Info-centre

1 Перший курс

Теорія інформації та кодування. Перелік питань і завдань до модульного контролю №1
Теорія інформації та кодування. Перелік питань і завдань до модульного контролю №2
Теорія інформації та кодування. Рейтинг