For University Entrants

Вступ до коледжу

На навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання на перший курс Природничо-гуманітарного коледжу приймаються вступники з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

На навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста також приймаються:

  • на другий (денна форма) або на перший курс (заочна форма навчання) вступники на основі повної загальної середньої освіти, які подають для участі у конкурсі сертифікати ЗНО;
  • на перший курс із скороченим терміном навчання за результатами вступних випробувань вступники, які отримали диплом кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю;
  • вступники, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступінь бакалавра, магістра для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 29.05.2017