Info-centre

Графіки перескладання заліково-екзаменаційної сесії на ІІ семестр 2018/2019 н.р. (для студентів денної форми навчання)