Новини

02.04.2018
906

Максимальні обсяги, кваліфікаційний мінімум державного замовлення та квоти-1 для відкритих конкурсних пропозицій у 2018 році

Максимальні обсяги, кваліфікаційний мінімум державного замовлення та квоти-1 для відкритих конкурсних пропозицій у 2018 році

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2018 році ДВНЗ "Ужгородський національний університет" оголошує максимальні обсяги прийому, кваліфікаційний мінімум державного замовлення та квоти-1 для відкритих конкурсних пропозицій за освітніми ступенями бакалавр та магістр, погоджені з державним замовником (МОН України):

Максимальні обсяги прийому, кваліфікаційний мінімум державного замовлення та квоти-1 на прийом до ДВНЗ "УжНУ" в 2018 році 

Нагадуємо, що є три типи конкурсних пропозицій:

– відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення;

– закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Відкриті конкурсні пропозиції в ДВНЗ "УжНУ" створені:

– за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО): для усіх спеціальностей, крім 014.02 Середня освіта. Мова та література, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт;

– за освітнім ступенем магістра на основі ПЗСО: для усіх спеціальностей;

– за освітнім ступенем магістра на основі ОС бакалавр: для спеціальностей 081 Право та 293 Міжнародне право.

Закриті конкурсні пропозиції в ДВНЗ "УжНУ" створені:

– за освітнім ступенем бакалавра на основі ПЗСО: для спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова та література, 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт;

– за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст: для спеціальностей, на які проводиться прийом із скороченим терміном навчання (див. Додаток 2 до Правил прийому);

– за освітнім ступенем магістра на основі ОС бакалавр: для усіх спеціальностей, крім 081 Право та 293 Міжнародне право.

З повним переліком конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ", які внесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти можна ознайомитися за посиланням.

Обсяги державного замовлення для закритих конкурсних пропозицій будуть оприлюднені після затвердження Конкурсною комісією МОН України.

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: