Info-centre

3 Третій курс

Архітектура комп’ютерів. Перелік питань і завдань до модульного контролю №1
Архітектура комп’ютерів. Перелік питань і завдань до модульного контролю №2
Архітектура комп’ютерів. Рейтинг