PhD and Doctorate programmes

Прийом до аспірантури університету проводиться відповідно до показників державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб університету та інших вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України, а також на комерційній основі – на умовах контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

До аспірантури приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. Форми навчання – очна та заочна. Термін навчання: очна форма – до 4 років, заочна – до 4 років.

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

· заява на вступ (зразок подано нижче);

· особовий листок з обліку кадрів (зразок подано нижче);

· копія документа що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (копія паспорта);

· копія ідентифікаційного коду;

· копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

· копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

· чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

· копію трудової книжки (за наявності);

· список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект, реферат) з обраної здобувачем спеціальності;

· згоду передбачуваного наукового керівника на здійснення наукового керівництва дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (відгук).

 У разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю. 

Зразки за посиланнямhttps://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/33157

Всі оригінали документів також мати з собою при подачі. 

 

Адреса

88000 м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. +38 (0312) 630352 

Відповідальний за інформацію: Дешко Н.В.
Дата оновлення інформації: 13.04.2023