Department of Hospital Therapy

Наукова робота кафедри госпітальної терапії торкається широкого кола питань внутрішньої медицини:

 • дослідження регіональних особливостей перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, у тому числі у поєднанні з артеріальною гіпертензією та захворюваннями органів дихання;
 • дослідження раціональної фармакотерапії різними групами засобів ішемічної хвороби серця у поєднанні з артеріальною гіпертензією;
 • вивчення епідеміології, методів профілактики та оптимізації лікування ендокринних, ревматологічних та респіраторних захворювань, у т.ч. в контексті регіональних особливостей Закарпаття;
 • дослідження пружно-еластичних властивостей артерій та функції ендотелію на різних етапах прогресування кардіоваскулярного континууму;
 • дослідження інвазивних методів лікування гострих та хронічних форм ішемічної хвороби серця в контексті регіональних особливостей Закарпаття.

Кафедральна тема: „Регіональні особливості розповсюдження, клінічних проявів та ефективність лікування захворювань внутрішніх органів у хворих з різних висотних зон Закарпаття", №0115U005285”, Рішко Микола Васильович (д.мед.н., професор, завідувач кафедри)

Публікації за 2018р.

 

 1. A.V. Kedyk. Screening for dyslipidemia and assess  the expedience of statin therapy in dwellers of valley regions of transcarpathia withoverweight and obesity / A.V. Kedyk, M.V. Rishko,  O.O.Kutsun // International journal of Medicine and Medical Research. – 2018. - Vol. 3(1). - P. 11-14.
 2. Вантюх Н.В., Гайсак М.О., Кополовець Т.І., Небесник О.І. Ефективність застосування реабілітаційних комплексів на сонові галоаерозольтерапія у хворих на псоріатичну хворобу // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року), Солотвино, Україна. / Астма та алергія. – 2018. – Квітень  – Червень №2. - С. 57-58.
 3. Вплив висоти проживання на стан жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців закарпатської області з надмірною вагою та ожирінням / А.В. Кедик, М.В. Рішко, О.О. Куцин // Всеукраїнська науково-практична конференція. Актуальні питання сучасної медицини і  фармації (до 50-річчя заснування ЗДМУ). – 2018. – С. 60–61.
 4. Дербак М.А. Клінічні аспекти бронхіальної астми у хворих з поєднаною патологією/ М.А. Дербак, Я.В. Лазур // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць X міжнародної міждисциплінарної наук. – практ. конференції 13-14 квітня 2018 р./ за ред. Т.М. Ганича.– Ужгород: 2018. – С.299-300.
 5. Derbak М. Chronická hepatitída C, diabetes mellitus a kardiovaskulárnechoroby //М. Derbak, N. Rozumykova, J. Lazur, Donovaly, (Словакія) - Trendy v hepatologii. – Roč. 10,  č.2 (2018), s.21.
 6. Ефективність застосування реабілітаційних комплексів на основі галоаерозольтерапії у хворих на псоріатичну хворобу / Вантюх Н.В., Гайсак М.О., Кополовець Т.І., Небесник О.І. // Астма та алергія. – 2018. - № 2. – С. 57-58.
 7. Х Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини», санаторій «Квітка Полонини», 13-14 квітня   2018 р.– стендова доповідь. Лазур Я.В. та співав.
 8. Кедик А.В. Гендерні та вікові особливості жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців гірських населених пунктів закарпатської області. / А.В. Кедик, М.В. Рішко // ScienceRise: Medical Science. –2018. № 6 (26). – С. 16–19.
 9. Кедик А.В. Стан жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців гірських населених пунктів Закарпатської області залежно від індексу маси тіла / А.В. Кедик, М.В. Рішко // Український кардіологічний журнал. – 2018. № 1 додатковий. Матеріали IX Національного конгресу кардіологів України, м. Київ – С. 47.
 10. Кедик А.В. Стан жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців різних висотних регіонів Закарпатської області. / А. В. Кедик // Вісник Ужгородського національного університету. Серія медицина. – 2018. – №2 (58). – С. 19–23.
 11. Кедик А.В. Вплив висоти проживання на стан жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців закарпатської області з надмірною вагою та ожирінням / А.В. Кедик, М.В. Рішко, О.О. Куцин // Всеукраїнська науково-практична конференція. Актуальні питання сучасної медицини і  фармації (до 50-річчя заснування ЗДМУ). – 2018. – С. 60–61.
 12. Клінічні прояви та структурно-функціональні зміни кісткової тканини у хворих на остеоартроз жителів Закарпатської області Науковий вісник УжНУ, сер. «Медицина», №1(55),Ужгород-2017, с.50-53. Бичко М.В. Кишко М.М.,Трускавецький Б.Л.,Кишко К.М.,Орос Р.Б
 13. Кишко М.М., Цьока С.А. Ефективність поєднаного використання магнітотерапії і лазеротерапії у хворих на ревматоїдний артрит /  Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні стандарти діагностики та лікування внутрішніх органів, 2018р. м. Івано-Франківськ, С. 24.
 14. Лемко О.І., Лукащук С.В., Вантюх Н.В., Попадинець М.І. Вплив відновлювального лікування на імунний статус дітей із рекурентними респіраторними  захворюваннями // Здоровя дитини. – Т.12, №7. – 2017. – С. 53-59.
 15. Лемко О.І., Грабар М.Л., Вантюх Н.В., Решетар Д.В.  окислювальний гемостаз та деякі показники клінічного імунітету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Імунологія та алергологія: наука і практика. – Додаток №2. – 2018. ІІІ Національний  конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації, м. Дніпро, 17-19 квітня 2018р.. – С. 14-15.
 16. Лемко О.І., Вантюх Н.В., Решетар Д.В., Попадинець М.І., Кополовець Т.І.  Роль гало аерозольтерапії в імунореабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Імунологія та алергологія: наука і практика. – Додаток №2. – 2018. ІІІ Національний  конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації, м. Дніпро, 17-19 квітня 2018р.. – С. 15-16.
 17. Лемко О.І,, Решетар Д.В., Вантюх Н.В., Попадинець М.І., Фецьо В.М. Галоаерозольтерапія у відновлювальному лікуванні реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року), Солотвино, Україна. / Астма та алергія. – 2018. – Квітень  – Червень №2. - С. 33-34
 18. Лемко О.І,, Решетар Д.В., Вантюх Н.В., Копинець І.І. Галоаерозольтерапія при хронічному обструктивному захворюванні легень: Особливості лікувального впливу // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року), Солотвино, Україна. / Астма та алергія. – 2018. – Квітень  – Червень №2. - С. 34-36.
 19. Лемко О.І., Вантюх Н.В.  Особливості показників клітинного імунітету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від вираженості метаболічних порушень // Матеріали науково-практичної конференції  «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (26 квітня 2018р.). – Вінниця, 2018. – С. 22-23.
 20. Лемко О.І,, Решетар Д.В., Вантюх Н.В., Попадинець М.І., Фецьо В.М. Галоаерозольтерапія у відновлювальному лікуванні реконвалесцентів після не госпітальних пневмоній // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року), Солотвино, Україна. – Ужгород: ФОП Наумченко Н.В., 2018 – С. 53-55.
 21. Лемко О.І,, Решетар Д.В., Вантюх Н.В., Копинець І.І. Галоаерозольтерапія при хронічному обструктивному захворюванні легень: Особливості лікувального впливу // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року), Солотвино, Україна. – Ужгород: ФОП Наумченко Н.В., 2018 – С. 55-58.
 22. Lemko O.I., Reshetar D.V., Vantyukh N.V. Systemic approach to the recovery treatment of patients  with community acquired pneumonia // 21st European congress of Physical & Rehabilitation Vedecine (1-6 May, 2018; Vilnius, Lithuania):  Abstract book. – P. 300.
 23. Lemko O.I., Haysak M.A., Vantyukh N.V.The algorithm of recovery treatment based on  natural and preformed factors use at patients with psoriatiac disease developed for the  family doctor practice // 21st European congress of Physical & Rehabilitation Vedecine (1-6 May, 2018; Vilnius, Lithuania):  Abstract book. – P. 435.
 24. Лікувальне харчування при анеміях. - Методичні рекомендації для студентів медичного факультету та лікарів-інтернів, складені у відповідності з вимогами «Освітньо-професійної програми вищої школи України за професійним спрямуванням 6.1101 «Медицина»./ М.В.Рішко, М.Ю.Попович. -Ужгород.-2018.-31с.
 25. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на серонегативні спондилоартрити жителів Закарпатської області. Науковий вісник УжНУ, сер. «Медицина», №2(58), Ужгород-2018, с.111-114 Бичко М.В., Кишко Т.В., Кишко М.М. Цьока С.А.
 26. О.П. Кентеш, В.П., Фекета, Т.В. Чендей Т.В.,  Ю.М. Савка. Показники пружно-еластичних властивостей артерій залежно від співвідношення  жирової та мязевої тканини в осіб зрілого віку з ожирінням І ступеня та без ожиріння // Україна. Здоровя нації. - № 1 (44). – 2018. –С. 40-43.
 27. Рішко М.В. Сучасний стан надання медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом у Закарпатській області / М.В. Рішко, Я.Г. Раточка, М.В. Бичко, А.В. Кедик, О.В. Устич та ін. // Український кардіологічний журнал. – 2018. № 3 додатковий. Матеріали IX Національного конгресу кардіологів України, м. Київ – с. 97.
 28. Рішко М.В., Александрова М.Я., Лазур Я.В., Вантюх Н.В., Методичні рекомендації для самостійної роботи до практичного заняття «Гостра ревматична лихоманка. Хронічні ревматичні захворювання серця і суглобів» для студентів 5 курсу спеціальності 7.12010 «Лікувальна справа» з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина», Ужгород: 2018. – 60 с.
 29. Рішко М.В., Александрова М.Я., Лазур Я.В., Вантюх Н.В. Чендей Т.В. Діагностика та лікування розповсюджених синдромів у пульмонології: Навчальний посібник. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2018. – 304 с.
 30. Рішко М.В., Александрова М.Я., Бронхообструктивний синдром: актуцальні питання диференціальної діагностики. Навчальний2 посібник, Ужгород, Поліграфцентр «Ліра», 2018р. – 152 С.
 31. Рішко М.В., Бичко М.В. Сучасні методи діагностики в кардіології. Навчальний посібник.- Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2018. – 248с.  
 32. Стан жирнокислотного спектру плазми крові у мешканців рівнинних населених пунктів Закарпатської області залежно від індексу маси тіла / А.В. Кедик, М.В. Рішко // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (присвячена пам’яті академіка НАМН України Є.М.Нейка). – 2018. – С. 101-103.
 33. Сучасні погляди на діагностику, лікування та профілактику анемій. Методичні розробки для терапевтів, лікарів загальної практик, гематологів (за редакцією  проф. М.В. Рішка). Рішко М.В., Попович Ю.Ю., Чундак О.М., – Ужгород, 2018р. – 19 с.
 34. Сірчак Є.С., Стан М.П., Пічкар Й.І., Вайс В.В. Особливості ендоскопічних змін при галоаерозольній рефлексній хворобі у хворих на цукровий діабет ІІ тип. ІІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук». – 16 травня 2018р. – Миколаїв, Україна,  -с. 9.
 35. Сірчак Є.С., Опаленик С.М., Пічкар Й.І.  Діагностика внутрішньо секреторної недостатності підшлункової з-зи у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з атеросклерозом. – збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 26-27 квітня 2018року м. Івано-Франківськ. – с. 56.
 36. Сірчак Є.С., Пацкун С.В., Пічкар Й.І., Рівень гастрину у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та хронічним гастритом. - збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 26-27 квітня 2018року м. Івано-Франківськ. – с. 57.
 37. Сірчак Є.С., Пічкар Й.І., Стан М.П., Сірчак С.С. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у хворих на цукровий діабет ІІ типу та ожирінням. - збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 26-27 квітня 2018року м. Івано-Франківськ. – с. 58.
 38. Хирургия: Учебник: в 2-х томах. Т.1-2/ Бойко С.А., Болдыжар А.А., Болдыжар П.А., Пичкар Й.И. и др. Под. ред.. П.Г. Кондратенко, В.И. Русина. – 3-е  узд., перераб. и доп. – К.: Издатель Заславский А.Ю., 2017. – т. 516 с., т.2 – 676с.
 39. Спосіб оцінки ефективності лікування нісолдипіном хворих із легеневою гіпертензією на фоні ішемічної хвороби серця. Патент на корисну модель № 124219 від 26.03.2018, Рішко М.В.,Матчук М.Ф.,Матій В.В.,Логойда В.В.,Алвейс М.А., Коневич Н.Є
 40. Спосіб оцінки ефективності лікування  аранідипіном хворих з легеневою гіпертензією на   на фоні дефекту міжпередсердної перетинки. Патент на корисну модель № 124220 від 26.03.2018, Балінт Л.І., Попович Е.Є.,Рішко М.В.,Матчук М.Ф.,Когутич І.І.,Бичка Я.М.,Матій В.В.,Коневич Н.Є.,Алвейс М.А.
 41. Спосіб оцінки ефективності лікування  аранідипіном хворих з легеневою гіпертензією на   на фоні дефекту міжпередсердної перетинки. Патент на корисну модель № 124220 від 26.03.2018, Балінт Л.І., Попович Е.Є.,Рішко М.В.,Матчук М.Ф.,Когутич І.І.,Бичка Я.М.,Матій В.В.,Коневич Н.Є.,Алвейс М.А.
 42. Спосіб оцінки ефективності лікування  галопамілом хворих з легеневою гіпертензією на   на фоні ішемічної хвороби серця. Патент на корисну модель № 127637 від 10.08.2018, Рішко М.В.,Соскида Р.І.,Балінт Л.І.,Раточка Я.Г.,Бичка Я.М., Алвейс М.А.
 43. Спосіб оцінки ефективності лікування  азелнідипіном у хворих із легеневою гіпертензією на   на фоні дефекту міжшлуночкової перетинки. Патент на корисну модель № 125048 від 25.04.2018, Рішко М.В., Матчук М.Ф.,Плиска О.П., Коневич О.І.,Алвейс М.А.
 44. Спосіб оцінки ефективності лікування  клінтіаземом хворих з легеневою гіпертензією на   на фоні ішемічної хвороби серцяПатент на корисну модель № 126665 від 25.06.2018, Рішко М.В.,Балінт Л.І.,Попович Е.Є. Бичка Я.М
 45. 72-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» 27-28 лютого, 2018р. – стендова доповідь на тему: «Сучасні методи терапевтичного впливу при інфекційному загостренні ХОЗЛ в залежності від його типу».

Відповідальний за інформацію: Рішко Микола Васильович, доктор медичних наук, професор
Дата оновлення сторінки: 14.03.2019