Faculty of Dentistry

На стоматологічному факультеті створена матеріально-технічна база, яка в цілому відповідає вимогам підготовки спеціалістів на відповідному рівні. Кожна кафедра стоматологічного факультету обладнана комп’ютерними класами; всі комп’ютери об’єднані в єдину мережу з доступом до швидкісного безпровідного інтернету Wi-Fi. Удосконаленню освіти сприяє використання нових інформаційних технологій, які передбачають застосування у навчальному процесі технічних засобів навчання. Широко використовуються навчально-контролюючі комп’ютерні програми, мультимедійні навчальні посібники та підручники. Комп’ютерне тестування ефективно використовується при проведенні базисного, проміжного, підсумкового та заключного контролю підготовки студентів. Лекції студентам читаються у лекційних аудиторіях, які оснащених мультимедійними проекторами. Викладачі та студенти мають можливість користуватися електронною бібліотекою, де розміщені методичні розробки, монографії, статті, підручники.

На сьогодні закінчено реконструкцію цокольного, 1-го та 2-го поверху будівлі стоматологічного факультету, близько 2200 м. кв., де розмістили деканат, інтернет-центр, 2 лекційних зали по 110 місць, три фантомні класи (по терапевтичній, дитячій стоматології, та імплантології), 10 стоматологічних кабінетів, де розміщено 18 стоматологічних установок, відділення фізіотерапії, рентген – кабінет, оснащений комп’ютерним радіовізіографом (Endos ACP фірми «Villa», Італія) та ортопантомографом (Planmeca ProOne фірми «Planmeca», Фінляндія) десять навчальних кабінетів та студентське кафе. В 2011 році, згідно з програмою Закарпатської обласної державної адміністрації «Про Програму підготовки та перепідготовки лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, студентів стоматологічного факультету Ужгородського національного університету на 2011 рік» закуплений мікроскоп для ендодонтії та устаткування для сучасної зуботехнічної лабораторії

18 березня 2009 року на базі факультету відкрито перший в Україні Центр дитячої дентальної гігієни, де оглядаються, навчаються гігієнічним навичкам та лікуються діти дошкільних та шкільних навчальних закладів м. Ужгорода та Закарпатської області в рамках виконання програми «Здорова посмішка дітей Закарпаття», прийнятої на 5 сесії, 5 скликання Ужгородської міської ради від 16 липня 2009 року № 1148.

1 вересня 2010 року на базі поліклініки ГУМВС в Закарпатській області відкрито факультетську стоматологічну клініку, де проходять заняття з терапевтичної та дитячої стоматології.

26 жовтня 2010 року на базі стоматологічного факультету відкрито Центр імплантології та хірургічної стоматології, а також Університетську стоматологічну поліклініку.

На базі Центру імплантології надається кваліфікована реабілітація пацієнтів з дефектами зубних рядів з використанням імплантологічних систем та кістково-пластичних матеріалів. Відділення ортопедичної стоматології спрямоване на встановлення знімних та незнімних конструкцій для відновлення цілісності зубного ряду. Робота Центру включає навчання студентів, проведення наукових досліджень, надання кваліфікованої лікувальної допомоги пацієнтам, науково-практичні майстер-класи для лікарів-стоматологів та зубних техніків. Матеріально-технічне забезпечення дозволяє проводити професійне вдосконалення та підвищення кваліфікації 70-100 осіб протягом року.

27 травня 2011 року на стоматологічному факультеті відкрито зубопротезну лабораторію з сучасним вітчизняним та зарубіжним устаткуванням. Дана лабораторія є навчально-методичним центром для студентів – стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів-стоматологів Закарпатської області та України.

14 листопада 2014 р відкрито новий клінічний корпус, де розмістилися 12 стоматологічних установок ( по 2 на кожну кафедру), а також стерилізаційний блок  та ще одна операційна. Це надає змогу більшій кількості студентів та інтернів для практичної роботи.

Навчальними базами факультету є Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка, яка в 2008 році згідно з наказом Міністра охорони здоров'я України стала клінічною базою стоматологічного факультету.

Навчальними базами факультету також є Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, Ужгородська дитяча міська клінічна лікарня, 7 приватних стоматологічних клінік, обласний дитячий спеціалізований пульмонологічний санаторій „Малятко”, Науково-практичне об’єднання «Реабілітація», лікарня та поліклініка Сектору медичного забезпечення ГУМВС України в Закарпатській області, Ужгородська гімназія та ЗОШ №6.

Одним з провідних напрямків роботи стоматологічного факультету є міжнародне співробітництво. Підписані договори про науково-виробничу співпрацю з провідними вищими навчальними закладами медичного спрямування Східної Європи: факультет охорони здоров’я Пряшівського університету, (Словаччина) (06.12.2006р.); Клініка стоматології та щелепно-лицевої хірургії університету імені П.Й. Шафарика м. Кошице, (Словаччина) (03.02.2010 р.); стоматологічний факультет медичного університету м. Дебрецен, (Угорщина) (20.02.2010р.); приватна стоматологічна клініка «Пертамед», (Словаччина) (12.03.2010р.).

Стоматологічний факультет – єдиний серед стоматологічних факультетів України, на якому навчання з першого курсу ведеться із впровадженням елементів Болонського процесу, за кредитно-модульною системою.

Факультет бере активну участь у культурно-масовому і науковому житті України та Закарпаття.

Протягом 2008-2014рр. на базі стоматологічного факультету Ужгородського національного університету проведено 14 науково-практичних конференції:

 • Перша науково-практична конференція стоматологів Закарпаття “Актуальні питання профілактики і лікування хвороб твердих тканин зуба та пародонту ”. 15-16 травня 2008 року. Кількість учасників – 80, в т.ч. з-за кордону 4; кількість тез доповідей – 38.
 • Міжнародна науково-практична конференція з дентальної імплантології «Сучасні досягнення імплантології. Якість життя». 21.11.2009р. Кількість учасників – 85, в т.ч. з-за кордону 5; кількість тез/доповідей – 29.
 • Наукова конференція професорсько-викладацького складу стоматологічного факультету Ужгородського національного університету – 20.02.2009р., яка проводиться щорічно.
 • Науково-практична конференція стоматологів Закарпаття з міжнародною участю “Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань ”. 16-17 квітня 2010р. Кількість учасників – 180, в т.ч. з-за кордону 5; кількість тез доповідей – 187.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Застосування методів діагностики, лікування та профілактики в стоматології», 23-24 вересня 2011 року. Кількість учасників – понад 180 осіб, кількість доповідей - 35, кількість стендових доповідей – 35.
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні технології в стоматології» 9 лютого 2012 м.Ужгород.
 • 4-й міжнародний імплантологічний конгрес «Сучасні технології в стоматологічній галузі» , 2012. Ужгород
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні технології в стоматології» 6-7 червня 2012 м.Ужгород.
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні технології в стоматології» 9 лютого 2012 м.Ужгород.
 • Перша, Друга та Третя Міжнародна стоматологічна конференція «Сучасні тенденції в стоматологічній науці та практиці» - 6-9 лютого 2012-2014 рр.

Конференції були присвячені вивченню нових методів профілактики і лікування стоматологічних захворювань в області терапевтичної, дитячої, хірургічної стоматології, дентальної імплантології, розгляду актуальних питань онкології в стоматології, організації стоматологічної служби та впровадження їх в широку практику лікарів-стоматологів.

Стоматологічний факультет виступив співорганізатором 5 науково-практичних конференцій:

 • 1 Kongres Biomediciny v oromaxilofacialnej oblasti:– Kosice, 8 – 10.10.2009р.(Словаччина). Кількість учасників – 258, в т.ч. співробітників стоматологічного факультету - 6; кількість тез доповідей – 130.
 • 2 Kongres preferencie a dentalnej hygieny. – Presov. Fakulta zdravotnictva PU v Presove. Lekarsky institut Ukraina, - 06.05.-07.05.2010. (Словаччина). Кількість учасників – 140, в т.ч. співробітників стоматологічного факультету - 5; кількість тез доповідей – 54.
 • Ювілейний міжнародний з'їзд лікарів-імплантологів. – Київ, травень 2010р. Кількість учасників – 500, в т.ч. з-за кордону 15.
 • V Міжнародна Східноєвропейська конференція з проблем дентальної імплантології «Мультидисциплінарний підхід як стратегія успіху». – Львів, березень 2011р. Кількість учасників – 2000, в т.ч. з-за кордону 30, кількість тез доповідей 250.
 • 4 міжнародний імплантологічний конгрес "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ГАЛУЗІ" 27-28 січня 2012 року
 • Актуальні питання стоматологічної галузі. Науково-практичні семінари – 30 березня 2013р.
 • Сучасний підхід до Пародонтологічного лікування – квітень 2014р.

Стоматологічний факультет має IV рівень акредитації (згідно рішення Державної акредитаційної комісії України від 30 червня 2011р., протокол № 88.)

Відповідальний за інформацію: Костенко Євген Якович
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017