Assistance in Employment

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету створений 6 грудня 2014 року.  У червні 2016 року було затверджено та уведено в дію «Положення про відділ сприяння працевлаштуванню та профорієнтації в ДВНЗ «УжНУ» .

У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, відповідно до своєї специфіки діяльності, Статутом університету, рішенням Вченої ради, нормативними актами, наказами та розпорядженнями керівництва університету.

Метою діяльності відділу є створення сприятливих умов для подальшого розвитку взаємного співробітництва між усіма структурними підрозділами університету, серед учнів старших шкіл загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, технікумів, коледжів та молоді, яка має повну середню освіту, залучення й підготовка їх до вступу в університет, вирішення проблем працевлаштування випускників та студентів, проходження переддипломної, навчальної практики та стажування у базових та провідних установах міста Ужгорода, Закарпатської області та регіонів України і зарубіжжя.

Працівники відділу виконують завдання та функції у відповідності до «Положення про відділ сприяння працевлаштуванню та профорієнтації в ДВНЗ «УжНУ».

Для проведення профорієнтаційної роботи та формування свідомого професійного самовизначення кожного абітурієнта застосовуються різноманітні форми: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, презентація, конкурси з окремих завдань професійної діяльності, профорієнтаційні екскурсії, профорієнтаційні ігри, тренінги, гуртки тощо. Також  проводять активну роботу по залученню випускників до участі в загальноуніверситетських заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, ярмарок кар'єри, з метою підвищення загальноосвітнього рівня, та пошуку робочого місця.

Відділ прогнозує перспективи працевлаштування молодих спеціалістів на майбутнє, у зв'язку із нестабільною ситуацією, яка склалась у цей час в державі та на ринку праці, зокрема у сфері діяльності підприємств та організацій та наявності у них вільних робочих місць. Сподіваємось хоча б частково вирішити проблеми працевлаштування серед студентів та випускників. Переконані, що наша співпраця у розв'язанні проблеми визначення фаху, працевлаштування і подальшої кар'єри молоді буде важливою передумовою стабільного економічного розвитку держави.

 

Відповідальний за інформацію: Глухова Ганна Василівна