Новини

14.09.2017
414

Конструктори технічного прогресу

Конструктори технічного прогресу

 16 вересня в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора, які своєю творчістю, нестандартним підходом до справи сприяють розвитку наукової думки та пришвидшують технічний прогрес.

В УжНУ науково-технічною діяльністю опікується Науково-дослідна частина, котра координує напрацювання трьох відділів: організації та впровадження наукових розробок, науково-технічної інформації  та патентно-ліцензійного. Про діяльність одного з них -  відділу патентно-ліцензійного забезпечення та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності – розповідає його керівник Катерина Скубенич.

Основне завдання діяльності нашого відділу – забезпечення реалізації державної політики у сфері комерціалізації інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та патентної інформації в системі університету. Ми допомагаємо авторам у проведенні відповідних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідної роботи, здійснюємо правове регулювання об’єктів інтелектуальної наукової власності, методичне керівництво, формування й поповнення патентного фонду тощо.

За роки діяльності патентно-ліцензійного відділу (а діє він з 1973 року) одержано понад 900 охоронних документів. Найбільшу кількість документів на правову охорону на винаходи та корисні моделі мають науковці фізичного, хімічного, медичного, біологічного та інженерно-технічного факультетів. У 2017 році науково-педагогічні працівники  ДВНЗ «УжНУ» стали авторами 15 патентів України на винахід та корисну модель, із яких 4 – патенти на винахід, 11 – патентів на корисну модель та отримано 17 рішень про видачу патентів на винаходи  та корисні моделі. Протягом 2017 року відділ патентно-ліцензійного забезпечення та комерціалізації об`єктів інтелектуальної власності направив у Державний департамент інтелектуальної власності 60 заяв на видачу патентів України на винахід і корисну модель (на винахід – 29, на корисну модель – 31).

 Науковці університету оформили та одержали 31 ліцензійний договір. Зокрема, у 2017 році УжНУ уклав три ліцензійні договори на передачу права використання патентів на корисні моделі Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області: - Спосіб триетапного лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей / Торохтін О.М. (UA); Горзов Л.Ф. (UA); Мельник В.С.  Ліцензія №1612 від 10 січня 2017 р.;

- Композиційний фітопрепарат для лікування запальних захворювань тканин пародонта у дітей / Торохтін О.М. (UA); Горзов Л.Ф. (UA); Мельник В.С. Ліцензія №1615 від 25 січня 2017 р.;

- Спосіб триетапного лікування хронічного гіпертрофічного гінгівіту у дітей / Торохтін О.М. (UA); Горзов Л.Ф. (UA); Мельник В.С.  Ліцензія №1617 від 10 лютого 2017 р. 

 ДВНЗ “УжНУ” щорічно бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», який проводить Український інститут промислової власності та отримує нагороди. У 2016 році за участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» (2015) в номінації «Кращий винахід року в Закарпатській області» здобув перемогу комплекс винаходів «Межовий ультразвуковий ідентифікатор положення координат та спосіб визначення його положення» (патенти №№ 109926, 107284) авторів доктора технічних наук, професора Жигуца Юрія Юрійовича та доктора фізико-математичних наук, професора Опачка Івана Івановича.

 

Науково-технічною творчістю та винахідництвом в УжНУ нині займаються як досвідчені й імениті науковці, так і перспективна молодь. Доктор технічних наук, професор, академік АІН України, дійсний член зовнішньої колегії АН Угорщини, член експертної комісії ДАК України з напряму «Механіка і транспорт», механік, термохімік, технолог, конструктор та винахідник, завідувач кафедри технології машинобудування УжНУ  Юрій Жигуц є автором  понад 329 наукових публікацій, 34 патентів, монографій, підручників та посібників. За період своєї винахідницької діяльності з 2002 по 2017 рік він подав до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»  40 заявок на отримання патентів на винаходи і корисні моделі. За цей період він отримав 34 патенти, з них 17 - на винаходи та 17 - на  корисні моделі. Запатентовані металотермічні реактори  та екзотермічні суміші, які належать до металургії, зокрема до ливарного виробництва та металотермії; межові магніторезонансні ідентифікатори положення координат на поверхні землі та способи визначення положення ультразвукового ідентифікатора, які відносяться до геодезії, а саме до визначення положення точних координат меж земельних ділянок, пунктів спостереження у геодезії, топографії, картографії, при встановленні положення трас комунікаційних мереж у будівництві та визначенні ліній зв'язку; способи експериментального встановлення високотемпературних властивостей матеріалів, які відносяться до експериментальної фізики, машинобудування, космічної техніки. Корисна модель на спосіб надання вимушеної обертової швидкості колесам шасі літального апарата належить до літакобудування та галузей, пов'язаних з виготовленням літаків, гелікоптерів, мотодельтапланів, автожирів і може бути використана при виготовленні елементів шасі літальних апаратів. Пристрій для спалювання горючих газів та спосіб спалювання горючих газів у пристроях для горіння може ефективно використовуватися  у  побутових  газових  пристроях,  приладах  для  нагріву  з  використанням горючих газів, в промислових газових печах в металургії, теплоенергетиці, машинобудуванні, у газових пристроях для прожарювання та просушування матеріалів і виробів та інших галузях.

Актуальність і перспективність патентів на винаходи та корисні моделі, отримані професором Юрієм Жигуцом неодноразово відмічались на Всеукраїнському Конкурсі «Винахід року», який проводить «Український інститут інтелектуальної власності», зокрема в 2008 році комплекс винаходів і корисних моделей став переможцем у номінації «За плідну роботу з творчою молоддю». В 2011 році винахід «Спосіб визначення значення випадаючої водяної пари в атмосферній поправці для GPS сигналів» здобув перемогу у номінації «Будівництво і транспорт». Комплекс винаходів «Межовий ультразвуковий ідентифікатор положення координат та спосіб визначення його положення» у 2015 році переміг у номінації «Кращий винахід року в Закарпатській області».

Кандидат біологічних наук, доцент  кафедри мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб медичного факультету Валерій Пантьо у 2014 році отримав стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених, а в 2016 році працював над грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

 Не зважаючи на молодий вік науковець за період своєї винахідницької діяльності з 2011 по 2017 рік подав до «Українського інституту інтелектуальної власності»  49 заявок на отримання патентів на винаходи і корисні моделі. За цей період він отримав 33 патенти, з них 1 - на винахід та 32 - на  корисні моделі. Отримані патенти належать до медицини та біології і можуть бути реалізовані при комплексному лікуванні інфекційних захворювань, зокрема спосіб підвищення чутливості до нетілміцину Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм; спосіб підвищення чутливості до гентаміцину золотистого стафілокока, висіяного із ран, із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм та ін. Також отримані патенти в галузі органічної хімії та медицини, які можуть бути використані при розробці нових антисептичних та дезінфікуючих засобів.

 

Інформаційно-видавничий відділ 

Категорії: