Department of Forestry

Кафедра виконує комплексну тему:
”Запровадження засад сталого розвитку в лісогосподарське виробництво”.

В рамках теми виконується підтеми:
 • «Збереження, охорона та відтворення раритетної фауни Українських Карпат».  Доцент Потіш Л.А.
 • «Лісовпорядне проектування лісогосподарських заходів при впровадженні засад сталого розвитку в л/г виробництво» та «Проект екомережі Закарпатської області». Доцент Кічура В.П.
 • «Удосконалення лісокультурних заходів по відновленню лісів Українських Карпат». Доцент Гербут Ф.Ф.
 • «Збереження, охорона та відтворення раритетної фракції флори Українських Карпат». Доцент Мигаль А.В.
 • «Оптимізація біометодів захисту лісу». Доцент Турис Е.В.
 • «Лучні асоціації в екології агро ландшафтів гірського лісового поясу Карпат». Доц. Чепур С.С.
 • «Структура надземної фітомаси бука лісового та ялини європейської Боржави (Українських Карпат)». Старший викладач Задорожний А.І.
 • З часу заснування кафедри лісівництва, опубліковано 74 наукові публікації у вигляді тез та матеріалів конференцій, окремих статей в наукових фахових журналах, та окремих розділах монографій, наукових видань.
 • Старші викладачі Задорожний А.І. та Мойш Н.І., навчаються в аспірантурі та працюють над дисертаційними тематиками.
 • Загалом співробітниками кафедри опубліковано понад 100 публікацій, з яких 3 монографії та 2 довідково-енциклопедичних видання: «Червона книга Українських Карпат» та «Природно-заповідний фонд Закарпатської області».
 • Співробітники кафедри лісівництва – доц. Кічура В.П., доц. Потіш Л.А., доц. Гербут Ф.Ф., доц. Мигаль А.В., входять до складу науково-технічних рад національних природних парків «Ужанський», «Синевир», «Зачарований край», Карпатського біосферного заповідника.
Матеріали конференцій: 

Відповідальний за інформацію: кандидат біологічних наук, доцент Людвіг Адальбертович Потіш
Дата оновлення сторінки: 21.03.2019