Новини

19.05.2017
2997

Оприлюднено обсяги державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій

Оприлюднено обсяги державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій

У Міністерстві освіти і науки України завершено процедуру погодження з вищими навчальними закладами обсягів державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій освітніх ступенів бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. Обсяги оприлюднено на офіційному сайті МОН.

Обсяги прийому для ДВНЗ "УжНУ" - Мінімальні та максимальні обсяги державного замовлення, квоти на 2017 рік.

Згідно чинних Умов прийому: відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення.

Обсяг прийому за державним замовленням за рахунок державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями, для яких створюються відкриті конкурсні пропозиції, визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника (МОН України), в розрізі форм навчання. Квоти-1 встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

 Для спеціальностей (спеціалізацій) галузі "Освіта", спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, та для вступу на основі здобутого ступеня (ОКР) обсяг державного замовлення визначається державними замовниками у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання. Такий обсяг буде оприлюднений після прийняття відповідного рішення Конкурсною комісією МОН України.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: