Department of Physiology and Pathophysiology

Перелік основних наукових та навчально-методичних публікацій співробітників кафедри за останні 3 роки:

 

 

Назва публікації

Видавництво

Автори

Варіабельність серцевого ритму у здорових осіб за умов діафрагмального дихання в режимі біологічного зворотного зв’язку.

Фізіологічний журнал. - Київ – 2016 - Т.62, № 4. – С.66-76.

Фекета В.П., Глеба Л.А., Паламарчук О.С., Савка Ю.М., Ківежді К.Б.

Стан здоров’я людей через 30 років після Чорнобильської трагедії.

 

                                                               

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ІХ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород:   22-23 квітня 2016. – С. 292 с.

Фучко О.Л., Заячук І.П.

Автономна дисфункція у здорових осіб з різним співвідношенням м’язової та жирової тканини.

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ІХ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. / За ред. проф. Т.М.Ганича. – Ужгород:   22-23 квітня 2016. – С. 296 с

Фекета В.П., Глеба Л.А., Савка Ю.М., Ківежді К.Б., Райко О.Ю.

Корекція складу тіла та її вплив на функціональний стан автономної нервової системи.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Можливості преветивного та лікувального впливу на соціально значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної допомоги». – 12-13 квітня 2016 р. – С.264-265.

Фекета В.П., Савка Ю.М., Ківежді К.Б., Райко О.Ю., Глеба Л.А.

 

Гіперурикемія як предиктор серцево-судинних захворювань. 

Науково-практичний журнал “Україна. Здоров’я нації”. – 2016 р. - № 1-2 (37-38). – С. 170-174. – фахове видання

Росул М.М., Бугір І.В., Корабельщикова М.О., Іваньо Н.В.

Сучасні навчально-методичні підходи до викладання навчальної дисципліни «Фізіологія».

Перспективи розвитку медичної науки і освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присв’яченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету (Суми, 16-17 листопада 2017 року). – с. 63.

Савка Ю.М., Сливка Я.І., Райко О.Ю., Поляк-Митровка І.І.

Йодна недостатність біооб’єктів довкілля та організму мешканців Закарпаття.

Матеріали науково-практ. конф. “Довкілля і здоров’я”. – 27-28 квітня 2017 року, Тернопіль. – С.142-144

Фабрі З.Й., Райко О.Ю.

Фактори ризику ІХС в м. Ужгород.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання клінічної медицини». 27 жовтня 2017 року, Запоріжжя. С.7 – 9.

Поляк-Митровка І.І.

Показники пружно-еластичних властивостей артерій залежно від співвідношення жирової  та м’язової тканин в осіб зрілого віку з ожирінням I ступеня та без ожиріння.

Наук.-практ. журнал “Україна. Здоров’я нації». - № 2 (43), 2017.  С.40-45

 

Кентеш О.П., Фекета В.П., Чендей Т.В., Савка Ю.М.

Особливості функціонального стану кардіореспіраторної системи у здорових осіб із нормальним індексом маси тіла залежно від співвідношення жирової та м’язової тканини.

Проблеми клінічної педіатрії  науково-практичний журнал для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини №1-2 (35-36) 2017. с.68-72

 

Немеш М.І., Фекета В.П., Савка Ю.М.

Вплив парентерального введення метіоніну на тиреоїдний статус в експерименті.

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф./ За ред. проф. Т.М. Ганича. – 21-25 квітня 2017 Ужгород: 2017. - 336- 338

Ростока Л.М., Райко О.Ю., Грига І.В., Бернада В.В., Рейті Г.Е., Грига В.І., Сіткар А.Д., Лях О.І.

Проблема питної та мінеральної води, а також йодного дефіциту в сучасних умовах.

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф./ За ред. проф. Т.М. Ганича. – 21-25 квітня 2017 Ужгород: 2017. -  195-200

Фучко О.Л.

Застосування Ф.Актив при цукровому діабеті. 

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф./ За ред. проф. Т.М. Ганича. – 21-25 квітня 2017 Ужгород: 2017. - 48-51.

Коваль В.Ю., Савка Ю.М., Заячук І.П.

Comprehensive assessment of autonomic dysfunction in patients with asthma using the regulatory systems activity index.

Wiadomosci Lekarskie, Tom LXX, 71, 2018, Nr 6 cz I, 1061-1066.

Slyvka Ya.I., Feketa V.P., Virah M.V., Nemesh M.I., Kentesh O.P.

Методичні вказівки до лабораторних занять з фізіології для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету: «Фізіологія вісцеральних систем»

Ужгород: ПП Данило С.І., 2016.- 122 с.

Савка Ю.М.

Методичні вказівки для самостійної роботи  студентів 2-го курсу стоматологічного факультету з фізіології: «Фізіологія вісцеральних систем»

Ужгород: ПП Данило С.І., 2016.- 70 с.

Савка Ю.М.

Навчально-методичний посібник до лабораторних і самостійних занять з фізіології  «Загальна фізіологія».

Ужгород: ПП Данило С.І., 2016.- 162 с.

Фекета В.П., Райко О.Ю., Савка Ю.М., Ківежді К.Б.  

Патологія органів та систем. Частина 2. Модуль 2. Методичні вказівки для лабораторних занять для студентів 2 курсу стоматологічного факультету .

Ужгород: ПП Данило С.І., 2017.-218 с.

Заячук І.П.

Підручник «Фізіологія людини для лікарів»

К.:ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017 – 482 с.

Фекета В.П.

Методичні вказівки до лабораторних занять з фізіології з самостійними завданнями для студентів 1 курсу спеціальності «Фармація» «Загальна фізіологія»

Ужгород: ПП Данило С.І., 2018.- 119 с.

Райко О.Ю.  

Методичні вказівки до лабораторних занять з фізіології людини з самостійними завданнями для студентів 1 курсу спеціальності «Фармація»  «Фізіологія регуляторних та вісцеральних систем»

Ужгород: ПП Данило С.І., 2018.- 116 с.

Райко О.Ю.  

Навчально-методичний посібник до лабораторних і самостійних занять з фізіології для студентів 2-го курсу медичного факультету  «Фізіологія вісцеральних систем».

Ужгород: ПП Данило С.І., 2018.- 226 с.

Фекета В.П., Райко О.Ю., Савка Ю.М., Поляк-Митровка І.І.

Навчально-методичний посібник до лабораторних і самостійних занять з патофізіології для студентів 3-го курсу медичного факультету  «Патофізіологія огранів та систем».

Ужгород: ПП Данило С.І., 2018.- 172 с.

Поляк-Митровка І.І., Заячук І.П., Савка Ю.М., Сливка Я.І., Чундак С.С.

Навчально-методичний посібник до лабораторних занять з патофізіології для студентів 2-го курсу медичного факультету спеціальність «Фармація»  «Патофізіологія огранів та систем».

Ужгород: ПП Данило С.І., 2018.- 110 с.

Сливка Я.І., Заячук І.П., Поляк-Митровка І.І., Чундак С.С.

Відповідальна за інформацію: Савка Ю.М.
Дата оновлення сторінки: 22.06.2018