Department of Sociology and Social Work

Відділення «соціологія»

 1. Соціальна і демографічна статистика (доц.Повідайчик О.С.)
 2. Загальна соціологічна теорія (доц.Жиленко Р.В.)
 3. Загальна психологія (проф.Козубовська І.В.)
 4. Соціальна антропологія (ст.викл.Смук О.Т.)
 5. Вступ до спеціальності (доц.Борщ К.К.)
 6. Історія соціологічної думки в Україні (викл.Сойма Н.Д.)
 7. Сучасні соціологічні теорії (доц.Рюль В.О.)
 8. Соціальна структура і соціальна стратифікація (ст.викл.Афанасьєв Д.М.)
 9. Організація роботи соціологічної служби
 10. Організація і методи вибіркового дослідження (ст.викл.Афанасьєв Д.М.)
 11. Математичні методи в соціології (доц.Повідайчик О.С.)
 12. Надійність соціологічної інформації
 13. Соціологія особистості (доц.Борщ К.К.)
 14. Соціологічний аналіз документів
 15. Історія соціологічних теорій і вчень (викл.Сойма Н.Д.)
 16. Методи збору соціологічної інформації (ст.викл.Афанасьєв Д.М.)
 17. Програмування соціологічних досліджень (ст.викл.Афанасьєв Д.М.)
 18. Методологія соціологічних досліджень (доц.Пелін О.В.)
 19. Соціальна психологія (ст.викл.Смук О.Т.)
 20. Основи менеджменту (викл.Ляшко М.М.)
 21. Маркетинг (доц.Варга Н.І.)
 22. Соціальне проектування і прогнозування (доц.Пелін О.В.)
 23. Презентація наукових досліджень
 24. Соціологія політики
 25. Соціологія девіантної поведінки (проф.Козубовська І.В.)
 26. Соціологія масових комунікацій (ст.викл.Афанасьєв Д.М.)
 27. Соціологія культури (ст.викл.Смук О.Т.)
 28. Соціологія сім'ї (ст.викл.Смук О.Т.)
 29. Соціологія конфлікту
 30. Соціологія громадської думки
 31. Економічна соціологія та соціологія праці (доц.Варга Н.І.)
 32. Соціологія молоді (доц.Баторі-Тарці З.І.)
 33. Соціологія управління
 34. Гендерні дослідження в соціології
 35. Паблік рілейшнз
 36. Соціологія права
 37. Соціологія освіти (доц.Бартош О.П.)
 38. Етносоціологія (викл.Ляшко М.М.)
 39. Теорія і методи соціальної роботи (доц.Попович А.М.)
 40. Соціологія урбанізації
 41. Аналіз соціальних мереж
 42. Практика зі спеціальності
 43. Виробнича практика

Відділення «соціальна робота»

 1. Соціальна і демографічна статистика (доц.Повідайчик О.С.)
 2. Загальна психологія (проф.Козубовська І.В.)
 3. Загальна соціологія (доц.Рюль В.О.)
 4. Психологія особистості (доц.Вовканич М.Д.)
 5. Вступ до спеціальності (доц.Попович А.М.)
 6. Історія соціальної роботи (доц.Рюль В.О.)
 7. Соціальна політика (доц.Габор І.І.)
 8. Система організації соціальних служб (доц.Рюль В.О.)
 9. Соціальний аудит та інспектування
 10. Теорія соціальної роботи (доц.Попович А.М.)
 11. Менеджмент соціально роботи (доц.Варга Н.І.)
 12. Соціальна робота на підприємстві
 13. Ведення професійних документів
 14. Соціальна робота з різними групами клієнтів (доц.Попович А.М.)
 15. Методи соціальної роботи (доц.Борщ К.К., доц.Жиленко Р.В.)
 16. Основи консультування (доц.Вовканич М.Д.)
 17. Практикум  з соціальної роботи (доц.Борщ К.К., доц.Баторі-Тарці З.І.)
 18. Соціальне забезпечення (доц.Габор І.І.)
 19. Соціальна психологія (ст.викл.Смук О.Т.)
 20. Філософія соціальної роботи (доц.Пелін О.В.)
 21. Методи та організація соціальних досліджень (доц.Жиленко Р.В.)
 22. Соціальне проектування і прогнозування (доц.Пелін О.В.)
 23. Сучасні інформаційні системи (доц.Повідайчик О.С.)
 24. Основи наукових досліджень (доц.Повідайчик О.С.)
 25. Технології соціальної роботи (доц.Варга Н.І.)
 26. Основи соціальної реклами
 27. Соціальна педагогіка (доц.Баторі-Тарці З.І.)
 28. Зайнятість населення та її регулювання (доц.Варга Н.І.)
 29. Етика соціальної роботи (доц.Баторі-Тарці З.І.)
 30. Соціальна робота за рубежем (доц.Бартош О.П.)
 31. Спілкування в соціальній роботі (ст.викл.Смук О.Т.)
 32. Фандрайзинг у соціальній роботі
 33. Соціальна геронтологія (доц.Баторі-Тарці З.І.)
 34. Протидія торгівлі людьми
 35. Паблік рілейшнз
 36. Соціальна робота з людьми, схильними до девіантної поведінки (проф.Козубовська І.В.)
 37. Соціальна робота з потерпілими від насильства
 38. Соціальна робота з дітьми та молоддю (доц.Баторі-Тарці З.І.)
 39. Соціальна робота з сім'єю (ст.викл.Смук О.Т.)
 40. Соціальна робота з людьми з особливими потребами (доц.Баторі-Тарці З.І.)
 41. Соціальна робота з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування (ст.викл.Смук О.Т.)
 42. Ознайомча практика
 43. Навчальна практика (психолого-педагогічна)
 44. Виробнича практика (науково-дослідна)
 45. Виробнича практика (зі спеціальності)
 46. Основи соціальної реабілітації (доц.Баторі-Тарці З.І.)
 47. Методика групового та індивідуального консультування (доц.Вовканич М.Д.)
 48. Патопсихологія (доц.Вовканич М.Д.)
 49. Навчання теорії і практики СР в Україні і за рубежем (доц.Бартош О.П.)
 50. Інновації у соціальній роботі (доц.Попович А.М.)
 51. Соціальне проектування і прогнозування (доц.Пелін О.В.)
 52. Теоретико-практичні моделі в соціальній роботі (доц.Попович А.М.)
 53. Вища освіта Україна і Болонський процес (проф. Поліщук В.А.)
 54. Науково-дослідницький семінар (доц.Жиленко Р.В.)
 55. Психологія і педагогіка вищої школи (проф.Козубовська І.В.)
 56. Соціальні ризики
 57. Теорія і методологія менеджменту соціальної роботи (доц.Варга Н.І.)
 58. Науково-педагогічна практика
 59. Науково-дослідницька практика

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Федір Шандор
Дата оновлення сторінки: 15.03.2019