Department of Land Management and Cadastre

Перелік навчальних дисциплін, які читаються кафедрою землевпорядкування та кадастру:

 

 1. Інформатика та  програмування геозадач
 2. Топографія
 3. Математичні методи в землевпорядкуванні / Математичне моделювання в землеустрою
 4. Інженерна графіка в землеустрої
 5. Метрологія, стандартизація і сертифікація
 6. Геодезія
 7. Фотограмметрія та дистанційне зондування
 8. Картографія
 9. Законодавчі основи землевпорядкування та кадастру
 10. Землеробство з основами рослинництва
 11. Бонітування грунтів
 12. Основи GPS-технологій
 13. Математична обробка геодезичних вимірів
 14. Вища геодезія
 15. Державний земельний кадастр та землеустрій
 16. ГІС і бази даних
 17. Інвестиційний аналіз
 18. Інженерна геодезія та геодезичні роботи в землеустрої
 19. Радіоелектроніка  електронні геодезичні прилади
 20. Земельне право
 21. Супутникова геодезія та сферична астрономія
 22.  Основи районного планування та гідромеліорація
 23. Основи реєстрації нерухомості та прав на неї
 24. Зональні системи землеробства
 25. Картографування грунтів
 26. Оцінка землі і нерухомого майна
 27. Практикум із землевпорядних робіт
 28. Природно - ресурсний потенціал Закарпаття / Картографування природних ресурсів
 29. Вимірювальні прилади і системи
 30. Галузеві кадастри
 31. Агроландшафтна організація територій
 32. Комерційна діяльність в землекористуванні та природокористуванні
 33. Моніторинг і охорона земель
 34.  Державне управління у сфері земельних відносин
 35. Цифрове картографування
 36.  Державний контроль за використанням земель
 37. Викладання землевпорядкування  та кадастру у вищій школі
 38. Методологія та інформаційні технології в наукових дослідженнях 
 39. Новітні технології в кадастрі та землеустрої
 40. Інформаційні технології в системі земельних ресурсів
 41. Тематичне картографування та оцінка землі

Відповідальний за інформацію: В.Ю. Пересоляк
Дата оновлення інформації: 04.03.2019