Новини

25.10.2017
4275

До уваги випускників шкіл - абітурієнтів 2018 року: предмети ЗНО та інша актуальна інформація. Оновлений калькулятор вступника!

До уваги випускників шкіл - абітурієнтів 2018 року: предмети ЗНО та інша актуальна інформація. Оновлений калькулятор вступника!

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" інформує майбутніх вступників про основні особливості Умов прийому до закладів вищої освіти в 2018 році в контексті вступу до Ужгородського національного університету:

Подача документів - терміни

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня, закінчується о 18.00 25 липня.

Прийом заяв та документів розпочинається 12 липня, закінчується:

- о 18.00 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

- о 18.00 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.

Подача документів – форма та пріоритетність

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Умовами прийому випадків. Вступники можуть подати до СЕМИ заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з ЧОТИРЬОХ спеціальностей.

У кожній заяві зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою він потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

Конкурсний відбір - предмети ЗНО

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначено в додатку 4 до Умов прийому:

- перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань – українська мова та література;

- другий предмет визначено для кожної спеціальності однозначно;

- третій предмет встановлено для більшості спеціальностей на вибір вступником із двох можливих, для окремих спеціальностей - творчий конкурс.

   До конкурсного відбору будуть допущені вступники, які подадуть сертифікат(и) ЗНО з відповідних предметів із результатами не нижче 150 балів (для спеціальностей 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина») або не нижче 100 балів (для всіх інших спеціальностей).

Перелік предметів для спеціальностей ДВНЗ "УжНУ" 

Перелік предметів сформовано на підставі Умов прийому. Остаточного вигляду він набуде після реєстрації Умов прийому Міністерством юстиції та затвердження Правил прийому - будуть встановлені вагові коефіцієнти для кожного предмета.

Для допомоги у співставленні предметів та спеціальностей (освітніх програм) у ДВНЗ "УжНУ" рекомендуємо скористатися оновленим калькулятором вступника.

Конкурсний бал вступника

Обчислюється за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 — оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 — оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;

А — середній бал додатку до атестата;

ОУ — бал за особливі успіхи (призерам 4-го етапу олімпіад та 3-го етапу МАН: К5*ОУ = 10);

П1, П2, П3, А — оцінки за шкалою від 100 до 200 балів;

вагові коефіцієнти будуть встановлені Правилами прийому.

Обчислений конкурсний бал множиться на коефіцієнти:

КБ := КБ * РК * ГК * СК * ПЧК

де РК = 1,02 для ДВНЗ «УжНУ»;

ГК = 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

СК = 1,02 (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство») для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років та які здобули повну загальну середню освіту у сільських навчальних закладах;

ПЧК = 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування на спеціальності галузей 01 Освіта/Педагогіка та 22 Охорона здоров’я;

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Особливості окремих спеціальностей

На спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за ступенем магістра.

На спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» мінімальні значення кількості балів з біології та хімії або математики не можуть бути менше 150 балів.

На спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

  1. застосовується галузевий коефіцієнт (ГК=1,02) для заяв з пріоритетностями 1 та 2;
  2. на початку 2018 р. буде проведено профорієнтаційні олімпіади, за результатами яких можна отримати до 20 балів до сертифіката з відповідного предмета;
  3. вступники, які не отримали рекомендації на місця держзамовлення мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення

На спеціальність 017 Фізична культура і спорт для вступу необхідно подати сертифікати ЗНО із двох предметів (українська мова та література, біологія) та пройти творчий конкурс у ДВНЗ “УжНУ”. Творчі конкурси проходитимуть з 14 по 26 липня.

На предметну спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та спеціальність 061 Журналістика для вступу необхідно подати сертифікати ЗНО із трьох предметів та скласти творчий залік у ДВНЗ “УжНУ”. Творчі заліки проходитимуть з 01 лютого по 26 липня.

Бажаємо всім випускникам максимальних результатів ЗНО та вступу на спеціальність своєї мрії!

З усіх питань що вступу звертайтеся до Приймальної комісія ДВНЗ "УжНУ":
        м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімната 228
        +38-0312-643084, 066-5716240, 096-1238967
        admission@uzhnu.edu.ua

Відповідальний секретар приймальної комісії П.Горват

Категорії: