News

22.02.2019
3186

АНОНС. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання»

АНОНС. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання»

11-13 квітня 2019 року в місті Ужгороді відбудеться традиційна щорічна міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання».

 Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і науки України проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів на 2019 рік з ініціативи юридичного факультету Ужгородського національного університету.

 Програма роботи конференції 

11 квітня

9:00-10:00 – реєстрація учасників

10:00-11:00 – офіційне відкриття конференції

11:00-12:30 – пленарне засідання

12:30-13:00 – обід

13:00-16:00 – секційні засідання

16:00-19:00 – екскурсійна програма старовинним м. Ужгородом, ознайомлення з місцевими культурними звичаями та побутом

 

12 квітня

10:00-11:30 – секційні засідання

11:30-12:00 – перерва на каву

12:00-13:30 – секційні засідання

13:30-14:00 – перерва на каву

14:00-14:30 – підведення підсумків та закриття конференції

14:30-20:00 – екскурсійна  програма Закарпаттям та відвідування термальних басейнів.

 

13 квітня

10:00-14:00 – від’їзд учасників

 

Актуальна тематика конференції:

 1. Філософсько-правові аспекти людських цінностей та конституційна демократія.
 2. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук та перспективи його розвитку.
 3. Утвердження незалежності судів та реалізація судово-правової реформи.
 4. Конституційна скарга у системі захисту конституційних прав і свобод.
 5. Вплив практики Європейського суду з прав людини на усталену судову практику в Україні.
 6. Конституційний порядок та захист соціальнихі трудових прав.
 7. Належне урядування (Goodgovernance) та стандарти адміністративних процедур.
 8. Моделі втручання держави в економічні свободи та економічне(господарське) право.
 9. Розвиток приватного права України в контексті євроінтеграційних процесів.

10. Становлення та сучасні тенденції розвитку ІТ-права.

11. Інвестиційна діяльність та податкове право.

 1. Присудовата досудова медіація (PretrialMediation): вітчизняний та зарубіжний досвід.
 2. Сучасні тенденції кримінального права та гуманітарний вимір права.
 3. Право на справедливий суд та забезпечення виконання судових рішень.

 Вимоги до оформлення

 • Ø Наукова стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, без плагіату.
 • Ø Обсяг наукової статті – до 7-ми сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Arial, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,15, інтервал між абзацами – 1.
 • Ø Перший рядок – назва доповіді (великими літерами,  шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Ø Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).
 • Ø Третій – посада, науковий ступінь, учене звання (або курс та місце навчання),
 • Ø Далі – текст доповіді, вирівняний по ширині.
 • Ø Наприкінці роботи необхідно вказати відомості про наукового керівника (для аспірантів та студентів).
 • Ø Посилання у тексті оформляються посторінково у режимі зносокза системою APA.
 • Ø Електронний варіант наукової статті має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі .doc (наприклад, Іваненко.doc).

 Термін подачі матеріалів конференції – 25 березня 2019 року.

Збірник матеріалів конференції буде видано до початку конференції і під час проведення буде поширено серед її учасників.Витрати учасників, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Розмір організаційного внеску становить 300 грн.

Переказ коштів здійснюватиметься за банківськими реквізитами, які будуть надіслані у листах-підтвердженнях кожному учаснику організаційним комітетом.

Організаційний комітет конференції 

Смоланка Володимир Іванович

ректор Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор

Копиленко Олександр Любимович

директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік НАН України, доктор юридичних наук, професор

Оніщук Микола Васильович

Ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України

Рогач Олександр Янович

проректор із науково-педагогічної роботи УжНУ, доктор юридичних наук, професор

Фазикош Ганна Василівна

голова Закарпатського апеляційного суду, кандидат юридичних наук

Лазур Ярослав Володимирович

декан юридичного факультету УжНУ, доктор юридичних наук, професор

Савчин Михайло Васильович

директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права УжНУ, доктор юридичних наук, професор

Бисага Юрій Михайлович

завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства УжНУ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Бєлов Дмитро Миколайович

професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства УжНУ, доктор юридичних наук, професор,

Білаш Олександр Володимирович

заступник декана юридичного факультету УжНУ, кандидат юридичних наук, доцент

БулецаСібіллаБогданівна

завідувач кафедри цивільного права та процесу УжНУ, доктор юридичних наук, професор

Галас Володимир Іванович

завідувач кафедри теорії та історії держави і права УжНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Динис Георгій Георгійович

завідувач кафедри міжнародного права УжНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Карабін Тетяна Олександрівна

завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного праваУжНУ, доктор юридичних наук, доцент

Менджул Марія Василівна

Доцент кафедри цивільного права та процесу УжНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Рошканюк Вадим Михайлович

завідувач кафедри господарського права УжНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Сливка Олександр Олександрович

заступник декана юридичного факультету УжНУ, кандидат юридичних наук

Ступник Ярослав Валерійович

завідувач кафедри кримінального права та процесу УжНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Черевко Павло Павлович

заступник декана юридичного факультету УжНУ,кандидат юридичних наук, доцент

Фрідманський Роман Михайлович

заступник декана юридичного факультету УжНУ,кандидат юридичних наук, доцент

Луцький Володимир

голова Студентської ради юридичного факультету УжНУ

Зразок заявки на участь у ХІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Закарпатські правові читання»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Місце роботи

 

Назва доповіді

 

Назва секції

 

Робоча (домашня) адреса

 

Телефон

 

Електронна пошта

 

Відомості про наукового керівника (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь) для аспірантів/студентів

 

Форма участі (необхідне вибрати):

а) планую взяти безпосередню участь у конференції

б) не планую безпосередню участь

 

Потреба у мультимедійній техніці

 

Дата і час прибуття

 

Дата і час від’їзду

 

Необхідність бронювання готелю (на який період)

 

 

Координати оргкомітету

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89А,

Ужгородський національний університет,

Юридичний факультет,

Михайло Васильович Савчин  - 050 -718-12-45

Олександр Олександрович Сливка – 050-527-18-04

Володимир Луцький – 095 -534-93-95

 

Categories: