Faculty of Dentistry

На базі факультету було засновано новий періодичний журнал.


Часопис має назву «Inter medical journal». На його сторінках висвітлюються різнопланові актуальні питання медицини: хірургічні, терапевтичні, гінекологічні; проблеми патологічної і нормальної фізіології, а також питання педагогіки в медичній галузі. Наразі є офіційний дозвіл на видання журналу, співзасновниками якого виступають 4 сторони – Ужгородський національний університет, НУО «Академія Кошиці» (засновник – Андрій Єнча, почесний професор УжНУ), університетська стоматологічна поліклініка та Асоціація судової стоматології.

Журнал видавається у Словаччиніта отримав шифр Європейської асоціації видавництв. Публікації у ньому виходять відповідно до норм, встановлених у Європейському Союзі, і через три роки планується отримання імпакт-фактора (impact-factor – коефіцієнт співвідношення цитування наукових журналів; використовується як оцінка важливості журналу в певній галузі). Це важливо, в першу чергу, для тих науковців, які будуть захищати кандидатські і докторські дисертації, оскільки на сьогодні однією з вимог ВАК України є публікація наукової статті за кордоном. Крім того, медики УжНУ очікують на відкриття спеціалізованої Вченої ради із захисту наукових дисертацій у галузі медицини, якої в нашому виші не було останні 25 років. Складатиметься вона із трьох секцій: сімейна медицина, внутрішні хвороби і стоматологія.

Видання такого часопису дасть змогу нашим науковцям друкуватися в сучасному журналі, інтегруючись в науковий простір Євросоюзу, розвивати наукові напрямки спільно із багатьма клініками Європи. Це важливо  також у контексті нинішньої стратегії стосовно здобуття Ужгородським національним університетом статусу дослідницького вишу, адже одним із пунктів визначення такого університету є видання власного друкованого органу. Зараз триває активна робота над створенням редколегії журналу. До неї увійдуть найкращі фахівці України, Росії, інших європейських країн.

Відповідальний за інформацію: Костенко Євген Якович
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017