, академік РАН, 5 членів-кореспондентів НАН. Багато наших викладачів працює й в Ужгородському національному університеті і закладах вищої освіти ближнього зарубіжжя.

Наукові працівники HHIXE та студенти включені до міжнародної програми обміну Erasmus+. Таким наші студенти можуть потрапити на навчання до Тулузького університету в Франції. В програму включені лише три хімічні факультети з цілої України: з Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Національного університету «Львівська політехніка» і Ужгородського національного університету.

Варто також зазначити, що Інститут має договори про наукову співпрацю з установами України. B HHIXE діє студентський обмін з Поморською академією в Польщі, з освітніми установами в Словаччині, Угорщині. Тісні зв'язки інститут має із закладами вищої освіти Угорщини (Вищою школою у м. Ніредьгаза), Словаччини (Університетом П. Й. Шафарика м. Кошице), науковими установами Польщі, Німеччини, Туреччини тощо.

Хочу наголосити, що в наш час є велика потреба в працівниках спеціальностей, які випускає наш інститут. Враховуючи необхідність залучення значної кількості кваліфікованих фахівців у процес відбудови України, ця потреба тільки зростатиме.  Безпосередньо в самому Ужгороді поки що є вакантними 5 робочих місць, на які шукають спеціалістів в області хімії чи екології.

 

Ганна Фельцан

Олексій Шафраньош

Інформаційно-видавничий центр

Categories: