Новини

10.05.2017
720

Ігор Студеняк: « УжНУ досягнув високих результатів у природничих, суспільних і гуманітарних дослідженнях»

Ігор Студеняк: « УжНУ досягнув високих результатів у природничих, суспільних і гуманітарних дослідженнях»

Ужгородський національний університет нещодавно успішно відзвітував у Міністерстві освіти і науки України про результати своєї наукової та науково-технічної діяльності за минулий рік. Про основні наукові здобутки вишу у 2016 році, плани на 2017-й та пов’язані з цим напрямком діяльності питаннями розмовляємо з проректором із наукової роботи, професором, доктором фізико-математичних наук, Заслуженим діячем науки і техніки України Ігорем Студеняком.

 

- Ігоре Петровичу! Звітуючи про наукові здобутки УжНУ, на що ви звернули особливу увагу у своїй презентації?

- Найперше ми робимо наголос на результатах виконання наукових проектів науково-педагогічними та науковими працівниками університету. Так, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в 2016 році, науковці університету виконували 29 наукових проектів за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування 4 млн. 735 тис. грн.

Слід зазначити, що у 2016 році вперше був проведений  конкурс проектів молодих вчених, на який Ужгородський національний університет представив 9 наукових проектів. Виграли конкурс два наші проекти (наукові керівники професори О.Я Рогач та П.О. Болдіжар), а їхнє виконання розпочалося у серпні 2016 року і фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (сума фінансування складає  310 тис. грн.).

Крім того, у 2016 році науково-педагогічні працівники УжНУ виконувалиміжнародні українсько-словацький (науковий керівник професор В.М. Різак) та українсько-литовський (науковий керівник професор Ю.М. Височанський) проекти, два проекти за рахунок коштів Державного фонду фундаментальних досліджень (наукові керівники професори Л.О. Белей та О.О.Грабар), а також грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (науковий керівник доцент О.Т. Девіняк). Загалом упродовж 2016 року науково-педагогічні працівники університету виконували  101  ініціативну тему на 113 кафедрах 22 факультетів УжНУ.

Важливо наголосити, що наші науковці виконали 45 госпдоговірних та грантових проектів на суму понад 5 млн. грн., що перевищує кошти на наукові дослідження, отримані з загального фонду державного бюджету.

  -  Про які конкретні результати роботи науковців УжНУ ви говорили під час своєї презентації?

  -  У презентації було відображено основні показники науково-дослідної роботи. А саме науковцями університету у 2016 році було опубліковано 1637 статей, 73 монографії, 108 підручників та навчальних посібників, 54 збірники наукових праць, отримано 36 патентів на винаходи та корисні моделі. Науковцями університету упродовж минулого року було проведено 56 наукових конференцій, серед яких - 25 міжнародних, взято участь у двох  виставках. Слід зазначити, що на Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2016» університет отримав високі нагороди. Зокрема, Гран-прі в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління» та почесне звання «Лідер міжнародної діяльності» серед освітніх закладів України.

У 2016 році науковці університету захистили 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (Асланов С.А., Бідзіля Ю.М., Булеца С.Б., Варцаба В.І., Газуда Л.М., Карабін Т.О., Клітинська О.В., Пітюлич М.М., Остапець Ю.О.), 49 – кандидата наук. У 2016 році декану фізичного факультету, професору В.Ю.Лазуру та завідувачу кафедри неорганічної хімії, професору І.Є.Барчію присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», професору кафедри хірургічних хвороб С.М. Чобею - почесне звання «Заслужений лікар України», а доценту кафедри міжнародних відносин І.Ю.Дір - почесне звання «Заслужений юрист України».

  -  Чи конкретизували ви результати наукових досліджень?

 - Так, у презентації було належним чином відображено вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня затакими основними пріоритетними напрямами наукової діяльності нашого вищого навчального закладу: фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства; найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук; фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук; технологія моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища;цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина-світ" та створення  новітніх   технологій покращення якості життя;конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів; цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення.

  - Якими є наукові здобутки студентів, аспірантів та молодих вчених УжНУ?

    - Лауреатом премії Президента України для молодих вчениху 2016 році став колектив авторів Науково-дослідного інституту фізики та хімії твердого тіла: Малаховська Т.О., Філеп М.Й., Погодін А.І. за наукову роботу «Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів». Семеро молодих вчених отримували стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України: Козьма А.А., Пантьо В.В., Ізай В.Ю., Фізер М.М., Філеп М.Й., Погодін А.І. та Симканич О.І. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених за 2016 рік отримав Девіняк О.Т.

Хочу зазначити, що у 2016 році вперше відбувся конкурс інноваційних                                                              ідей «Стартап-УжНУ», в якому взяли участь 19 проектів молодих вчених, аспірантів та студентів. Перемогу здобули два проекти представників фізичного факультету за створення інтелектуальних сенсорів та за розробку приладу точкового гасіння пожеж у приміщеннях.

 Під час презентації заступник міністра освіти та науки України Максим Стріха цікавився нашим досвідом у проведенні клінічних досліджень медиками УжНУ, створенні нових способів лікування та передачі ліцензій на їхнє використання у лікувальних закладах. Особливий інтерес викликала розроблена науковцями концепція інноваційного розвитку університету. Нагадаємо, що ця концепція була розроблена у результаті виконання міжнародного проекту за підтримки Вишеградського фонду - «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». У її основі лежить оптимізація інноваційної діяльності університету на базі Наукового парку ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Слід зазначити, що керівництво МОН відмітило зростання кількості статей в базі даних Scopus і рекомендувало активізувати роботу щодо входження наукових періодичних видань університету у базу даних Scopus.

       - Чи відзначило керівництво МОН позитивні сторони науково-дослідної діяльності УжНУ у 2016році?

         - Керівництво Міністерства освіти і науки відмітило високу нагороду УжНУ - «Лідер науки України 2016. Web of Science award», яка присуджується МОН разом із компанією «Clarivate Analytics» (колишній підрозділ з наукової власності та науки «Thomson Reuters») та Національною Академією наук найвпливовішим вченим, науковим журналам та організаціям України. До престижної нагороди було представлено сім вишів, включно з Ужгородським національним університетом. Наш виш отримав нагороду в номінації «Комерціалізація науки», а саме «За наукове співробітництво з реальним сектором економіки». 

Керівництво МОН належним чином оцінило міжнародну наукову діяльність науковців університету. Так, у 2016 році УжНУ здобув ґрант програми «Горизонт-2020», який передбачає фінансування в обсязі понад 3 млн. євро (керівник проекту від УжНУ – професор В.М.Різак). Партнерами фізиків УжНУ у реалізації завдань цього проекту стали такі країни як Італія, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія. Реалізація ґранту в рамках програми «Горизонт-2020» також сприятиме облаштуванню лабораторії, проект якої був задуманий і розпочатий раніше, у межах консорціуму СЕRІС-ЕRІС. Нагадаю, що СЕRІС-ЕRІС - це міжнародна науково-дослідницька установа, її засновниками є уряди Чеської Республіки, Італії, Австрії, Словенії, Сербії та Румунії, а завдання організації - фундаментальні та прикладні дослідження в області матеріалів, біоматеріалів і нанотехнологій. 

     - Які плани у науковців УжНУ на 2017 рік?

  - Основним завданням науковців нашого університету, окрім забезпечення якісного і своєчасного виконання тематичних планів наукових досліджень у 2017 році, вважаюїхню активну участь у міжнародних, державних і регіональних конкурсах проектів з метою залучення додаткових коштів на фінансування наукових досліджень. При цьому керівництво університету має здійснювати широке інформування про регіональні, державні та міжнародні конкурси проектів, а також надавати необхідну допомогу у пошуку партнерів та підготовці проектів.

Ми також повинні забезпечувати оприлюднення наукових результатів у фахових і міжнародних журналах, які входять до наукометричних баз даних, а ректорат – здійснювати стимулювання найбільш ефективних наукових колективів та науковців університету.І надалі будемо активно залучати молодих вчених, аспірантів та студентів до науково-дослідної роботи, до участі в наукових проектах, конференціях, конкурсах та олімпіадах, а Стартап-центр УжНУ буде регулярно проводити конкурси інноваційних ідей.Крім того, з метою розвитку інноваційної діяльності для створення конкурентоспроможної наукоємної науково-технічної продукції, комерціалізації результатів наукових досліджень та трансферу технологій ми широко будемо залучати Науковий парк УжНУ.

       - Недавно зявилосяповідомлення, що УжНУ у рейтингу вузів України за показниками Scopus посів 16 місце? Прокоментуйте, будь-ласка, цей результат.

      - Справді, за результатами рейтингу ВНЗ, що базується на показниках наукометричної бази даних Scopus, УжНУ з 1660 статтями, 6737 цитуваннями та індексом Гірша рівним 29 займає 16 місце серед вишів України. Для нас це виявилося досить несподіваним. Тому після тривалих і ретельних пошуків була отримана поки що найбільш точна інформація про публікації Ужгородського університету, які відображені в наукометричній базі даних Scopus. Спочатку нами був проведений пошук безпосередньо за "affiliation" ("Affiliation Search"), як це, очевидно, робили самі укладачі рейтингу. Потім ми провели ручний пошук для різних варіантів написання слова "Ужгород" і отримали кілька списків статей. За цим алгоритмом було знайдено 1850 публікацій.

Таким чином, наші позиції в рейтингу повинні бути значно вищими і ми будемо звертатися до адміністраторів бази даних Scopus та укладачів рейтингу щодо врахування різного написання назви університету при подальшому рейтингуванні вузів України. Думаю, що при цьому буде встановлена справедливість відносно істинного рейтингу нашого університету, який є значно вищим.

     - Спасибі вам, Ігоре Петровичу, за цікаву інформацію про одну з найважливіших сфер діяльності УжНУ, котра засвідчує його високе реноме в інтелектуальному потенціалі нашої країни!

Розмовляв Василь Ільницький 

Категорії: